Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Film / Långtidsstipendier

Långtidsstipendier

Långtidsstipendium kan ges till en yrkesverksam konstnär som under längre tid visat konstnärlig verksamhet av god kvalitet. Stipendiet är som regel tioårigt och avsikten är att ge konstnären en arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla sin verksamhet. Stipendiet motsvarar tre basbelopp per år, 2015 innebär det 133 500 kr före skatt.

Långtidsstipendier fördelas av Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. Stipendieformen har byggts upp i etapper från år 1992. Konstnärsnämnden disponerar 88 stycken. Först när ett av dessa stipendier löpt ut kan ett nytt fördelas. Det innebär att långtidsstipendier inte kan fördelas varje år. År 2012 delades totalt 32 stipendier ut. Inom filmområdet fördelades sju nya långtidsstipendier 2012.
Ansökningarna bereddes i Konstnärsnämndens arbetsgrupp för teater-, dans- och filmkonstnärer. Förslag lämnades sedan till myndighetens styrelse som är beslutande.
Om man tidigare erhållit 10-årigt långtidsstipendium kan man ej få ett sådant ytterligare en gång.

År 2013 delades totalt 9 långtidsstipendier ut som beslutades av Konstnärsnämndens styrelse, varav 2 till filmområdet.

Aktuella långtidsstipendiater inom filmområdet:

Stipendier fördelades 2014:
Ewa Cederstam, filmare och filmfotograf

Stipendier fördelade 2013:
Ella Lemhagen, filmregissör
Göran Olsson, filmare

Stipendier fördelade 2012:
David  Aronowitsch, filmare  
Susanna  Edwards,   filmare
Fredrik  Gertten,  filmare 
Maud  Nycander,  filmare
Lisa  Ohlin, filmregissör 
Rebecka  Rasmusson, filmare 
Björn  Runge, filmregissör


Stipendier fördelade år 2007:
Åsa Faringer, filmregissör
Geir Hansteen-Jörgensen, filmregissör
Brita Landoff, filmare
Nahid Persson, filmare
Ruben Östlund, filmregissör

 

Uppdaterad: 2015-08-04 Tipsa om sidan

 

 


 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se