Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Företagande / Alternativa former

Alternativa former

Det finns några alternativ till att starta eget företag. Du behöver inte alltid ha eget företag för att kunna ta jobb mot faktura. Om uppdragsgivaren/ produktionsbolaget kräver faktura kan du istället använda dig av faktureringsservice/egenanställningsföretag som en mellanhand mellan dig och uppdragsgivaren vid korta uppdrag. Det förekommer också att konstnärer tillsammans bildar en ideell förening eller en ekonomisk förening som då kan träda in och fakturera en kund/uppdragsgivare.

Faktureringsservice/egenanställning

En egenanställning möjliggör för privatpersoner/konstnärer att fakturera utan att ha eget företag. Det är den enskilda konstnären som skaffar kunden och arbetet till egenanställningsföretaget. Egenanställningsföretaget tecknar affärsavtal med kunden/uppdragsgivaren och tecknar anställningsavtal med konstnären mot en viss procent av arvodet. Anställningsformen är allmän visstidsanställning och egenanställningsföretaget har arbetsgivaransvaret till alla delar. Således tar egenanställningsföretaget hela affärsrisken, ser till att den anställde omfattas av erforderligt försäkringsskydd. 

Teaterförbundets Servicebolag startade en tjänst för förbundets medlemmar för att hjälpa dem att kunna ta kortare engagemang utan att ha ett eget företag. Syftet är att vara en tillfällig lösning på väg in mot längre anställningar. 

Läs mer om Teaterförbundets Servicebolag

Musikerförbundets faktureringsservice har ett liknande upplägg för att hjälpa sina medlemmar.

Läs mer om Musikerförbundets Faktureringsservice (AMA)

Det finns andra faktureringsföretag/egenanställningsföretag inom kulturområdet.  T.ex. Frilans Finans är ett stort företag i Sverige och Norge. Många inom litteraturområdet använder Frilans Finans, men även utövare inom andra konstområden.

Läs mer om Frilans Finans

SMart är ett gemensamt produktionshus och har utvecklat tjänster för att speciellt passa frilansare, projekt och grupper i den kulturella och kreativa världen. Etablerade SMart-kontor finns i flera europeiska länder och samlar över 60 000 användare.

Läs mer om SMart

A-kassa och egenanställningsföretag

Enligt lagen om Arbetslöshetsförsäkring har du rätt till ersättning från din A-kassa , förutsatt att du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. För att vara kvalificerad till ersättning från A-kassan så skall du som arbetstagare ha så lite eget ansvar som möjligt och vara ställd under arbetsgivarens kontroll. Det råder idag en stor osäkerhet bland A-kassans handläggare i hur reglerna i lagen om arbetslöshetsförsäkringen skall tolka. Om du har eget företag kan det försvåra möjligheterna att lägga företaget som vilande.  

Näringsdrivande ideell förening

Många dansgrupper/kompanier driver sin verksamhet i denna form och det förekommer också inom musik och teater. Tänk dock på att en näringsdrivande ideell förening, där medlemmarna gynnas ekonomiskt, förmodligen har övergått till att bli en ekonomisk förening. Föreningen deklarerar varje år till Skatteverket för sin verksamhet. Föreningen betalar bolagsskatt om verksamheten går med vinst sedan lön till medarbetarna har betalats ut.

En ideell förening behöver normalt inte registreras hos någon myndighet. Men en ideell förening som har anställda ska registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket, som ger föreningen ett organisationsnummer. Eftersom en sådan här förening bedriver näringsverksamhet, kan det vara bra att anmäla föreningen för registrering hos Bolagsverket. Samma bestämmelser för moms gäller för den här typen av ideella föreningar som för övriga företag.

Läs mer hos Bolagsverket.

Uppdaterad: 2017-07-25 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se