Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Föräldraförmåner / Föräldrapenning

Föräldrapenning

Din föräldrapenning grundar sig på vilken inkomst du kommer att ha under året. I praktiken har många konstnärligt yrkesverksamma svårt att beräkna hur stora inkomsterna kommer att bli. För att kommande arbeten ska räknas krävs inte sällan att de är avtalade och går att påvisa. Ofta är det inte så det går till i branschen och det kan innebära mer arbete med att få en riktig SGI fastställd. Här kan du läsa mer hur föräldrapenningen beräknas på din sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Beräkning av din SGI

Din sjukpenninggrundande inkomst används för att räkna ut hur stor exempelvis din föräldrapenning eller sjukpenning kommer att bli. Din SGI fastställs av Försäkringskassan utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst, dvs. din totala lön före skatt. Din SGI ska motsvara den ersättning för utfört arbete som du beräknas komma att få under det kommande året.

Om du är anställd kan du räkna ut din SGI här.

Om du är egen företagare med enskild firma och har F-skatt, ska du uppge företagets beräknade nettointäkt som årsinkomst. Med nettointäkt avses företagets resultat efter avdrag för kostnader, eventuella avsättningar och avgifter men före skatteavdrag.

Om du är egenföretagare kan du läsa mer om din SGI här.

Alla inkomster är inte SGI grundande

Följande gäller inte som sjukpenninggrundande inkomst:

 • sjukpenning, föräldrapenning eller annan dagersättning
 • stipendier
 • studiestöd
 • ersättning från a-kassa
 • pension
 • kapitalinkomst
 • skattepliktiga förmåner, till exempel värdet av fri bil eller kost 
  och logikostnadsersättningar, till exempel traktamenten
 • avgångsvederlag.

Ersättningsnivåer för föräldrapenning

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar (cirka 16 månader) för ett barn. I 390 dagar grundas ersättningen på den inkomst man har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå).

Det finns tre olika ersättningsnivåer för föräldrapenningen:

 • sjukpenningnivå – för en föräldrapenningdag får du ersättning  med 80 %
  av din SGI.
 • grundnivå – 225 kronor per dag (Den gäller
  om du har haft låga eller inga inkomster alls.)
 • lägstanivå – 180 kronor per dag för barn födda efter 1 juli 2006 och 60 kr/dag för barn födda före 1 juli 2006.

Grundnivå

Ersättning på grundnivå får du som inte har haft någon eller haft väldigt låga inkomster under tiden före barnets födelse.

Tvillingar, adoption m.m.

Läs mer om föräldrapenning och SGI hos Försäkringskassan. Där hittar du även mer information om vad som gäller vid exempelvis flerbarnsfödsel, adoption eller ändrade hemförhållanden.

Uppdaterad: 2016-07-18 Tipsa om sidan
 

Exempel:

Axel är sedan ett halvår frilansande musiker med egen firma. I samband med att Axel ska ta ut sina föräldradagar ansöker han om föräldrapenning hos Försäkringskassan. De uppgifter som Försäkringskassan normalt behöver för att fastställa den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är uppgifter om vilken beräknad inkomst Axel kommer att ha i sin näringsverksamhet.

Eftersom Axel nyligen startade sin firma kommer Försäkringskassan att räkna på att Axels SGI istället motsvarar vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Den föräldrapenning som Axel har rätt till är 80 % av hans fastställda SGI.

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se