Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Kort presentation av konstnärerna

Kort presentation av konstnärerna

Patrik Aarnivaara
Patrik Aarnivaara (f. 1977) är intresserad av samspelet mellan betraktare och optiska instrument – med skulpturer och fotobaserade verk utforskar han själva observationsakten. Skulpturerna placerar han i landskapet eller gallerirummet. De påminner om kamerautrustning som reflekterar, filtrerar eller speglar ljus och bilder av en plats. Monterade på stativ är de mobila och möjliga att demontera, likt verktyg med utbytbara delar som kan användas för olika ändamål: projektionsyta eller rekvisita för en fotosession. Hans fotobaserade verk utgår ofta ifrån olika typer av arkitektur. Genom promenader och platsbesök undersöker han byggnaders påverkan på en betraktare i rörelse och som okulära redskap.

Under de senaste åren har han ställt ut på bland annat: Narrative Gallery, London (2013), Embassy Gallery, Edinburgh (2013), kim? Contemporary Art Center, Riga (2012), Galleri Charlotte Lund, Stockholm (2012), Lunds konsthall, Lund (2010), Malmö Konsthall, Malmö (2010).
www.aarnivaara.com

Jenny Berntsson
Jag jobbar skulptur- och teckningsbaserat med utgångspunkter i platser, situationer och material. Jag söker efter sammanhang i glappet mellan kultur och natur där det finns ett utrymme av frihet att skapa något oväntat.

Sedan 2009 driver jag organisationen Local A. tillsammans med konstnären Felice Hapetzeder. Local A. har bland annat genomfört workshopbaserade konstnärliga projekt nationellt och internationellt i samarbete med konstinstitutioner. Local A.s arbetsmetod syftar till att utveckla nya konstverk, projekt och arbetsmetoder där vi strävar efter att öka förståelsen för konsten och konstnärliga processers värde. Bland annat gör vi det genom att bjuda in till deltagande i den konstnärliga processen, något som vi kallar för Workshop as research. Researchen utgår från de möten och den sociala situation som uppstår i arbetet. Vi jobbar även med Klinik som är en workshop för projektutveckling med konstnärer. Under 2014 arbetar Local A. i nära samarbete med Gävle Konstcentrum med projektet (frågan) där vi utgår från ett antal performance med Gävle som spelplats.

Jag har sedan 2009 jobbat i flera samarbeten med koreografen Marie Fahlin. Nu senast i verket Fodral som var den andra delen i en triptyk som handlar om relationen mellan koreografi och skulptur. I arbetet återanvänds samma fysiska material och frågeställningarna vrids runt i en konstnärligt praktiserande diskussion om ett verks reinkarnation, hur dess nya form relaterar till den förras innehåll och struktur.
www.jennyberntsson.com
www.local-a.org

Kah Bee Chow
Chow arbetar med arkitektonisk sårbarhet; flyktiga diskurser och bokstavliga stöd, uttunning och uppoffring underförstådda i ojämnt medberoende. Hon noterar att i krissituationer reduceras idén om skydd ofta till en tvådimensionell yta: en skiva, kravallpolisens sköld, en tunn bepansrad platta med vilken man drar en gräns och skyddar kroppen. I sina senare arbeten har hon använt sig av dessa linjer för att skapa alternativa länkar och flöden, genom att föreställa sig övernaturliga vänner i lurviga djur, eller komprimerandet av rumsligt djup i visningssystem och ytor som övervakningsmetoder.
www.kahbeechow.com

Sindri Leifsson
Sindri ställer frågor om verkets autarki (envälde) och produkten som framställs samtidigt som han belyser själva processen. Arbetets alienation står kanske i kontrast mot objekten där processen, själva arbetsinsatsen, blir det ledande snarare än slutprodukten. Arbetet upprätthålls för sin egen skull och det resulterar i olika biprodukter och otvetydiga tecken på någon form av formulerad närvaro. Detta kan delvis härledas till en fascination för verktyg som används för att konstruera andra verktyg där skiljelinjen mellan verktyg och skulptur suddas ut. Under arbetets gång väntar konstnären på att någonting ska materialiseras samtidigt som han ifrågasätter vad som är konkret och vad som inte är det och vem som har kontrollen och får bestämma sådant. Samtliga detaljer befinner sig i ett tillstånd av kontinuerlig förnyelse och spår lämnas medvetet kvar på platsen. Det finns inget självklart slutresultat förutom möjligheten till framåtskridande.

Sindri Leifsson är konstnär och kommer från Reykjavik på Island. Han avlade kandidatexamen vid isländska konstakademien Listaháskóli Íslands 2011 och masterexamen på Malmö Konsthögskola 2013. Han är baserad i Reykjavik och engagerad i den konstnärsdrivna institutionen Kunstschlager och driver olika initiativ och projekt.
www.sindrileifsson.com

Alexandra Zuckerman
Alexandra Zuckerman är en i Tel Aviv baserad konstnär. Hon föddes 1981 i Moskva, Ryssland. Vid tio års ålder flyttade hon till Israel, där hon nu bor och verkar. Zuckerman har en BFA-examen från konstakademin Bezalel i Jerusalem och har deltagit i ett studentutbytesprogram i Städelschule, Frankfurt am Main. Hon har också en BSc-examen i biologi från Tel Avivs universitet 2010. Zuckermans främsta medium är måleri, teckning och arbeten på papper. Hennes mångskiftande och fantasieggande bildspråk har sina rötter i traditionellt måleri, illustrationer, folkkonst, personliga vardagliga upplevelser och barndomsminnen. Zuckermans arbeten är ofta mycket detaljrika och kräver uppmärksamhet. Zuckerman har tilldelats utmärkelser som: Excellence Painting Prize, Bezalel Academy of Arts och America-Israel Cultural Foundation Sharret Scholarship. Bland hennes separatutställningar i Europa och Israel märks: “Klaus”, Noga Gallery of Contemporary Art, Tel Aviv, “In the Shadow of Young Girls in Flower”, Gallery Christian Nagel, Berlin, “The Olympians”, Open Space, Art Cologne, “What the moon saw”, Noga Gallery, Tel Aviv. Hon har även deltagit i grupputställningar som: “The 1st Herzliya Biennial of Contemporary Art”, Herzeliya, “As if words mean nothing”, Kunstbuero Temporary Gallery Vienna, Wien, “Garbage Man Please Garbage Me”, Brun, Düsseldorf och Magasin 3, Stockholm Konsthall.

Christian Nyampeta
Christian Nyampeta är konstnär baserad i London. Han är intresserad av uppfattningen av fysiska och historiska avstånd till långvarigt lidande och hur dessa tillstånd talar till oss, och vilka konstnärliga metoder och filosofiska strategier man kan använda för att behandla den förvirring som detta lidande vållar.

Bland Nyampetas pågående arbeten märks Practice International och Tagore’s Universal Allegories. Han har skrivit för Stephen Willats tidskrift Control. Bland hans utställningar på senare tid märks: How To Live Together (2013) på Casco – Office for Art Design and Theory i Utrecht, och de kommande utställningarna New Habits på Casco i Utrecht och Prototypes på Showroom i London. Han är också doktorand i Visual Cultures på Goldsmiths i London.
www.christiannyampeta.com

Dafna Maimon
Den finsk-israeliska konstnären Dafna Maimon (f. 1982) arbetar med video, performance och skulptur. I sina arbeten utforskar hon mänskliga dramer genom konstruerade självbiografiska karaktärer som brottas med individualitetens konfiguration, alienering och olika verklighetsuppfattningar. Hennes projekt lyfter fram och materialiseras genom de nära personliga relationernas ekonomi och värdesätter idén om gemenskap på gräsrotsnivå. En lika central roll i Maimons konstnärskap spelas av forskning och användandet av konstruktioner av kulturella artefakter såsom film, teater och vetenskap.

Maimon har en kandidatexamen från Gerrit Rietveld Academy och en masterexamen från Sandberg Institute. Hon har haft ateljéstipendier vid Lower Manhattan Cultural Council, New York och Skowhegan School of Painting and Sculpture, Maine. Maimon har ställt ut internationellt på bland andra PS1 Moma, New York; Kunst-Werke Berlin; Centre for Contemporary Arts, Uzajdowski Castle, Warszawa; Moscow Museum of Modern Art; Based in Berlin; W139, Amsterdam; Annie Wharton Gallery, Los Angeles, och Project Native Informant, London. Maimon bor och verkar i Berlin.
www.dafnamaimon.com

Ayreen Anastas
I början fanns det luft. En biografi utan namn. Och sedan gicks det, på en bro byggd lite på måfå, en bro som sträcker sig över ett tomrum. En passage, en bro och två tomma kuvert. Och sedan skedde det en övergång, på språkets bro: ett vägskapande. Från hit till dit, från dit till hit. Vad är det som ges till världen och vad får man från den. Hur gick jag vilse? Hur gick vi vilse? En biografi är ett rusande från tomrummets ena sida till den andra – ett jäktande som hon vägrar att finna sig i, lyda, eller medverka i.

Rene Gabri
Den här korta texten skrivs torsdag den 26 september med början exakt klockan 03:00 vid 66th Street-stationen, ombord på tåg nr 1 mot Bronx. Det är den typen av dag då kråkor inte längre kraxar. Det är den typen av dag då skandalen inte längre är skandalös. Kameran zoomar ut och visar ett landskap utan landskap, ett vattenfall utan vatten, en cowboy, en buffel, ett bårhus, en snara, en oenig jury. En dag utan rättvisa och utan andning. En dag som överträffar sig själv i att leverera natten. En dag inte olik sig själv, en dag som alla andra. Det är domens dag utan dom. Det är ett helvete utan himmel. Det är dagen då man räknar med ingenting. Och således den mest fullkomliga dagen. En dag full av biografier vars liv undflyr dem. 03:21, 157th Street.


Marianna Christofides
Marianna Christofides (född på Cypern 1980, bor och arbetar i Köln) är en bildkonstnär och experimentell filmare som utforskar de perceptionella möjligheterna bortom bilden. I konstnärens verksamhet betraktas bilder som visuell dokumentation av berättelser och platser som har potentialen att omförhandlas och omgestaltas. Förskjutningar, förändringar och poetiska överflyttningar är grundläggande delar i hennes inriktning och antar ofta formen av sekvenser av bilder, ord och föremål som vecklas ut i rumsliga installationer som lyfter fram alienerande berättelser där dåtid och nutid tycks glida ihop och där specifika tids- och platsangivelser glider isär. Ett geologiskt narrativ pågår ofta parallellt med det sociohistoriska och denna berättelse har rötterna i en fysisk verklighet som har en relation till konstnären, hennes levnadsberättelse och verkliga platser.

Christofides var en av konstnärerna som representerade Cypern vid den 54:e Venedigbiennalen 2011. Hon har tilldelats en mängd utmärkelser och stipendier, däribland: Stiftung Kunstfonds, Künstlerhaus Schloss Balmoral, Kunststiftung NRW, Kölnischer Kunstverein och Imhoff Stiftung, Jean-Claude Reynal Foundation, Onassis Foundation och hon har nominerats till priset Deste Prize Athens. 2014 hade hon ateljévistelsen Villa Aurora Grant i Los Angeles. Bland hennes senare utställningar och ateljévistelser märks: 2014 Here let me stand, Galerie Campagne Première, Berlin (separat) / National Museum of Contemporary Art, Bukarest / Museum for Modern and Contemporary Art, Rijeka 2013 Archaeologies of the Future 2, Galerie Campagne Première, Berlin / Afresh, National Museum of Contemporary Art, Aten / Recorded Memories, Museum for Photography, Braunschweig / DESTE Prize 2013, Museum of Cycladic Art, Aten / Gasworks/TrAIN, London / Cinema Aurora, miart, Milano (separat), med Laveronica, Modica / l’histoire d’histoire d’une histoire, Kölnischer Kunstverein OG2, Köln (separat) 2012 Reluctantly Real, Laveronica, Modica (separat) / Errant Images, Omikron Gallery, Nicosia (separat) / Museum of Contemporary Art, Siegen / BOZAR - Palais des Beaux-Arts, Bryssel.

 


 

  

Uppdaterad: 2014-06-27 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se