Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Per Gannevik har donerat 70 miljoner kronor till Sveriges kulturliv

Per Gannevik har donerat 70 miljoner kronor till Sveriges kulturliv

2013-03-04
I testamentet valde Per Gannevik tre mottagare för sina donationer inom kulturområdet. Stockholms dramatiska högskola (StDH) fick 5 mkr, Kungliga Operan fick 5 mkr och Konstnärsnämnden fick huvuddelen av hans kvarlåtenskap, cirka 60 mkr. Konstnärsnämndens donation gavs enligt testamentsvillkoren för att skapa en stipendiestiftelse i hans namn. Stiftelsen kommer att fördela stipendier till verksamma konstnärer inom följande konstområden: bild och form, musik, teater, dans och film.
Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål

Konstnärsnämndens donation om ca 60 mkr gavs enligt testamentsvillkoren för att skapa en stipendiestiftelse i hans namn. 2012 bildade Konstnärsnämnden Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål. I stadgarna bestämdes bland annat att stiftelsens styrelse ska vara densamma som Konstnärsnämndens styrelse. Donatorn angav inte närmare vilken inriktning han önskade att stipendierna skulle ha men betonade att de skulle gynna kulturarvet. Det tolkas av stiftelsen som att de ska tilldelas nu verksamma konstnärer som kan förväntas ha en sådan betydelse att deras verk kommer att framstå som viktiga under en längre tid. Stiftelsen kommer att fördela stipendier till verksamma konstnärer inom följande konstområden: bild och form, musik, teater, dans och film. 

Konstnärsnämndens chef Ann Larsson kommenterar:
- Donationen av Per Gannevik – både dess omfattning och ändamål - visar att han var ytterst medveten om att konst skapas av konstnärer och under vilka villkor detta sker. Vill man stödja kulturen måste man satsa precis här. Här möts den strategiska finansmannens och den öppna konstälskarens intelligens. Hans donation är en fantastisk gåva som kommer att stärka flera av landets mest betydelsefulla konstnärskap.

De andra donationerna 
I sitt testamente har Per Gannevik valt ut två ytterligare mottagare av donationer inom kultursektorn: Stockholms dramatiska högskola (StDH), ursprungligen Dramatiska institutet, erhöll en donation på 5 mkr. Stockholms dramatiska högskola har inrättat en professur i berättande för scen, film och media som sedan 2012 innehas av Niklas Rådström. Kungliga Operan erhöll 5 mkr. Redan tidigare hade Per Gannevik donerat sin omfattande samling av tidig svenskt 1900-talskonst till Jönköpings läns konstförening med varaktig placering på Jönköpings läns museum.

Donatorn 
Per Gannevik (1931-2011) växte upp i Jönköping där hans kulturintresserade föräldrar var lärare. Efter studier i ekonomi vistades han länge utomlands i Spanien och i Asien. Parallellt med ett långt och framgångsrikt liv i affärsvärlden utvecklade Per Gannevik också ett starkt intresse för konst och då särskilt för de bildkonstnärer som under 1900-talets första decennier förnyade den svenska bildkonsten. Han byggde upp en betydande konstsamling av bland annat modernister som Vera Nilsson, Isaac Grünevald och Sigrid Hjertén. 

Gannevikstipendiaterna år 2013
De fem första Gannevikstipendierna på vardera 500 000 kr delas ut fredag den 15 mars 2013. För frågor angående donationen kontakta Ann Larsson eller Lars Olof Gustafson.

Kontaktinformation:
Ann Larsson
Myndighetschef/Föredragande i Ganneviksstiftelsen
ann.larsson@konstnarsnamnden.se
Telefon 08-50 65 50 80 eller 070 - 497 89 76
eller
Lars Olof Gustafsson
Handläggare/Sekreterare i Per Ganneviksstiftelsen
l.o.gustafson@konstnarsnamnden.se
Telefon: 08 - 50 65 50 75

Hemsida: www.ganneviksstiftelsen.se
 
Uppdaterad: 2013-03-04 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se