Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Bisyssla

En bisyssla är ett arbete som du får utföra utan att det påverkar din rätt till arbetslöshetsersättning. Det kan antingen röra sig om en anställning eller verksamhet du bedriver som egen företagare.

Krav på en bisyssla

För att ett arbete ska godkännas som en bisyssla måste du innan du blev arbetslös och anmälde dig till Arbetsförmedlingen ha utfört arbetet jämsides med ett heltidsarbete under minst tolv månader.

En bisyssla som hindrar dig från att ta ett heltidsarbete godkänns inte. Arbetstiden i den godkända bisysslan får inte heller utökas.

Anställning som bisyssla

Det finns en inkomstgräns för att en anställning ska anses som bisyssla. Inkomsten i anställningen får i genomsnitt inte överstiga sex grundbelopp per vecka (ett grundbelopp är för närvarande 320 kr vilket innebär 1 920 kronor per vecka). Om inkomsten utökats vid kontroll görs ett avdrag från dagpenningen med det överstigande beloppet.

Om arbetstiden utökas slutar arbetet att betraktas som en bisyssla. Det innebär att allt arbete ska deklareras på kassakorten.

Företag som bisyssla

Om ditt företag inte varit din huvudsakliga sysselsättning utan bedrivits vid sidan av annan heltidssysselsättning kan du behålla företaget och fortsätta bedriva verksamhet i samma omfattning som tidigare, om din huvudsakliga sysselsättning upphör.

Om företaget är en bisyssla till ett annat företag där du haft din huvudsakliga sysselsättning måste de båda företagen vara klart avskiljbara från varandra. utökar dina arbetstimmar i företaget betraktas det inte längre som bisyssla och du anses därmed inte längre som arbetslös.

 

Du måste anmäla alla förändringar i omfattning, både vad gäller tid och ersättning, till arbetsförmedlingen och din a-kassa.


 

Uppdaterad: 2015-01-20 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se