Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Årets arbetsstipendier inom konstområdet bild- och form

Årets arbetsstipendier inom konstområdet bild- och form

2014-10-08
Bildkonstnärsfonden har beslutat om årets arbetsstipendier. Av de 1 763 inkomna ansökningarna beviljades cirka 11 procent eller totalt 195 stycken.
Stipendierna är fördelade på 68 ettåriga arbetsstipendier på 100 000 kr, 115 tvååriga arbetsstipendier på 120 000 kr per år under två år och tolv femåriga arbetsstipendier på tre basbelopp per år (för närvarande 133 000 kr).

Stipendierna riktas till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer och är avsedda att ge tid till fortsatt konstnärligt arbete. Vägledande för fördelningen är konstnärlig kvalitet, att den sökande är yrkesverksam och har ekonomiskt behov av stipendiet.
Drygt en tredjedel av stipendierna går till sökande som inte tidigare fått något arbetsstipendium eller annat större stipendium från Konstnärsnämnden. Syftet med detta är att sprida stipendierna på flera mottagare och ge nya konstnärer möjlighet att utveckla sitt arbete.

Stipendierna fördelas till bild- och formkonstnärer verksamma inom olika genrer.  Ungefär fyra femtedelar av alla ansökningar kommer från sökande från något av de tre storstadslänen, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Det är också storstadsregionerna med sina högskolor, institutioner och offentliga arenor för bild- och formkonstnärer som har flest beviljade ansökningar, med 87 procent. Stipendiaterna är mellan 26 och 75 år gamla, genomsnittsåldern är 40 år. Av ansökningarna kom 60 procent från kvinnor och 40 procent från män vilket också avspeglas i fördelningen av stipendierna.
 
 
Uppdaterad: 2014-10-08 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se