Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Sjukförsäkring / Sjukdomens längd

Sjukdomens längd

 

Sjuk i mer än 14 dagar

Om du är anställd

Om du är sjuk längre tid än 14 dagar gör din arbetsgivare en anmälan
till Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till sjukpenning.
Sjukpenningen är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst.
SGI beräknas utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst.

Om du har egen firma

Om du driver verksamhet i firma har du rätt att själv söka sjukpenning
direkt från Försäkringskassan.

 

Sjuk i mer än 90 dagar

Om du är sjukskriven längre än 90 dagar kommer Försäkringskassan att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till ditt vanliga arbete eller andra arbetsuppgifter som din arbetsgivare tillfälligt kan erbjuda.

De första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte klarar av ditt vanliga arbete.

Från dag 91 prövas arbetsförmågan i förhållande till andra jobb hos arbetsgivaren. Om du är egenföretagare bedöms din arbetsförmåga i förhållande till dina vanliga arbetsuppgifter fram till och med dag 180.

Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om det är troligt att du kan komma tillbaka till ditt vanliga arbete inom ett år. Annars har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Sjukpenning betalas normalt ut i högst ett år. Bara i undantagsfall kan det bli fråga om ersättning i mer än ett år. Det är om det kan anses oskäligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden eller om du är allvarligt sjuk. Sjukpenningen sänks då till lite mindre än 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

 

Uppdaterad: 2015-01-20 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se