Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Skatter / Moms

Moms

Du som är företagare och bedriver momspliktig verksamhet ska ta ut moms av dina kunder eller uppdragsgivare. Du lägger på moms på din försäljning av varor och tjänster (utgående moms) och lyfter moms på dina inköp (ingående moms). Dina kunder betalar momsen till dig och du betalar momsen vidare till Skatteverket. Den moms som du betalar på dina inköp i företaget får du tillbaka från Skatteverket. Om momsdeklarationen visar att du fått in mer utgående moms än vad du har betalat i ingående moms, ska du betala mellanskillnaden till Skatteverket. Om det är tvärtom, får du tillbaka skillnaden från Skatteverket.

Regler för att ta ut moms

Fyra förutsättningar ska vara uppfyllda för att du ska vara skyldig att ta ut moms från din kund eller uppdragsgivare:

 • Du omsätter (säljer) varor eller tjänster.
 • Varorna eller tjänsterna är momspliktiga.
 • Omsättningen görs i en yrkesmässig verksamhet.
 • Omsättningen sker inom landet.

Moms du inte får lyfta

Märk väl att du inte får lyfta momsen på privata inköp, även om de betalats med pengar från företaget.

Registrera dig för moms

Om du är skyldig eller vill redovisa moms måste du registrera dig för moms hos Skatteverket. Du kan registrera dig elektroniskt på Verksamt.se  eller skicka in blanketten Skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket. Du hittar länkar till dessa i menyn till höger.

Momsredovisning

Moms redovisas i en momsdeklaration. Moms som ska betalas in ingår inte automatiskt i den preliminära F-skatt som du betalar varje månad. I samband med att du lämnar momsdeklarationen och den utvisar att du ska betala moms, måste du se till att det finns tillräckligt med pengar på ditt skattekonto.

Se momsdeklaration  

Faktura krävs för momspliktiga varor eller tjänster

När du säljer momspliktiga varor eller tjänster till juridiska personer eller andra näringsidkare måste du utfärda en faktura. Faktureringskrav finns inte om du säljer till privatpersoner. Av fakturan ska bland annat framgå vad du har sålt, priset på varan eller tjänsten, vilken momssats som gäller för din försäljning samt momsbeloppet i kr.

Momsfritt

Gage på artistframträdanden är momsfria om artisten:

 • är en utövande konstnär
 • framträder inför levande publik
 • framför ett litterärt eller konstnärligt verk som är skyddat av upphovsrättslagen. 

Sångare, musiker, dansare, skådespelare, recitatörer och dirigenter är exempel på utövande konstnärer som kan uppträda momsfritt under förutsättning att de säljer sitt framträdande själv eller genom sitt bolag.

Det arbete som till exempel regissörer eller scenografer gör sker inte inför publik, vilket innebär att deras ersättning inte är momsfri.

Momsfriheten gäller alla varor och tjänster som anses underordnade det artistiska framförandet, t. ex. resor, hotellrum, rekvisita eller instrument.

En konstnär som själv säljer egna konstverk för mindre än 336 000 kronor per år behöver inte heller redovisa någon moms på försäljningen. Observera! Om du överskrider fribeloppet blir all din försäljning momspliktig, även den du inte tidigare tagit ut moms för. Momssatsen är då 12 procent. Det behöver inte vara någon nackdel, eftersom du lägger på mindre moms än de 25 procent som du betalar för många av dina utgifter. Se exempel c) i högerspalten.

 

6 procent moms

Momsen är 6 procent vid upplåtelse eller överlåtelse av:

 • överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter till ljud- eller bildupptagning av den utövande konstnärens framförande
 • upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätten till litterära verk t.ex. skönlitterära verk, beskrivande verk, översättningar och bearbetningar
 • upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätten till konstnärliga verk t.ex. musikaliska verk, sceniska verk, filmverk, bild- och form konstverk

Momsen är därför 6 procent på:

 • upphovsrättsliga ersättningar från skiv-, film-, radio- och Tv-bolag samt royalty från bokförlag och tidningar.
 • upphovsrättsliga ersättningar från STIM
 • upphovsrättsliga ersättningar från BUS

12 procent moms

Om du är konstnär och själv säljer egna konstverk för över 336 000 kronor per år eller frivilligt väljer att momsregistrera dig ska du redovisa moms med 12 procent på din försäljning. Observera att möjligheten till momsfrihet bara gäller om du själv säljer dina egna alster genom din enskilda firma. Har du aktiebolag och säljer dina konstverk genom detta, är det alltid 25 procent på konstverken. Likaså om ett galleri säljer konstverk.

Om du ställer ut på ett galleri, använder man ofta ett upplägg som kallas gallerimoms. Det går ut på att även om kunden köper konstverket i galleriet är det du som står som säljare, inte galleriet. Därmed blir det momsfritt eller 12 procent. Sedan fakturerar galleristen dig provisionen, som det är 25 procent moms på.

25 procent moms

Momsen är 25 procent om du upplåter eller överlåter rätten till t.ex.:

 • fotografier
 • reklamalster
 • dataprogram
 • film, video eller liknande upptagning med information
 • utför tjänster eller uppdrag
Föredragshållare, exempelvis en konstnär som berättar om sitt konstnärskap och visar delar ur sin produktion tar ut moms på 25 procent.
Momsen är 25 procent på bruks- och byggnadskonst som säljs som varor.

Läs mer i Skatteverkets broschyr Moms inom kulturområdet .

Uppdaterad: 2014-12-08 Tipsa om sidan

Exempel moms:

a) Bildkonstnären Nicole har just sålt en tavla till sin granne Stina. Tavlan kostade 12 000 kronor. Eftersom Stina har köpt tavlan i egenskap av privatperson behöver Nicole inte skriva ut någon faktura. Hon behöver heller inte ta ut någon moms eftersom hon själv har sålt ett eget konstverk och inte säljer konst för över 336 000 kronor om året. Hade Nicole en omsättning på över 336 000 kronor eller frivilligt registrerat sig för moms hade hon tagit ut moms på 12 procent. Observera dock att Nicole ska deklarera för inkomsten 12 000 kronor i sin inkomstdeklaration.

b) Skådespelaren Margareta har enskild firma och är momsregistrerad. Det händer att hon anlitas av andra företag för att hålla föredrag om skådespelaryrket. Då skriver hon en faktura med moms på 25 procent till sin uppdragsgivare eftersom syftet är att uppträda som föredragshållare och inte som skådespelare. Hade hon framträtt som skådespelare inför en levande publik hade hennes gage varit momsfritt.

c) Bildkonstnären Sigurd Storgårdz funderar över om han ska momsregistrera sig eller inte. Han gör en budget och räknar med att sälja tavlor för 200 000 kr. Hans kostnader är också 200 000 kr. 75 procent av kostnaderna är det 25 procent moms på (20 procent baklänges). Om Sigurd inte momsregistrerar sig, blir hans resultat i inkomstdeklarationen 200 000 – 200 000 = 0 kr. Han betalar alltså varken skatt eller moms.

Om han momsregistrerar sig, ska han betala 12 procent moms på tavelförsäljningen. Momsen ingår i de 200 000 kronorna, så han får räkna baklänges med 10,71 procent. Momsen blir 10,71 % x 200 000 = 21 420 kr. Hans intäkt exklusive moms blir 200 000 – 21 420 = 178 580 kr. Han kontrollräknar genom att räkna 12 procents moms på 178 580 kronor. Det blir 12 % x 178 580 = 21 430 kr. (De tio kronor som inte stämmer beror på avrundningsfel och är inget att bry sig om).

På kostnaden är det 20 procent (baklänges)moms på 75 % av 200 000 kr. Det blir 20 % x 75 % x 200 000 = 30 000 kr i ingående moms. Kvar att dra av i inkomstdeklarationen blir 200 000 – 30 000 = 170 000 kr. Detta innebär att Sigurd deklarerar en inkomst på 178 580 – 170 000 = 8 580 kr. Skatten på detta blir ca 40 % x 8 580 = 3 432 kr. Å andra sidan får han 21 420 – 30 000 kr = 8 580 kr i moms tillbaka från Skatteverket. Han tjänar alltså 8 580 – 3 432 = 5 148 kr på att momsregistrera sig.

 

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se