Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Film / Arbetsstipendium

Arbetsstipendium inom film

Arbetsstipendier ska ge dig som frilansande yrkesverksam filmare möjlighet att ägna dig åt eller fördjupa dig i ditt arbete under en viss tid. Stipendiet kan vara ett-, två- eller femårigt. Inom filmområdet delas främst ettåriga stipendier ut, ett tjugotal per år.
Beloppet för ettåriga stipendier är för närvarande 80 000 kr.

Ansökan och beslut

Du kan söka arbetsstipendium en gång om året, se Ansökningstider.
Ansökan gör du online på vår webb-plats eller på särskild blankett. Arbetsprov laddas upp tillsammans med din ansökan. Läs mer i separat informationsblankett i ansökan och om regler för arbetsprov.

Arbetsgruppen för teater-, dans- och filmkonstnärer behandlar din ansökan och beslutet meddelas per e-post under hösten.

Utbetalning och skatt

Om du blir beviljad ett arbetsstipendium betalas det ut till det konto du uppgivit i ansökan. Ett- och tvååriga arbetsstipendier är skattefria. Femåriga arbetsstipendier är skattepliktiga och pensionsgrundande.

Begränsning

Om du fått två skattefria arbetsstipendier eller målinriktade arbetsstipendier från Konstnärsnämnden de två senaste åren i följd, kan du inte få sådana stipendier i år.


Uppdaterad: 2015-11-26 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se