Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Musik / Internationellt kulturutbyte

Bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Som musiker, sångare eller komponist kan du söka stödet om du är inbjuden till utlandet för till exempel ett gästspel, en turné, uppförande vid festival eller någon form av samarbetsprojekt. Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här. Konstnärsnämnden fördelar cirka en miljon kronor om året i kulturutbytesbidrag inom musik. Bidragen varierar mellan 3 000 och cirka 30 000 kr.

Bidraget är individuellt. Det innebär att om du ska resa med en kollega måste ni lämna in varsin ansökan. Är ni en ensemble/grupp på mer än två personer som ska resa ska ni istället söka stöd hos Kulturrådet som är ansvarigt för grupper. Om utbytet ska göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet.

Kulturutbyte utomlands

Om du är inbjuden till utlandet för att göra en konsert eller få din musik uppförd kan du söka stöd för i första hand kostnader för resan, däremot inte för produktionskostnader.

Om du är inbjuden att delta i någon form av projektarbete utomlands kan du söka stöd för resa och uppehälle. Du kan alltså inte få bidrag till lön/arvode. Vistelsen utomlands ska innebära ett konkret samarbete med en eller fler konstnärer i landet. 

Om du är inbjuden att delta i ett seminarium, konferens, workshop eller liknande i utlandet kan du söka bidrag för resa, deltagaravgift och uppehälle.

Konstnärsnämnden fördelar inte bidrag för vistelser i  länder eller områden där UD avråder från resa.

Kulturutbyte i Sverige

Du kan söka bidrag för att bjuda in framstående utländska konstnärer eller andra personer till Sverige för samarbete och idéutbyte här. Kärnan ska vara de svenska konstnärernas utbyte av samarbetet.

Du kan även söka stöd för att bjuda in utländska deltagare för att medverka i gemensamma konserter, seminarier, konferenser och liknande. Bidraget gäller resor och uppehälle, däremot inte produktionskostnader. Vi förutsätter i regel att arrangemanget är öppet för andra än dem som anordnar det. Institutioner som står som arrangörer kan inte få stöd.

Ansökan och beslut

Du kan söka bidrag till internationellt kulturutbyte fyra gånger om året, se Ansökningstider. Ansökan ska göras på särskild blankett eller via Konstnärsnämndens e-tjänst. Om du ansöker om stöd för kulturutbyte utomlands krävs kopia på inbjudan i ansökan. I ansökan bör du vara så konkret som möjligt när du anger utbytets syfte, hur du planerar att genomföra det och vilket resultat du förväntar dig.

Beslut om ansökan meddelas per post eller e-post cirka en månad efter sista ansökningsdag.

Arbetsprover

Arbetsprover är obligatoriska och ska bifogas ansökan. De laddas upp efter att ansökan har skickats in digitalt. Observera att arbetsprover ej returneras. Skickas ansökan analogt ska ljudprovet läggas som mp3 filer på en DATA CD-R och bifogas med ansökan.

Ljudprov
Ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar, bifogas ansökan. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat offentligt presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik . Ljudproven ska inte vara äldre än tre år. Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format med minst 320 kbit/s stereobitsfrekvens och 44,1 kHz samplingsfrekvens.

De komprimerade filerna ska innehålla metadatainformation om:
• artist (gruppens namn)
• album (titel på utgivet fonogram)
• låttitel
• låtnummer
• genre
• årtal

Begränsningar för ljudfiler:
Sammanlagd längd ljudfiler: ca 20 min

Utbetalning och skatt

Bidrag till internationellt kulturutbyte betalas ut till det konto som du angivit i ansökan. Bidraget är skattefritt.

Redovisning

Inom en månad efter att kulturutbytet genomförts ska du lämna en skriftlig redovisning om det till Konstnärsnämnden.
I redovisningen vill vi veta:

  • hur arbetet genomförts
  • vilka erfarenheter som gjorts
  • vilket resultat projektet lett till
  • ekonomisk utfall
  • hur det framgått att utbytet fått bidrag av Konstnärsnämnden.
  • om utbytet inneburit kontakter med andra konstnärer, organisationer e.d. som du tror att kollegor i Sverige skulle kunna ha nytta av - uppge gärna kontaktuppgifter till dessa.

Använd gärna dessa punkter som rubriker i din redovisning.

Redovisningen skickar du som ett brev per post eller e-post med rubriken "Redovisning av internationellt kulturutbyte inom musik". Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden. Du bör inte söka nytt bidrag förrän du redovisat tidigare stöd.


Uppdaterad: 2014-10-23 Tipsa om sidan

UD:s avrådan från resor

Utrikesdepartementet informerar om vilka länder man ska avstå att resa till på grund av politiska oroligheter som påverkar säkerhetsläget. De informerar även om visum, konsulat etc.

Till UD:s hemsida>>

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se