Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetslöshetsförsäkring / Ersättningens storlek

Ersättningens storlek

Arbetslöshetsersättning betalas antingen som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning. I båda fallen måste du ha uppfyllt ett arbetsvillkor för att ha rätt till ersättning.

Grundbelopp för dig utan a-kassa

Om du inte är medlem i någon a-kassa ska du kontakta Alfa-kassan för arbetslöshetsersättning enligt grundbeloppet/grundersättningen.

Ersättning från a-kassa

Du ska ha varit medlem i en a-kassa under minst tolv månader för att söka inkomstrelaterad ersättning. Du måste ha uppfyllt åtminstone ett arbetsvillkor under medlemstiden.

  • De första 200 dagarna får du ersättning med 80n procent av din tidigare genomsnittliga inkomst.
  • De 201 till 300 är ersättningen 70 procent av inkomsten.
  • Förälder till barn under 18 år får 70 procent av arbetsinkomsten även för ersättningsdag 301 till 450.

Dagpenningen har ett tak på 680 kronor/dag. Ersättningen är skattepliktig och pensionsgrundande. A-kassan drar preliminär skatt innan utbetalning. Takbeloppet för dagpenningen fastställs av regeringen.

Läs mer om arbetslöshetsersättningens storlek här.

Beräkning av din dagpenning från a-kassa

För att räkna fram din inkomstrelaterade försäkring beräknar a-kassan din normalarbetstid (genomsnittlig arbetstid de senaste 12 månaderna) och din normalinkomst (genomsnittlig månadsinkomst). De månader som ingår i beräkningen av arbetstiden kallas för ramtid.

Normalinkomsten beräknas på dina tidigare inkomster. Beräkningarna anger hur många ersättningsdagar per vecka som du har rätt till och hur stor din dagpenning blir.

Kontakta din a-kassa för mer information om din ersättning.

Uppdaterad: 2016-01-25 Tipsa om sidan

Exempel utan a-kassa:

Sonja har haft en visstidsanställning på sex månader som sufflös på en av landets större teatrar. Hon tjänade 15 000 kronor i månaden. Sonja anser sig inte ha råd att vara med i en a-kassa och när hon nu har blivit arbetslös har hon endast rätt till ersättning från Alfa-kassan, dvs. 320 kronor per dag. Sonjas arbetstid slås ut över hela året. Arbete under halva året på heltid, likställs med att ha arbetat hela året på halvtid och hennes ersättning blir därför 160 kronor per dag.

 

Hade hon varit medlem i en a-kassa hade hon de första 200 dagarna fått 80 procent av sin lön i ersättning, delat med hälften (eftersom hon arbetat 6 månader), dvs. 6 000 kronor i månaden. Det skulle bli en dagpenning på 273 kronor (6 000/22). I genomsnitt räknar man med 22 ersättningsdagar per månad.

 

Exempel med a-kassa:

Rachid har vikarierat som lärare på musikhögskolan under nio månader. Hans månadsinkomst var 22 000 kronor. Han har varit medlem i a-kassa i flera år och har därför rätt till ersättning. Hans arbetade tid och hans inkomst slås ut över 12 månader. Rachids månadslön beräknas därför till 16 500 kronor (22 000 x 9/12). Grundregeln är att Rachid har rätt att få ut 80 procent av sin lön i a-kassa. Rachid får därför 13 200 eller 600 kronor per dag. Exemplet förutsätter att Rachid inte har någon frånvaro från sin anställning.

 

Exempel f.d. företagare:

Rosa är textilkonstnär och har under de senaste fem åren haft egen verksamhet. Nu har hon lagt ned sin verksamhet och hennes F-skattsedel är återkallad. Hon anmäler sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen och ansöker därefter om a-kassa. Det visar sig att hennes genomsnittliga årsinkomst under de tre senaste åren har varit 120 000 kronor. Årsinkomsten för en företagare görs om till en dagsförtjänst genom att divideras med 260 dagar.

 

Det betyder att hennes a-kassa blir 461,54 kronor om dagen (120 000 kr/260 dagar).

 

De första 200 dagarna är Rosa berättigad till 80 procent av sin inkomst i ersättning., dvs. 370 kronor (461,54 kr x 80 %). Skulle Rosa vara arbetslös över 200 dagar får hon 70 procent av sin inkomst i ersättning, dvs. 324 kronor om dagen (461,54 kr x 70 %).Dagpenningen avrundas alltid uppåt till nrmaste hela krona.

 

Exempel Unionens a-kassa:

Jasmine är en frilansande musiker som ansöker om arbetslöshetsersättning från och med den 1 juli. Hon skickar arbetsgivarintyg till a-kassan som visar hur mycket hon har arbetat de senaste 12 månaderna.

Jasmine uppfyller arbetsvillkoret eftersom hon har arbetat mer än 80 timmar per månad under sex månader. Resterande månader under ramtiden på 12 månader har hon arbetat antingen under 80 timmar per månad eller varit arbetslös.

 

Totalt har Jasmine arbetat 1 053,57 timmar under ramtiden. För att räkna ut hennes normalarbetstid per vecka dividerar man 1 053, 57 med 51,96. Jasmines normalarbetstid per vecka blir 20,28 timmar.

 

För att beräkna Jasmines dagsförtjänst divideras den totala lönesumman för allt arbete under ramtiden med den totala arbetstiden för allt arbete under ramtiden. Eftersom hon totalt har tjänat 131 560,35 kronor divideras den summan med 1 053,57 timmar. Det ger en timpenning på 124,88 kronor.

 

För att få fram dagsförtjänsten multiplicerar man 124,88 med 20,28 som är Jasmines normalarbetstid. Summan divideras sedan med fem, dvs. antal arbetsdagar per vecka. Följaktligen blir Jasmines dagsförtjänst 506,52 kronor.

 

Jasmines dagpenning från a-kassan de första 200 dagarna blir 406 kronor, dvs. 80 procent av 506,52 kronor. De sista 100 dagarna i perioden får hon 355 kronor (70 procent av 506,52). Från dag 301 sjunker dagpenningen till 330 kronor (65 procent av 506,52).

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se