Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Utmaningar och möjligheter för utveckling - om synergier mellan bistånd och kultur

Utmaningar och möjligheter för utveckling - om synergier mellan bistånd och kultur

2015-10-23

Konstnärsnämnden har under året tagit initiativ till en dialog med Sida. Tillsammans med Sida Partnership Forum och med  TYP kulturkapital har en serie möten arrangerats under hösten för att diskutera möjliga samarbetsformer och synergier mellan kultur- och biståndspolitik.

Konstnärsnämnden stod värd för en hearing den 22 oktober vilken föregicks av en mindre samtalssalong. På hearingen deltog experter från myndigheter inom kultur- och biståndspolitiken, kulturinstitutioner och delar av civilsamhället.

Lena Ingelstam, Sida 

Lena Ingelstam från Sida höll ett inledningsanförande.

På hearingen gavs en bild av bakgrund och nuläge och samtal om hur samverkan mellan kultur och bistånd bli bättre. Dagen avslutades med mindre gruppdiskussioner där alla deltagare bidrog med sina erfarenheter och perspektiv för att lägga grunden till en förbättrad samverkan mellan myndigheter som arbetar för att förverkliga kultur- och biståndspolitiken.

Hearingen kommer följas upp av ett mindre dialogmöte i december på Sida i Stockholm mellan myndigheter inom områdena för att sammanfatta tidigare möten och för att diskutera kommande steg i processen.

Biståndshearing Konstnärsnämnden oktober 2015 

Deltagare från bland från myndigheter inom kultur- och biståndspolitiken, kulturinstitutioner och delar av civilsamhället.

Talare

 • Ann Larsson, direktör, Konstnärsnämnden
 • Lena Ingelstam, avdelningschef för Partnerskap och Innovation, Sida
 • Joakim Stymne, Generaldirektör för SPV, tidigare statssekreterare på kultur- och utrikesdepartementet (bistånd)

Panel:

 • Elsa Håstad, avdelningschef, avdelningen för Europa och Latinamerika, Sida
 • Ann Larsson, direktör, Konstnärsnämnden
 • Jens Orback, generalsekreterare, Palmecenter
 • Staffan Forssell, generaldirektör, Statens Kulturråd
 • Kerstin Brunnberg, överintendent, ArkDes och f d chef för Sveriges Radio

Samtalsledare, Pratik Vithlani, TYP Kulturkapital

Nyöversatt FN-rapport om rätten till konstnärlig frihet

Inför denna hearing lät Konstnärsnämnden översätta rapporten Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet  till svenska som är skriven av Farida Shaheed, FN:s särskilda rapportör för kulturella rättigheter. 

Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet 

Ladda ner rapporten Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet.

 

 
Uppdaterad: 2015-11-27 Tipsa om sidan

Relaterad information

Ladda ner rapporten: Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet.

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se