Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Konstnärsnämnden

Konstnärsnämndens uppgifter

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Konstnärsnämndens övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap.

Detta sker genom

  • Att lyfta konstnärspolitiska frågor nationellt och internationellt i dialog med andra  myndigheter och organisationer
  • Att genom bevakning och analys fördjupa och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt förutsättningar för konstnärligt skapande
  • Att ge ekonomiskt stöd i form av stipendier och bidrag
  • Att utveckla konstnärers möjligheter till internationellt och interkulturellt kulturutbyte

Konstnärsnämnden ska genom sin verksamhet förverkliga de kulturpolitiska, och särskilt de konstnärspolitiska, målen som riksdag och regering har beslutat om.
På Konstnärsnämndens kansli på Maria skolgata 83 på Södermalm i Stockholm arbetar 22 personer, varav 6 personer arbetar med Iaspisprogrammet som är ett internationellt program för konstnärer inom bild- och formområdet. Inom nämnden finns även Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram KID, och nämnden utvecklar sedan 2012 på regeringens uppdrag ett internationellt program inom musiken (KIM).Uppdaterad: 2014-05-26 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se