Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämnden fördelar 13 miljoner kronor till teater-, dans- och filmkonstnärer

Konstnärsnämnden fördelar 13 miljoner kronor till teater-, dans- och filmkonstnärer

2012-02-23
Konstnärsnämndens fördelning av 2012 års arbetsstipendier, målinriktade arbetsstipendier och projektbidrag till verksamma inom teater, dans och film beslutades den 20 februari. Totalt får 150 personer dela på drygt 13 miljoner kronor.
I årets omgång har 1 185 ansökningar behandlats och av dessa beviljades 150 personer totalt 13 335 000 kronor. Fördelningen till verksamma personer inom dansområdet blev 4 210 000 kronor, inom teaterområdet 3 770 000 kronor och inom filmområdet tilldelades 5 355 000 kronor. Det sammanlagda sökta beloppet var 105 472 771 kr.

Här presenteras årets beviljade arbetsstipendiater och projektbidrag inom teater, dans och film:

Arbetsstipendier Teater, Dans, Film 2012
Målinriktade arbetsstipendier Teater, Dans, Film 2012
Projektbidrag Teater, Dans, Film 2012
Alla AR, MR, PR teater, dans, film i bokstavsordning 2012
De konstnärer som nu får stöd är verksamma inom ett mycket brett fält. Här återfinns representanter för de större yrkesgrupperna skådespelare, dansare, regissörer och filmare men mindre yrkeskategorier är också representerade som nycirkusartister, scenografer, maskörer, mimare, dockspelare, koreografer och filmanimatörer.

Inom filmområdet gavs projektstöd till ett flertal animationsprojekt, t. ex Mario Adamssons projekt ”Främlingen”, Monne Lindströms ”Pinsamt och hemligt” samt Ivica Zubak för ”1st Love”. Bland andra verksamma inom filmområdet beviljades de större projektbidragen bl. a till dokumentärfilmaren Staffan Julén för projektet ”Yasuni”, Nima Sarvestani för ”No burkhas behind bars” och Malin Anderssons ”Blodssystrar 2” och några projektstöd gick till kortare konstfilmsprojekt som Minka Jakersens ”The yearning room”.

Inom dansområdet tilldelade arbetsgruppen de högre projektbidragen om 200 000 kronor till koreograferna Mårten Spångbergs projekt ”The force, the Movie, the Vague” och till Malin Elgans ”Kostymfilm”. Arbetsgruppen valde att fördela hela 25 arbetsstipendier om 70 000 kronor vardera till dansare och koreografer.

Inom teater fördelade arbetsgruppen de större projektbidragen till nycirkusregissören Marie-André Robitailles projekt ”The Gynoîde” och Anders Wiréns uppsättning av ”Timvikarien- en hemtjänstopera”. Man fördelade också närmare 1 miljon kronor till sexton målinriktade arbetsstipendier för olika utvecklings- och researcharbeten. De gick bl a till skådespelaren Anna Lyon för eget arbete med en ny Strindbergföreställning, dockspelaren Silvia Bergman för en fortsatt utveckling av en dockföreställning och till konstnärliga ledaren Manal Masri för att utveckla Teater Foratts verksamhet.

En del av stipendiaterna är i början av sin konstnärliga bana, medan andra har lång erfarenhet. Det var totalt en något större andel kvinnor som ansökte; 58% kvinnor och 42 % män. Antalet fördelade stöd könsmässigt blev för teaterområdet 58% kvinnor och 42% män, dansområdet 68% kvinnor och 32%  män och inom filmområdet 46 % kvinnor och 54 % män.
Se länk om mer statistik:
Statistik fördelning män-kvinnor teater, film, dans 2012
Arbetsstipendier är Konstnärsnämndens stöd till konstnärers allmänna verksamhet och syftar till att förbättra möjligheterna att fördjupa sig och vidareutvecklas i sitt yrke. De målinriktade arbetsstipendierna är ekonomiskt stöd för en specifik arbetsuppgift som konstnären planerar själv. Projektbidragen avser ofta mer omfattande arbeten som även kan inbegripa andra medverkande.

Besluten om arbetsstipendier och projektbidrag fattas av Konstnärsnämndens arbetsgrupp för teater-, dans- och filmkonstnärer som består av 12 personer som är yrkesverksamma inom teater-, dans- och filmområdet. Vilka som nu är representerade i arbetsgruppen finns att läsa här: http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=11882

Kontaktinformation:
Tina Pettersson
Handläggare
tina.pettersson@konstnarsnamnden.se
Telefon (direkt) 08-506 550 58, 00
www.konstnarsnamnden.se
 
Uppdaterad: 2012-02-23 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se