Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Föräldraförmåner / Innan barnet är fött

Innan barnet är fött

Samma regler i fråga om rätten till föräldrapenning gäller för dig som är egen företagare som för den som är anställd. Skillnaden ligger främst i hur din SGI beräknas. Tänk på att du som driver verksamhet i form av bolag anses som anställd i företaget. Därför är det viktigt att du tar ut och redovisar lön. I annat fall har du ingen SGI att grunda föräldrapenningen på.

Om du har enskild firma

60 dagars ledighet med föräldrapenning
Du har rätt till ledighet med föräldrapenning från Försäkringskassan 60 dagar innan barnet beräknas födas. Du kan ta ut föräldrapenning för en hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag.

Ledighet med graviditetspenning vid riskfyllt eller fysiskt påfrestande arbete   
Om du har ett fysiskt påfrestande arbete eller om det finns risker i arbetsmiljön som gör att du inte får fortsätta ditt arbete, har du rätt till graviditetspenning. Du kan få ersättningen tidigast 60 dagar före beräknad förlossning och i maximalt 50 dagar.  

Ledighet vid sjukdom
Det är ingen sjukdom att vara gravid, men självfallet har du rätt till ledighet om du är sjuk under graviditeten och sjukdomen sätter ner din förmåga att arbeta med minst en fjärdedel. Det gäller oberoende av hur lång tid du har kvar till beräknad förlossning.

Om en gravid kvinna har rätt till sjukpenning under graviditeten avgörs alltid genom en individuell prövning. Både läkaren och Försäkringskassan ska ta hänsyn till förhållandena i varje enskilt fall.
 

Om du är anställd

Minst sju veckors ledighet
Är du anställd har du alltid rätt att vara ledig från ditt arbete när sju veckor återstår av din graviditet. Du kan välja att ta ut ledigheten som semester, intjänad ledighet eller ta ut föräldrapenning.

60 dagars ledighet med föräldrapenning
Du har rätt till ledighet med föräldrapenning från Försäkringskassan 60 dagar innan barnet beräknas födas. Du måste dock ha din arbetsgivares tillåtelse för att kunna ta ledigt. Du kan vara ledig en hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Det innebär att du, med din arbetsgivares medgivande, kan förkorta din arbetstid eller vara helt ledig från och med 60:e dagen innan beräknad förlossning.

Ledighet med graviditetspenning vid riskfyllt eller fysiskt påfrestande arbete
Om du har ett fysiskt påfrestande arbete har du rätt att vara ledig med graviditetspenning tidigast 60 dagar före beräknad förlossning. Det gäller också om det finns risker i arbetsmiljön som gör att du inte får fortsätta ditt arbete och arbetsgivaren inte kan omplacera dig. Du kan få graviditetspenning i max 50 dagar.

Ledighet vid sjukdom
Det är ingen sjukdom att vara gravid, men självfallet har du rätt till ledighet om du är sjuk under graviditeten och sjukdomen sätter ner din förmåga att arbeta med minst en fjärdedel. Det gäller oberoende av hur lång tid du har kvar till beräknad förlossning.

Om en gravid kvinna har rätt till sjukpenning under graviditeten avgörs alltid genom en individuell prövning. Både läkaren och Försäkringskassan ska ta hänsyn till förhållandena i varje enskilt fall.Uppdaterad: 2015-01-20 Tipsa om sidan

Exempel fotograf: 
Rachel är fotograf och orkar under slutet av sin graviditet inte bära sin fotoutrustning. Rachels uppdragsgivare anlitar Lars som bärare av fotoutrustningen. Alltså kan Rachel fortsätta arbeta och behöver inte ansöka om ledighet med havandeskapspenning.

Exempel dansare:
Anna som är dansare kan överhuvudtaget inte arbeta under sin graviditet. Dessutom hittar hennes arbetsgivare inte någon lämplig alternativ sysselsättning för henne. Anna har följaktligen rätt till ledighet med graviditetspenning från och med den 60:e dagen innan beräknad förlossning. Annas uttag av graviditetspenning påverkar inte hennes föräldrapenning.


  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se