Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Årets projektbidrag inom scen- och filmområdet beslutade

Årets projektbidrag inom scen- och filmområdet beslutade

2014-02-25
Konstnärsnämndens fördelning av 2014 års projektbidrag till konstnärer inom teater-, dans- och film beslutades den 19 februari. Totalt får 98 projekt dela på drygt 9 miljoner kronor.
De konstnärer som nu får stöd är verksamma inom ett brett fält över hela landet.
Inom teater beviljades skådespelare, regissörer, nycirkusartister, ljuddesigners och scenografer, inom dansområdet  koreografer och dansare samt inom filmorådet regissörer och filmare främst inom dokumentär-, kort- och animationsfilm.

Inom teaterområdet fördelades 27 projektbidrag varav flera produktioner utanför storstadsområdena, nämnas kan regissören Sara Larsdotter Hallqvist som med Teater Interakt iscensätter ”Balladen om aina, apan och den svenska toppmodellen”.  Bidrag gavs också till några nycirkusartister bl a Angela Wand som vill göra en show i eget namn.
Totalt behandlades 161 teateransökningar.

Inom dansområdet tilldelades 26 projektbidrag där ett par bidrag gick till barnprojekt som till dansaren Sandra Medinas ”Dreamers” där hon avser att hitta material utifrån barns drömmar. Streetdans och performance är andra genrer som beviljades, och bl. a koreografen Erik Linghede fick bidrag för att utveckla streetdansformen i projektet ”HOLD”.
Totalt behandlades 107 dansansökningar.

Inom filmområdet gavs rekordmånga projekt bifall vilket möjliggjordes av att något lägre belopp än tidigare år delades ut. Årets beviljade projekt får mellan 50 000-150 000 kr och hela 45 filmare mellan 24 och 71 år gavs bidrag, vilket ger omgången en bred spännvidd. Nämnas kan dokumentärfilmaren Ylva Floreman för filmen ”Från nazist till kvinna”, konstnären och regissören Johannes Nyholm som fick bidrag för att slutföra en ny kortfilm och animatören Linda Hambäck gavs stöd för en barnfilm utifrån Pernilla Stalfelts bok ”Bajsboken”.
Totalt behandlades 361 filmansökningar.

Här presenteras årets projektbidrag: (klicka på länkarna)

TEATER>>
DANS>>
FILM>>


Fördelningen till verksamma inom dansområdet blev 2 937 000 kronor, inom teaterområdet 2 456 000 kronor och inom filmområdet 3 868 000 kronor.
Det var en högre andel kvinnor som ansökte inom teater och dans medan det inom film var ungefär lika många ansökningar från både män och kvinnor.  Av utdelade medel blev fördelningen mellan könen följande; inom teater gick 60 % av bidragen till kvinnor och 40 % till män, inom dans 66 % till kvinnor och 44 % till män och inom film fick män och kvinnor exakt lika stort belopp, alltså 50/50 %. 

Besluten om projektbidrag fattas av Konstnärsnämndens arbetsgrupp för teater-, dans- och filmkonstnärer som består av 12 personer som är yrkesverksamma inom scen- och filmområdet.

Nästa ansökningstillfälle är 3 april för årets arbetsstipendier.
Se övriga utlysningar på Konstnärsnämndens hemsidas kalendarium.
 
 
 
Kontakt:
Tina Pettersson
Handläggare för teater-, dans- och filmkonstnärer
tina.pettersson@konstnarsnamnden.se
Telefon 08-506 550 58, vx 00
www.konstnarsnamnden.se


Konstnärsnämnden främjar konstnärernas och konstarternas utveckling såväl genom fördelning av bidrag som genom andra åtgärder. Myndigheten analyserar och sprider kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt bevakar löpande trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärligt arbete.
 

 
 
Uppdaterad: 2014-02-26 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se