Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bostadsbidrag / Rätt till bostadsbidrag

Rätt till bostadsbidrag

För att ha rätt till bostadsbidrag ska du bo eller vara folkbokförd i Sverige.
I regel ska du också vara folkbokförd i den bostad du söker bidrag för.

Om du har barn

Bostadsbidraget består av tre delar:

  • bidrag för bostadskostnader
  • ett särskilt bidrag för de barn som bor hemma
  • ett umgängesbidrag för de barn som bor hemma ibland.

Det särskilda bidraget för barn som bor hemma kan du få om barnet är folkbokfört hos dig.

Har du barn som bor hos dig minst 30 dagar varje år kan du få bidrag till bostadskostnader och umgängesbidrag. Villkoret är att din bostad måste ha minst två rum och kök eller kokvrå. Bostadsytan ska dessutom vara minst 40 kvadratmeter.

Om du är 18 men inte 29 år

Du som har fyllt 18 men inte 29 år kan ha rätt till bostadsbidrag. Makar eller sambor ska båda vara under 29 år. Du måste bo och vara folkbokförd i Sverige på den adress som bidrag söks för. I vissa fall kan man göra undantag från folkbokföringskravet.

Om du kommer till Sverige för att studera

Du som kommer till Sverige för att studera kan normalt inte få bostadsbidrag. Ett undantag är om du kommer från ett annat nordiskt land. Under förutsättning att du folkbokför dig här under studietiden kan du ha rätt till bostadsbidrag.

Om du är pensionär

Du som är pensionär kan ha rätt till bostadstillägg. Även du som har änkepension, särskild efterlevandepension, hustrutillägg, pension eller invaliditetsersättning från annat EES-land kan vara berättigad till bostadstillägg.

Bostadstillägg till pensionärer handläggs av Pensionsmyndigheten. Övriga bostadstillägg, liksom bostadsbidraget handläggs av Försäkringskassan.

Uppdaterad: 2015-01-21 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se