Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / MER- Göteborgs Dans och Teater Festival

MER- Göteborgs Dans och Teater Festival

MER är ett sammanhang för samtal, workshops, seminarier och mötesplatser under Göteborgs Dans och Teater Festival 20-28 augusti. Men det är också ett utrymme mitt i festivalen där publik och konstnärer kan landa i personliga möten, där samtal får ta tid och där det finns plats för frågor och undringar.

Under 2010 blir kärnan i MER ett konstnärligt samtal och labb som pågår i fem dagar på tre scener på Masthuggsterrassen. Som utgångspunkt har 5 internationella och 5 svenska konstnärskap från festivalprogrammet fått en programförklaring att förhålla sig till. Under de fem dagarna kommer de var och en att göra var sin presentation eller hålla i ett samtal utifrån temat. Det konstnärliga samtalet är framförallt en öppen arena och en fem dagar lång oförsägbar process för konstnärer och intresserade att mötas och delta i.

Inom ramen för MER arrangeras också frukostsamtal för den som vill höra mer av konstnärerna bakom verken. MER erbjuder också en workshop för dansare och ett seminarium för producenter.

MER är ett samarbete mellan Göteborgs Dans & Teater Festival, Konst & kulturutveckling Västra Götalandsregionen, GöteborgsOperan och Internationella Dansprogrammet på Konstnärsnämnden.

 

Uppdaterad: 2010-09-16 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: vxl: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se