Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetslöshetsförsäkring / Villkor för ersättning

Villkor för ersättning

För att få arbetslöshetsersättning måste du uppfylla vissa grundvillkor och även ett av två arbetsvillkor. Kontakta Arbetsförmedlingen eller din a-kassa för mer information om vad som gäller. Om du inte är medlem i någon a-kassa kan du kontakta Alfa-kassan.

Grundvillkor för att få ersättning

För att anses som arbetssökande och ha rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring måste du:

 • vara arbetslös och inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen
 • vara arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete minst tre timmar per dag 
  och i genomsnitt minst 17 timmar per vecka
 • aktivt söka arbete
 • medverka till att upprätta en individuell handlingsplan i samråd med Arbetsförmedlingen
 • vara beredd att ta ett lämpligt arbete som du erbjuds.

Anmäl dig till Arbetsförmedlingen

För att bli inskriven hos Arbetsförmedlingen måste du dels lämna in underlag för inskrivning och dels ha ett personligt möte med en arbetsförmedlare.
Du kan förbereda inskrivningen på Arbetsförmedlingens webbsida.

Du måste stå till arbetsmarknadens förfogande

Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att du inte får ha något slags åtagande som kan hindra dig från att arbeta under den tid du söker ersättning för. Det kan gälla t.ex. arbete eller uppdrag i en ideell förening, att assistera vid en teaterrepetition eller vara hemma med barn. Det har ingen betydelse om du får betalt för ditt åtagande eller inte. Bedömningen avser endast om du har varit tillgänglig för anvisat arbete eller inte. Tänk också på att informera Arbetsförmedlingen om var du kan nås om du tillfälligt reser bort.

När du skriver in dig på Arbetsförmedlingen uppger du hur mycket du kan och vill arbeta. Detta kallas för ditt arbetsutbud. Du lämnar samma uppgifter till din a-kassa. Antalet timmar du angivit ligger sedan till grund för hur mycket ersättning du har rätt till.

Du måste aktivt söka arbete

Du måste vara aktiv i ditt arbetssökande och kunna visa vilka arbeten du har sökt. Om Arbetsförmedlingen har anledning att tro att du inte vill eller kan ta ett lämpligt arbete riskerar du att förlora din ersättning.

Grundkravet är att du ska ta lämpligt arbete

Grundkravet är att du ska vara beredd att ta alla arbeten som du har möjlighet att utföra. Finns det hinder för dig att ta vissa arbeten, är det viktigt att de dokumenteras i din handlingsplan. Om du inte har några hinder som är godtagbara enligt reglerna för arbetslöshetsförsäkringen måste du vara beredd att söka arbete även inom andra yrkesområden och/eller att söka arbete längre bort från din bostad.

Du kan läsa mer om bedömningen av vad som anses som lämpligt arbete hos Arbetsförmedlingen.

Du måste även uppfylla arbetsvillkoret för att få ersättning

Utöver grundvillkoren måste du även uppfylla ett arbetsvillkor för att få fullständig ersättning. Under de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös måste du ha arbetat:

 • Minst 80 timmar i månaden i minst sex månader
  eller
 •  Minst 480 timmar fördelat på sex sammanhängande månader med minst
  50 timmars arbete per månad.

Du får bara räkna in vanligt förvärvsarbete i arbetsvillkoret. Till vanligt förvärvsarbete räknas även: 

 • Anställning med anställningsstöd (utom särskilt anställningsstöd)
 • Anställning med lönebidrag
 • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
 • Anställning inom Samhall
 • I vissa fall även tid för militärtjänstgöring och vård av barn
 • Det kan även finnas möjlighet till s.k. överhoppningsbar tid

En arbetsperiod som du vill ta med i beräkningen av ditt arbetsvillkor får inte ligga längre tillbaka i tiden än max sex år. För dig som varit långvarit sjuk kan tiden i vissa fall uppgå till 10 år. Kontakta din a-kassa eller Arbetsförmedlingen för mer information.

Beräkning av arbetstid

För att a-kassan ska kunna beräkna ditt arbetsvillkor behövs uppgifter om din arbetstid. Problemet är att tid för förberedelser och repetitioner inte alltid framgår av arbetsgivarintyg eller kontrakt när du har tagit ett tillfälligt kortare engagemang.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fastställer ett schabloniserat timlönebelopp för beräkning av ersättning vid konstnärligt arbete. För närvarande är beloppet 158 kronor, fastställt 2013. För att få fram arbetstiden divideras ersättningen som du har fått för ditt tillfälliga arbete med 135.

Kontakta din a-kassa om du vill veta mer om vilka regler som gäller för konstnärligt arbete.


Uppdaterad: 2015-01-20 Tipsa om sidan

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se