Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bostadsbidrag / Ersättning

Ersättning

Hur stort bostadsbidraget blir beror på:

 • hur många personer som bor i hushållet
 • bostadskostnad och bostadsyta
 • inkomst och förmögenhet

Bidraget beräknas på din inkomst över hela året

Storleken på bostadsbidraget beror på hur mycket du tjänar mellan den 1 januari och den 31 december. Det du tjänar när bidrag inte betalas ut räknas också med. Inkomsten anses nämligen lika fördelad under årets månader. Om du tjänar väldigt mycket pengar under några få månader och väldigt lite under resten av året slås inkomsten ut jämnt över året. Du kan därför inte få mer bostadsbidrag för de månader då du inte har inkomst, och mindre för de månader du har inkomst.

Flera typer av inkomst räknas in

Beräkningen av dina inkomster när det gäller bostadsbidrag är annorlunda än när det gäller sjukpenning. Det är alltså inte samma bedömning som SGI. Fler intäkter räknas med i denna så kallade bidragsgrundande inkomst.

Tänk på att det inte görs avdrag på inkomsten för avsättning periodiseringsfond, utgift till pensionsförsäkring. Inte heller kan underskott från tidigare beskattningsår räknas in.

Som bidragsgrundande inkomst räknas:

 • inkomst av tjänst
 • inkomst från egen verksamhet
 • skattefria stipendier över 3 000 kr per månad (36 000 kr per år) 
 • kapitalinkomster (t.ex. ränta på bankmedel och obligationer,
  utdelning på aktier och andelar samt kapitalvinster)
 • vissa utlandsinkomster
 • studiemedel i form av studiebidrag
 • rekryteringsbidrag
 • viss del av förmögenhet.

Särskilt om stipendier
Om dina skattefria stipendier överstiger  3 000 kr per månad (36 000 kr per år)så räknas de med i den del som överstiger detta belopp. Skattepliktiga stipendier däremot, t.ex. ett periodiskt stipendium, påverkar din bidragsgrundande inkomst från första kronan.

Om du får studiemedel
Du som får studiemedel ska räkna med 80 procent av studiebidraget som inkomst.

Ange inkomster före skatt
Du ska alltid beräkna inkomsterna före avdrag för skatt.

Beräkna ditt preliminära bostadsbidrag

Tänk på att inte bara lön eller studiebidrag räknas som inkomst, utan även skattepliktiga förmåner, arbetslöshetsersättning och kapitalinkomster. I högermenyn hittar du en länk till ett formulär som du kan fylla i för att beräkna ditt preliminära bostadsbidrag.

Bostadsbidraget korrigeras alltid i efterhand

Beslut om slutligt bostadsbidrag görs alltid i efterhand. Det är inte bara för de som tjänat mer än de angivit som bostadsbidraget korrigeras. Om det är så att du i praktiken tjänat mindre än vad du hade beräknat så kommer du att få resterande bostadsbidrag du haft rätt till utbetalat i efterhand.

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter och inrapporterar ändringar, annars riskerar du att bli återbetalningsskyldig.


Uppdaterad: 2015-01-21 Tipsa om sidan


 

 

Exempel Alexandra:

Violinisten Alexandra är ensamstående mamma till Axel och Elin. De bor i en trerumslägenhet på 65 kvm med en hyra på 6 000 kronor i månaden. Alexandras sammanlagdaårsinkomster är 190 000 kronor.

 

Alexandra har rätt till ett bostadsbidrag
på 
3 000 kronor i månaden. Det visar beräkningen av preliminärt bostadsbidrag som man enkelt fyller i via Försäkringskassans webbplats.

 
Exempel Juan:
Juan, 25 år, är konststuderande och ansöker om bostadsbidrag. Han bor i en etta på 43 kvm med en hyra på 3 500 kronor. Juan har en årsinkomst på 105 000 kronor. Det är summan av 80 procent av hans studiebidrag och inkomsterna han får från sitt helgarbete på ett kafé.
 
Eftersom Juan har en årsinkomst
högre än 86 720 kronor har han inte
rätt till bostadsbidrag. Detta belopp gäller ensamstående utan barn.
 
Exempel Sofia: 
Sofia är musiker och har egen verksamhet. Hon bor  i en tvårummare på 53 kvm med en hyra på 5 500 kronor. Varannan vecka bor sonen Albin hos Sofia. I juni fick Sofia ett stipendium på 50 000 kronor. Eftersom stipendiet är över 36 000 kronor måste hon ta upp det som inkomst när hon i oktober ansöker om bostadsbidrag. Hon har även ett deltidsarbete som personlig assistent. Hennes sammanlagda inkomster är 130 000 kronor.

Sofia har rätt till ett bostadsbidrag på 
2 000 kronor per månad.
 
Exempel Arvid:
Tonsättaren Arvid är gift med violinisten Sonja. De har fyra barn. Det är svårt för dem att beräkna sina inkomster då de fyller i sin ansökan om bostadsbidrag. Arvid ansöker om bostadsbidrag i maj och räknar då med att han ska få lön för ett uppdrag som han har åtagit sig. I juli visar det sig att uppdraget inte blir av, vilket gör att Arvids inkomst minskar betydligt. Arvid anmäler detta till Försäkringskassan.

Hans slutliga bostadsbidrag bedöms därför till ett högre belopp och Försäkringskassan får betala ut ett tilläggsbelopp.


 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se