Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stöd inom Internationella Dansprogrammet fördelade

Stöd inom Internationella Dansprogrammet fördelade

2011-12-08
Årets sista medel inom Internationella Dansprogrammet delas nu ut. Totalt fördelas 851 000 kr till 41 koreografer, dansare och andra danskonstnärer som deltar i olika internationella samarbeten och vistelser utomlands.
En delegation ur Konstnärsnämndens styrelse, har efter beredning av Internationella Dansprogrammets referensgrupp, fattat beslut gällande bidrag till internationella koreografstipendiet, internationellt kulturutbyte, resebidrag, studiostipendium samt vistelsestipendium till Paf i Frankrike.

Det internationella koreografstipendiet på 150 000 kronor tilldelas koreografen Philippe Blanchard  för att utveckla nya metoder i Storbritannien, Australien och på Nya Zeeland. Tanken med internationella koreografstipendiet är att kunna erbjuda goda förutsättningar för koreografer att utveckla sin konstnärliga praktik utomlands under en längre period och fördjupa sitt internationella arbete. Varje år fördelar Internationella Dansprogrammet på Konstnärsnämnden ett eller ett par stipendier.

Till denna ansökningsomgång av resebidrag och bidrag till internationellt kulturutbyte kom ansökningar in med ett sammanlagt belopp av 2 394 162 kr. Av  96 sökande har 33 stycken beviljats stöd till olika internationella samarbeten och researchresor med sammanlagt 498 000 kronor. Se lista nedan för bifall.

Studiostipendiet söktes av 18 personer och tilldelas tre danskonstnärer: Robin Jonsson, Pontus Pettersson och Charlotta Ruth. Dem och deras respektive internationella projekt och samarbeten kommer att ha vistelser i Konstnärsnämndens studio under vår och sommar 2012. Se lista nedan för mer information.

Vistelsestipendium till Paf söktes av 39 och tilldelas fyra: Ingrid Cogne (gäller även för Maya Boquet från Frankrike), Rosalind Goldberg, Jukka Korpi och Anna Westberg. PAF är en konstnärsdriven plattform belägen  i en gammal klosterskola i den lilla franska byn St Erme utanför Reims. Stipendiet inkluderar resa och levnadskostnader. Konstnärsnämnden har redan erlagt hyra för boende vid PAF.
Se lista nedan för bifall.
För frågor rörande besluten kontakta handläggare för Internationella Dansprogrammet, Anna Efraimsson, anna.efraimsson@konstnarsnamnden.se, tel 08 50 65 50 75

Länkar Resebidrag dans december 2011
internationellt kulturutbyte dans december
studiostipendium dans december 2011.pdf
vistelsestipendium till Paf dans december 2011.pdf
 
Uppdaterad: 2011-12-08 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: vxl: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se