Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Föräldraförmåner / Föräldrapenning

Föräldrapenning

Din föräldrapenning grundar sig på vilken inkomst du kommer att ha under året. I praktiken har många konstnärligt yrkesverksamma svårt att beräkna hur stora inkomsterna kommer att bli. För att kommande arbeten ska räknas krävs inte sällan att de är avtalade och går att påvisa. Ofta är det inte så det går till i branschen och det kan innebära mer arbete med att få en riktig SGI fastställd. Här kan du läsa mer hur föräldrapenningen beräknas på din sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Beräkning av din SGI

Din sjukpenninggrundande inkomst används för att räkna ut hur stor exempelvis din föräldrapenning eller sjukpenning kommer att bli. Din SGI fastställs av Försäkringskassan utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst, dvs. din totala lön före skatt. Din SGI ska motsvara den ersättning för utfört arbete som du beräknas komma att få under det kommande året.

För att åstadkomma en rättvisande SGI behöver Försäkringskassan ofta titta igenom hur dina inkomster sett ut under tidigare år för att med ledning av dessa beräkna hur det kommande årets inkomster kan tänkas bli. Men observera  att det är den framtida inkomsten som SGI ska spegla.

Om du är egen företagare med enskild firma och har F-skatt, ska du uppge företagets beräknade nettointäkt som årsinkomst. Med nettointäkt avses företagets resultat efter avdrag för kostnader, eventuella avsättningar och avgifter men före skatteavdrag.

Om ditt företag har funnits längre än 24 månader är det din beräknade inkomst av näringsverksamhet som ligger till grund för hur mycket du får i sjukpenning. För att räkna ut din beräknade inkomst av näringsverksamhet så ska du alltså skicka in dina näringsbilagor de tre senaste åren till Försäkringskassan. Om ditt företag däremot funnits en kortare tid än 24 månader så har du kanske inte hunnit få så mycket i beräknad inkomst. Under denna period ska du ha minst lika mycket i sjukpenning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Tak för SGI
Det finns ett tak på 7,5 prisbasbelopp för SGI. Prisbasbelopper för 2015 är 44 500 kr. För närvarande är taket således 333 750 kronor. När det gäller föräldrapenningen kan dock inkomster på upp till 10 prisbasbelopp beaktas.

Alla inkomster är inte SGI
Detta är inte sjukpenninggrundande inkomst:

 • sjukpenning, föräldrapenning eller annan dagersättning
 • stipendier
 • studiestöd
 • ersättning från a-kassa
 • pension
 • kapitalinkomst
 • skattepliktiga förmåner, till exempel värdet av fri bil eller kost 
  och logikostnadsersättningar, till exempel traktamenten
 • avgångsvederlag.

Ersättningsnivåer för föräldrapenning

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar (cirka 16 månader) för ett barn. I 390 dagar grundas ersättningen på den inkomst man har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå).

Det finns tre olika ersättningsnivåer för föräldrapenningen:

 • sjukpenningnivå – för en föräldrapenningdag får du ersättning  med 80 %
  av din SGI.
 • grundnivå – 225 kronor per dag (Den gäller
  om du har haft låga eller inga inkomster alls.)
 • lägstanivå – 180 kronor per dag för barn födda efter 1 juli 2006 och 60 kr/dag för barn födda före 1 juli 2006.

Kvalificering för dagar på sjukpenningnivå

För att du ska få föräldrapenning på sjukpenningnivå under de första 180 dagarna måste du haft en sjukpenninggrundande inkomst som varit högre än 180 kronor per dag. Den måste du ha haft i minst 240 dagar i följd före barnets födelse eller den beräknade födelsen. Om du har arbetat i annat EU- eller EES-land kan du få tillgodoräkna dig den perioden.

Om du inte uppfyller villkoret får du ersättning på grundnivå under de första 180 dagarna. Kom ihåg att regeln gäller de första 180 dagarna som föräldrapenning betalas ut för ett barn, alltså inte de första 180 dagarna som du tar ut föräldrapenning.

Grundnivå

Ersättning på grundnivå får du som inte har haft någon eller haft väldigt låga inkomster under tiden före barnets födelse.

Tvillingar, adoption m.m.

Läs mer om föräldrapenning och SGI hos Försäkringskassan. Där hittar du även mer information om vad som gäller vid exempelvis flerbarnsfödsel, adoption eller ändrade hemförhållanden.


 

Uppdaterad: 2015-01-20 Tipsa om sidan

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se