Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Föräldraförmåner / När barnet är fött

När barnet är fött

De rättigheter och förmåner vi beskriver här berör både mamman och pappan och ända upp tills barnet fyllt åtta år eller slutat första klass i skolan.

Pappadagar

Du som är nybliven pappa kan få tio extra dagars ledighet i samband med ditt barns födelse. Dagarna kan tas ut till och med 60:e dagen efter den dag barnet kommer hem från sjukhuset. Dagarna kan tas ut samtidigt som mamman till barnet är föräldraledig. Rätten till ledighet avser 10 dagar per barn, så vid tvillingfödsel innebär det alltså 20 dagar. Du kan välja att ta ut hela dagar eller delar av dagar. Under vissa omständigheter kan dessa dagar överlåtas på annan person.

Rätt till föräldrapenning i totalt 480 dagar

Föräldrar har rätt att vara hemma med föräldrapenning i sammanlagt 480 dagar. Vid tvillingfödsel får ni ytterligare sammanlagt 180 dagar.

Om ni har gemensam vårdnad har ni rätt till hälften var av det totala antalet dagar. En förälder kan välja att avstå rätten att vara föräldraledig till den andra föräldern med undantag för 60 dagar (de så kallade mamma- och pappamånaderna). Det finns nu en möjlighet för föräldrar att vara hemma samtidigt. Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar, sk. dubbeldagar. Föräldrarna kan ta ut max 30 dubbeldagar. 

Förälder som har ensam vårdnad har rätt att ta ut samtliga dagar själv.

Du kan vara hemma med föräldrapenning en hel dag, tre fjärdedels dag, halv dag, en fjärdedels dag eller en åttondels dag.

Dagarna får du ta ut fram tills dess barnet har fyllt åtta år eller har slutat första klass i skolan. Är barnet fött 2014 eller senare gäller nya regler och du kan då ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 eller längst tills barnet slutar årskurs fem i grundskolan. Efter att barnet fyllt fyra år kan ni dock bara spara 96 dagar sammanlagt.

Jämställdhetsbonus

Jämställdhetsbonusen ska underlätta för föräldrarna att dela lika på föräldraledigheten. För att få bonusen krävs att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, men man behöver inte vara gift eller bo tillsammans. Bonusen uppgår till max 13 500 kr och är skattefri.

Rätt till ledighet och deltid

Du har självfallet rätt att vara ledig från ditt arbete de dagar du tar ut föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning.

Om du har barn som är yngre 18 månader har du alltid rätt att vara helt ledig från arbetet, oavsett om du tar ut ledighet med föräldrapenning eller på annat sätt.

Fram tills dess barnet har fyllt åtta år eller har slutat första klass har du rätt att arbeta deltid. Du får minska arbetstiden med maximalt 25 procent.

Kommunalt vårdnadsbidrag

Som förälder kan du ha rätt till kommunalt vårdnadsbidrag för barn som fyllt ett men ännu inte tre år. Det är inte alla kommuner som har vårdnadsbidrag, så kontakta din kommun för att se om det är möjligt. Du kan inte få vårdnadsbidrag samtidigt som föräldrapenningen utan bara om du vill vara hemma efter att föräldrapenningen gått ut.


 
Uppdaterad: 2015-01-20 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se