Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Beslut

Beslut

Bedömarpoolens sammanvägda omdömen bildar den prioriteringsordning som Kulturbryggan tillämpar för prioritera olika projekt mellan varandra.

Underlag för beslut

Det underlag som ligger till grund för det beslut som ledamöterna fattar består av en lista över de projekt som är aktuella för bidrag. Att vara aktuell för bidrag betyder att ett projekt finns inom den övre tredjedelen av prioriteringsordningen. Underlaget innefattar också era projektbeskrivningar, bedömarnas respektive omdömen och utlåtanden samt kansliets granskning av projektens budget och ändamålsenlighet .

Beslutsmöte

Beslut fattas under ledamöternas beslutsmöten. Under beslutsmötet diskuterar ledamöterna i första hand de projekt som är aktuella för bidrag tillsammans med kansliets granskning av projektens budget. Ledamöterna gör avvägningar och prioriteringar sett till bidragsformens syfte och fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas bidrag.

Ledamöterna har ansvaret för de beslut som fattas och även frihet att fatta beslut om projekt som avviker från prioriteringsordningen. Vi tillämpar vid bifall en praxis att bevilja det sökta beloppet under förutsättning att projektets budget är balanserad och rimlig. 

Enligt bidragsförordningen går inte beslut att överklaga, utom när det kan antas att ett bidrag har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Besked om beslut

Ett första besked om beslut meddelas genom e-post till kontaktpersonens mejladress dagen efter beslutet har fattats. Beskedet är endast ett meddelande om utfallet. Inom ett par veckor får varje sökande ett beslutsmeddelande som innehåller detaljer och villkor kring beslutet samt bedömarnas omdömen och utlåtanden.

Uppdaterad: 2018-02-07 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se