Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Sjukdomens längd

Sjuk i mer än 14 dagar

Om du är anställd
Om du är sjuk längre än 14 dagar gör din arbetsgivare en anmälan till Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till sjukpenning. Sjukpenningen är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. SGI beräknas utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst. Se vad din ersättning blir.

Om du har eget företag
Om du driver verksamhet i firma har du rätt att själv söka sjukpenning direkt från Försäkringskassan. Se vad din ersättning blir.

Sjuk i mer än 90 dagar

Om du är sjukskriven längre än 90 dagar kommer Försäkringskassan att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till ditt vanliga arbete eller andra arbetsuppgifter som din arbetsgivare tillfälligt kan erbjuda.

Läs mer om vad som gäller för dig som är anställd.

Läs mer om vad som gäller för dig som är egen företagare.

2016 avskaffades den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det innebar att det inte längre finns någon begränsning i tid för möjligheten att betala ut sjukpenning.

Sjuk igen

Om du är anställd
Om du börjar arbeta igen och därefter insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. I det fallet räknas inte någon ny karensdag.

Läs mer om sjuklön och sjukpenning som anställd.

Om du är egen företagare
Om du som är företagare med enskild firma har valt en karenstid på din försäkring får du räkna av karenstiden från föregående sjukperiod om du blir sjuk igen inom 20 dagar. Har du inte valt karenstid gäller den allmänna återinsjuknanderegeln. Den innebär att om du blir arbetsför och därefter insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare, det vill säga ingen ny karensdag räknas.

Läs mer om sjukpenning för egen företagare med enskild firma.

Har du ett aktiebolag gäller den allmänna återinsjuknanderegeln som innebär att om du insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare utan att någon ny karensdag räknas.

Läs mer om sjuklön och sjukpenning för företagare med aktiebolag.

Uppdaterad: 2017-07-26 Tipsa om sidan

Exempel:

Alice har efter flera läkarbesök nyligen fått diagnosen cancer. Den bedöms dock vara godartad och Alice har nu påbörjat behandling. Hon har varit sjukskriven de senaste två månaderna och läkaren bedömer att hon under behandlingen kommer att behöva vara hemma från arbetet åtminstone det närmaste halvåret. Alice kommer under sin sjukskrivning ha rätt till sjukpenning motsvarande 80 % av sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI), dvs. sin uppskattade årsinkomst.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se