Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Kort presentation av konstnärerna

Kort presentation av konstnärerna

Patrik Aarnivaara
Patrik Aarnivaara (f. 1977) är intresserad av samspelet mellan betraktare och optiska instrument – med skulpturer och fotobaserade verk utforskar han själva observationsakten. Skulpturerna placerar han i landskapet eller gallerirummet. De påminner om kamerautrustning som reflekterar, filtrerar eller speglar ljus och bilder av en plats. Monterade på stativ är de mobila och möjliga att demontera, likt verktyg med utbytbara delar som kan användas för olika ändamål: projektionsyta eller rekvisita för en fotosession. Hans fotobaserade verk utgår ofta ifrån olika typer av arkitektur. Genom promenader och platsbesök undersöker han byggnaders påverkan på en betraktare i rörelse och som okulära redskap.

Under de senaste åren har han ställt ut på bland annat: Narrative Gallery, London (2013), Embassy Gallery, Edinburgh (2013), kim? Contemporary Art Center, Riga (2012), Galleri Charlotte Lund, Stockholm (2012), Lunds konsthall, Lund (2010), Malmö Konsthall, Malmö (2010).
www.aarnivaara.com

Jenny Berntsson
Jag jobbar skulptur- och teckningsbaserat med utgångspunkter i platser, situationer och material. Jag söker efter sammanhang i glappet mellan kultur och natur där det finns ett utrymme av frihet att skapa något oväntat.

Sedan 2009 driver jag organisationen Local A. tillsammans med konstnären Felice Hapetzeder. Local A. har bland annat genomfört workshopbaserade konstnärliga projekt nationellt och internationellt i samarbete med konstinstitutioner. Local A.s arbetsmetod syftar till att utveckla nya konstverk, projekt och arbetsmetoder där vi strävar efter att öka förståelsen för konsten och konstnärliga processers värde. Bland annat gör vi det genom att bjuda in till deltagande i den konstnärliga processen, något som vi kallar för Workshop as research. Researchen utgår från de möten och den sociala situation som uppstår i arbetet. Vi jobbar även med Klink som är en workshop för projektutveckling med konstnärer. Under 2014 arbetar Local A. i nära samarbete med Gävle Konstcentrum med projektet (frågan) där vi utgår från ett antal performance med Gävle som spelplats.

Jag har sedan 2009 jobbat i flera samarbeten med koreografen Marie Fahlin. Nu senast i verket Fodral som var den andra delen i en triptyk som handlar om relationen mellan koreografi och skulptur. I arbetet återanvänds samma fysiska material och frågeställningarna vrids runt i en konstnärligt praktiserande diskussion om ett verks reinkarnation, hur dess nya form relaterar till den förras innehåll och struktur.
www.jennyberntsson.com
www.local-a.org

Kah Bee Chow
Chow arbetar med arkitektonisk sårbarhet; flyktiga diskurser och bokstavliga stöd, uttunning och uppoffring underförstådda i ojämnt medberoende. Hon noterar att i krissituationer reduceras idén om skydd ofta till en tvådimensionell yta: en skiva, kravallpolisens sköld, en tunn bepansrad platta med vilken man drar en gräns och skyddar kroppen. I sina senare arbeten har hon använt sig av dessa linjer för att skapa alternativa länkar och flöden, genom att föreställa sig övernaturliga vänner i lurviga djur, eller komprimerandet av rumsligt djup i visningssystem och ytor som övervakningsmetoder.
www.kahbeechow.com

Sindri Leifsson
Sindri ställer frågor om verkets autarki (envälde) och produkten som framställs samtidigt som han belyser själva processen. Arbetets alienation står kanske i kontrast mot objekten där processen, själva arbetsinsatsen, blir det ledande snarare än slutprodukten. Arbetet upprätthålls för sin egen skull och det resulterar i olika biprodukter och otvetydiga tecken på någon form av formulerad närvaro. Detta kan delvis härledas till en fascination för verktyg som används för att konstruera andra verktyg där skiljelinjen mellan verktyg och skulptur suddas ut. Under arbetets gång väntar konstnären på att någonting ska materialiseras samtidigt som han ifrågasätter vad som är konkret och vad som inte är det och vem som har kontrollen och får bestämma sådant. Samtliga detaljer befinner sig i ett tillstånd av kontinuerlig förnyelse och spår lämnas medvetet kvar på platsen. Det finns inget självklart slutresultat förutom möjligheten till framåtskridande.

Sindri Leifsson är konstnär och kommer från Reykjavik på Island. Han avlade kandidatexamen vid isländska konstakademien Listaháskóli Íslands 2011 och masterexamen på Malmö Konsthögskola 2013. Han är baserad i Reykjavik och engagerad i den konstnärsdrivna institutionen Kunstschlager och driver olika initiativ och projekt.
www.sindrileifsson.com

Elmas Deniz
Elmas Deniz är konstnär baserad i Istanbul. Hon är intresserad av globala maktstrukturer, statskontroll, urbanism, ekonomi och globalisering, vilket återspeglas både i hennes institutionella och konstnärliga praktiker. I sina arbeten använder hon tekniker som installation med föremål, ready-mades, video och teckning. Hon är för närvarande intresserad av natur och ekonomi – naturen som handelsvara, värdeskapare, pengar och alternativ till kapitalistiskt konsumtionsbeteende och tänkesätt. Hennes senaste separatutställning, där hon fokuserade på urban fattigdom, visades på Macka Sanat Gallery 2012.

Utöver den konstnärliga praktiken är hon skribent, redaktör, curator och initiativtagare till olika konstnärsdrivna initiativ och självorganiserade strukturer. Hon är redaktör för serien Mental Space, en tvåspråkig bilaga till Sanat Dunyamiz Publication [Istanbuls äldsta tidskrift för samtidskonst, startad 1979.] Hon var en av grundarna och direktörerna för konstnärsinitiativet K2 mellan 2004-2007 i Izmir. 2007 tilldelades hon Berlin Goethe-institutets kulturstipendium. 2006 deltog hon i expertbesök arrangerade av IASPIS och FRAME i Finland. 2011 var hon ateljéstipendiat vid Pistoletto Foundation, Italien; 2009 vid Sextant e Plus–La Friche Belle de Mai, Marseilles; 2008 DIVA, Köpenhamn; 2006 Vassl, Karachi, Pakistan; 2005 Aiwa Beirut, Libanon. Hon har deltagit i utställningar och evenemang världen över.
www.elmasdeniz.com

Alexandra Zuckerman
Alexandra Zuckerman är en i Tel Aviv baserad konstnär. Hon föddes 1981 i Moskva, Ryssland. Vid tio års ålder flyttade hon till Israel, där hon nu bor och verkar. Zuckerman har en BFA-examen från konstakademin Bezalel i Jerusalem och har deltagit i ett studentutbytesprogram i Städelschule, Frankfurt am Main. Hon har också en BSc-examen i biologi från Tel Avivs universitet 2010. Zuckermans främsta medium är måleri, teckning och arbeten på papper. Hennes mångskiftande och fantasieggande bildspråk har sina rötter i traditionellt måleri, illustrationer, folkkonst, personliga vardagliga upplevelser och barndomsminnen. Zuckermans arbeten är ofta mycket detaljrika och kräver uppmärksamhet. Zuckerman har tilldelats utmärkelser som: Excellence Painting Prize, Bezalel Academy of Arts och America-Israel Cultural Foundation Sharret Scholarship. Bland hennes separatutställningar i Europa och Israel märks: “Klaus”, Noga Gallery of Contemporary Art, Tel Aviv, “In the Shadow of Young Girls in Flower”, Gallery Christian Nagel, Berlin, “The Olympians”, Open Space, Art Cologne, “What the moon saw”, Noga Gallery, Tel Aviv. Hon har även deltagit i grupputställningar som: “The 1st Herzliya Biennial of Contemporary Art”, Herzeliya, “As if words mean nothing”, Kunstbuero Temporary Gallery Vienna, Wien, “Garbage Man Please Garbage Me”, Brun, Düsseldorf och Magasin 3, Stockholm Konsthall.

June Crespo
June Crespo fokuserar på reproduktionen av bilder och hur de används inom den grafiska konsten och skulpturala installationer. Hon har studerat konst vid Universidad del País Vasco UPV-EHU (Bilbao, Spanien), där hon nu bedriver forskarstudier. Bland hennes senare separatutställningar märks: Amatista (Sala Rekalde, Bilbao, 2013); Reverso (Have a Window, Turin, 2013); El Rayo verde (Centro Cultural Montehermoso,Vitoria-Gasteiz, 2011). Grupputställningar i urval: Hitting it off (P-exclamation New York, 2014); Quarter System (Museo Unav, Pamplona, 2013); Mitya (Ciudadela Pamplona, 2012); Pop Politics: Activismos a 33 revoluciones (CA2M, Madrid, 2012); Esta puerta pide clavo (Tatjana Pieters Gallery, Gent, 2012); Plano peso Punto y Medida (Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires, 2011); Antes que todo (CA2M, Madrid, 2010).

Amalia Pica
Amalia Pica (f. 1978, Argentina). Bor och arbetar i London. 
Under de senaste åren har hon haft separatutställningar på bland andra Van Abbemuseum, Eindhoven (2014), Museo Nacional De Bellas Artes, Neuquen (2013), List Visual Arts Center, MIT, Cambridge (2013), Museum of Contemporary Art, Chicago (2013), Kunsthalle Lissabon (2013), Museo Tamayo, Mexico City (2013), Modern Art Oxford (2012), Chisenhale Gallery, London (2012), Kunsthalle Sankt Gallen (2012), University of Michigan Museum of Art (2011) och Malmö Konsthall (2010). Hon har deltagit i grupputställningar på Tate Modern, London (2013), Museo de Arte de Lima (2013), Museum of Contemporary Art Detroit (2013), CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco (2012), Aspen Art Museum (2012), FRAC Bordeaux (2011), Kunstahalle Wien (2011) och Serpentine Gallery, London (2010) bland många andra. Pica har också deltagit i New Museum Triennial, New York (2012) och den 54:e Venedigbiennalen (2011). 2011 tilldelades Pica utmärkelsen The Paul Hamlyn Foundation Award for Artists.

  

Uppdaterad: 2014-04-16 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se