Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Ersättning

Om du är anställd

För de första 14 dagarna är sjuklönen är 80 procent av lönen. Sjuklönen utbetalas av din arbetsgivare. Dag 1 är alltid en karensdag som innebär att någon lön inte utgår alls. Antalet karensdagar är begränsade till högst tio under ett år. Därför kan du som är sjuk mer än tio gånger under ett år få ersättning redan från första dagen. Om du är sjuk längre tid än 14 dagar gör din arbetsgivare en anmälan till Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till sjukpenning.

Sjukpenningen är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). SGI beräknas utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst. Räkna ut din SGI.

Läs mer om vad som gäller när du som anställd blir sjuk.

Om du är egen företagare

Om du har en enskild firma är det sjukpenning som gäller för dig när du blir sjuk. Sjukpenningen är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Storleken på sjukpenningen beror på hur stor din årliga inkomst beräknas bli. Ansökan om sjukpenning sker genom att du skickar en anmälan till Försäkringskassan.

Som egen företagare i enskild firma betalar du egenavgifter som är dina personliga socialavgifter. Läs mer om egenavgifter.

Storleken på din sjukpenning beror också på hur lång karenstid du som egen företagare har valt. Du måste välja vilken karenstid du vill ha och anmäla den till Försäkringskassan. Om du inte gjort ett val har du sju karensdagar.

Läs mer om vad som gäller för dig som har enskild firma och räkna ut din ersättning.

Aktiebolag

Om du istället har ett aktiebolag är det ditt aktiebolag som betalar ut en sjuklön under de första 14 sjukdagarna. Sjuklönen är 80 procent av lönen. Dag 1 är alltid en karensdag som innebär att någon lön inte ska utgå. Om du är sjuk längre tid än 14 dagar ska du som egen företagare göra en anmälan till Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till sjukpenning.

Läs mer om vad som gäller för dig med aktiebolag och räkna ut vad din ersättning blir.

Om du har både egen firma och anställning

Ersättningen kommer att baseras både på din lön från din anställning och på din inkomst från näringsverksamhet. Du kan få sjuklön och sjukpenning samtidigt om du har inkomst både av anställning och din verksamhet. Detta gäller också om du har uppdragsinkomst kombinerad med inkomst av anställning och/ eller som egen företagare.

Din sjukpenning beräknas då på den inkomst som du inte får sjuklön för. För att få sjukpenning måste du fylla i en ansökan om sjukpenning som du skickar in till Försäkringskassan.

Reglerna innebär dock att man antingen måste ha inkomst från anställning sex månader i följd eller årligen återkommande för att få räkna in även den inkomsten som grund för SGI. Vilket kan försämra villkoren för kombinatörer.

(Se exempel om kombinatörer i högermarginalen)

Uppdaterad: 2017-07-26 Tipsa om sidan

Exempel:

Line är anställd sopran vid Kungliga Operan. Under hösten drabbas hon av influensa och blir sjukskriven under tre veckor. Under de första 14 dagarna har Line rätt till 80 % av sin lön. Sjuklönen utbetalas av Operan, med avdrag för en karensdag. Lines arbetsgivare anmäler sedan sjukskrivningen till Försäkringskassan. För den sista sjukveckan får Line istället 80 % av sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som bestäms av Lines årliga inkomst.

Exempel kombinatörer:

Annas SGI baseras på alla inkomster
Anna frilansar som scenograf  både som företagare och som anställ mot flera olika teatrar. En av hennes större uppdragsgivare har under tre år anställt henne en månad både på våren och hösten. Eftersom anställningen är återkommande får hon tillgodoräkna sig även de inkomsterna när hennes SGI beräknas.

Johans alla inkomster räknas inte
Johan är frilansjournalist och vikarierar som redaktör på en tidning under fem månader. Eftersom anställningen understiger sex månader och inte är årligen återkommande får han inte räkna in inkomsterna från anställningen i sin SGI.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se