Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Skatter / FA-skatt

FA-skatt

Det är mycket vanligt bland konstnärer att ha inkomster av både tjänst och näringsverksamhet. Därför är det ofta bra att ha både F- och A-skatt, så kallad FA-skatt. Det betyder att du kan ta emot ersättning med A-skatt samtidigt som du har inkomst från en enskild firma (ofta kallad kombinatör).

Med FA-skatt gör din arbetsgivare skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter på lönen medan du själv betalar skatten och egenavgifterna för näringsverksamheten.

Tillfälliga uppdrag kan beskattas på olika sätt

Om du bedriver konstnärlig verksamhet i ditt företag (måleriet, författarskapet eller liknande) så är det den som är själva näringsverksamheten. Tillfälliga uppdrag du får som har naturlig anknytning till denna verksamhet, till exempel föredrag eller information om den egna verksamheten, tar du också upp i näringsverksamheten.

Andra uppdrag, till exempel föredrag, läraruppdrag eller anställning i projekt som handlar om annat än din verksamhet, tar du vanligtvis upp som inkomst av tjänst – det vill säga som vanlig anställningsinkomst.

Kvitta underskott mot inkomst av tjänst

För konstnärer finns en möjlighet att göra avdrag för ett underskott i närings-verksamheten direkt mot samma års anställningsinkomster. Du får göra avdrag utan beloppsbegränsning men bara för det aktuella årets underskott, dvs. inte för inrullade underskott.

En förutsättning för att få kvitta underskottet mot tjänsteinkomster är att du haft intäkter av kulturarbetet av någon betydenhet. Läs mer om att kvitta underskott mot inkomst av tjänst hos Skatteverket.

Upphovsmannakonto

En annan fördelaktig regel är avsättning av överskott till Upphovsmannakonto. Du kan som fritt utövande konstnär sätta in en del av vinsten på ett speciellt bankkonto och slippa beskattning av den summan. Insättningen måste göras innan du lämnar in deklarationen för det aktuella året, så du behöver inte göra insättningen under inkomståret. Insättningen får stå kvar där till 31 december 5 år senare, sen måste den tas ut och då tas upp till beskattning. Det går också bra att ta ut en del varje år till beskattning. Läs mer om upphovsmannakonto.

Du måste åberopa din F-skatt skriftligen

Samma regler gäller alltså för den del i din näringsverksamhet som du åberopar
F-skatt för, som för den som enbart har F-skatt. Men tänk på att du måste åberopa din F-skatt skriftligen för att den ska gälla. Det gör du enklast genom att till exempel alltid lägga in ”Godkänd för F-skatt” på dina fakturor.

Läs mer om reglerna i avsnittet om F-skatt.


Uppdaterad: 2014-07-07 Tipsa om sidan
 
Exempel FA-skatt:
Robert har egen verksamhet i enskild firma som skulptör och arbetar deltid i ett snabbköp. Hans inkomster som skulptör är skrala. Roberts verksamhet visar ett underskott på 25 000 kronor. Hans anställning i snabbköpet ger en inkomst på 200 000 kronor. 

Skulptören Robert har rätt att kvitta underskottet från sin enskilda firma mot inkomsten från snabbköpet. I praktiken innebär det att han då betalar skatt för en inkomst på 175 000 kronor istället för
200 000 kronor.
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se