Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Sjukförsäkring / Ersättning

Ersättning

Om du är anställd

Sjuklönen är 80 procent av lönen dag 2-14.

Dag 1 är alltid en karensdag. Antalet karensdagar är dock begränsade till högst tio under ett år. Därför kan du som är sjuk mer än tio gånger under ett år få ersättning redan från första dagen. Om du är sjuk längre tid än 14 dagar gör din arbetsgivare en anmälan till Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till sjukpenning.

Sjukpenningen är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. SGI beräknas utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst.

Om du har enskild firma

Sjukpenningen är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, SGI.
Storleken på sjukpenningen beror på hur stor din årliga inkomst beräknas bli.

Om du har F-skatt ska du uppge företagets beräknade nettointäkt som årsinkomst. Med nettointäkt menas företagets resultat efter avdrag för kostnader, eventuella avsättningar och avgifter, men före skatteavdrag.Om ditt företag har funnits längre än 24 månader är det din beräknade inkomst av näringsverksamhet som ligger till grund för hur mycket du får i sjukpenning. För att räkna ut din beräknade inkomst av näringsverksamhet så ska du skicka in dina näringsbilagor de tre senaste åren till Försäkringskassan. Om ditt företag däremot funnits en kortare tid än 24 månader så har du kanske inte hunnit få så mycket i beräknad inkomst. Under denna period ska du ha rätt till minst lika mycket i sjukpenning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. 

Storleken på din sjukpenning beror också på hur lång karenstid du har valt. Du måste välja vilken karenstid du vill ha och anmäla den till Försäkringskassan. Om du inte gjort ett val har du sju karensdagar. Det innebär att du inte får sjukpenning för de första sju dagarna som du är sjuk. Du kan också välja en annan karenstid;  1, 14, 30, 60 eller 90 dagar. Avgiften för din sjukförsäkring blir lägre med en längre karenstid.

Egenavgift till sjukförsäkringen för inkomster upp till och med 7,5 gånger basbeloppet (44 500 kr) vid karenstid i sjukförsäkringen avseende inkomståret 2015 är:

  • För försäkrad med 1 dags karenstid 4,61 %
  • För försäkrad med 7 dagars karenstid 4,44 %
  • För försäkrad med 14 dagars karenstid 4,35 %
  • För försäkrad med 30 dagars karenstid 4.18 %
  • För försäkrad med 60 dagars karenstid 3,96 %
  • För försäkrad med 90 dagars karenstid 3,81 %

På inkomster över 7,5 gånger basbeloppet, dvs över 333 750 kr, tillämpas procentsatsen 4,44 % för sjukförsäkringsavgift.

Kontakta Försäkringskassan om du vill ändra dina karensdagar.

Om du har både egen firma och anställning

Du kan få sjuklön och sjukpenning samtidigt om du har inkomst både av anställning och din verksamhet. Detta gäller också om du har uppdragsinkomst kombinerad med inkomst av anställning och/ eller som egen företagare. Din sjukpenning beräknas då på den inkomst som du inte får sjuklön för. För att få sjukpenning måste du fylla i en begäran om sjukpenning som du ska skicka in till Försäkringskassan.

Uppdaterad: 2015-01-20 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se