Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetslöshetsförsäkring / Villkor för ersättning

Villkor för ersättning

För att få arbetslöshetsersättning måste du uppfylla vissa grundvillkor och även ett av två arbetsvillkor. Kontakta Arbetsförmedlingen eller din a-kassa för mer information om vad som gäller. Om du inte är medlem i någon a-kassa kan du kontakta Alfa-kassan.

Grundvillkor för att få ersättning

För att anses som arbetssökande och ha rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring måste du:

  • vara arbetslös och inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen
  • vara arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete minst tre timmar per dag 
    och i genomsnitt minst 17 timmar per vecka
  • aktivt söka arbete
  • medverka till att upprätta en individuell handlingsplan i samråd med Arbetsförmedlingen
  • vara beredd att ta ett lämpligt arbete som du erbjuds.

Läs mer om arbetslöshetsförsäkring och grundvillkoren.

Anmäl dig till Arbetsförmedlingen

För att bli inskriven hos Arbetsförmedlingen måste du dels lämna in underlag för inskrivning och dels ha ett personligt möte med en arbetsförmedlare. Läs mer och förbered din inskrivning på Arbetsförmedlingens hemsida.

Du måste stå till arbetsmarknadens förfogande

Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att du inte får ha något slags åtagande som kan hindra dig från att arbeta under den tid du söker ersättning för. Det kan gälla t.ex. arbete eller uppdrag i en ideell förening, att assistera vid en teaterrepetition eller vara hemma med barn. Det har ingen betydelse om du får betalt för ditt åtagande eller inte. Bedömningen avser endast om du har varit tillgänglig för anvisat arbete eller inte.

Tänk också på att informera Arbetsförmedlingen om var du kan nås om du tillfälligt reser bort.

Du måste aktivt söka arbete

Du måste vara aktiv i ditt arbetssökande och kunna visa vilka arbeten du har sökt. Om Arbetsförmedlingen har anledning att tro att du inte vill eller kan ta ett lämpligt arbete riskerar du att förlora din ersättning.

Grundkravet är att du ska ta lämpligt arbete

Grundkravet är att du ska vara beredd att ta alla arbeten som du har möjlighet att utföra. Finns det hinder för dig att ta vissa arbeten, är det viktigt att de dokumenteras i din handlingsplan. Om du inte har några hinder som är godtagbara enligt reglerna för arbetslöshetsförsäkringen måste du vara beredd att söka arbete även inom andra yrkesområden och/eller att söka arbete längre bort från din bostad.

Du kan läsa mer om bedömningen av vad som anses som lämpligt arbete hos Arbetsförmedlingen.

Du måste även uppfylla arbetsvillkoret för att få ersättning

Utöver grundvillkoren måste du även uppfylla ett arbetsvillkor för att få fullständig ersättning.

Kontakta din a-kassa eller Arbetsförmedlingen för mer information.

Beräkning av arbetstid

För att a-kassan ska kunna beräkna ditt arbetsvillkor behövs uppgifter om din arbetstid. Problemet är att tid för förberedelser och repetitioner inte alltid framgår av arbetsgivarintyg eller kontrakt när du har tagit ett tillfälligt kortare engagemang.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fastställer ett schabloniserat timlönebelopp för beräkning av ersättning vid konstnärligt arbete.

Kontakta Arbetsförmedlingen Kultur Media om du vill veta mer om vilka regler som gäller för konstnärligt arbete.

Uppdaterad: 2016-07-19 Tipsa om sidan

Exempel:

Vilmer har nyligen blivit uppsagd från sin anställning som skådespelare. Teatern har drabbats av ekonomiska svårigheter och har behövt varsla flera av de anställda. Vilmer vänder sig till AF Kultur Media Malmö för att skriva in sig och ansöka om arbetslöshetsersättning. Vilmer uppfyller alla de grundvillkor som ställs för att anses som arbetssökande och har därför rätt till arbetslöshetsersättning.

 

Eftersom han de senaste åtta månaderna har arbetat närmare 90 timmar varje månad uppfyller han även ett av de två arbetsvillkor som ställs för att full ersättning.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se