Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Skatter / Moms

Moms

Du som är företagare och bedriver momspliktig verksamhet ska ta ut moms av dina kunder eller uppdragsgivare. Du lägger på moms på din försäljning av varor och tjänster (utgående moms) och drar av moms på dina inköp (ingående moms). Dina kunder betalar momsen till dig och du betalar momsen vidare till staten.

Regler för att ta ut moms

Fyra förutsättningar ska vara uppfyllda för att du ska vara skyldig att ta ut moms från din kund eller uppdragsgivare:

 • Du omsätter varor eller tjänster.
 • Varorna eller tjänsterna är momspliktiga.
 • Omsättningen görs i en yrkesmässig verksamhet.
 • Omsättningen sker inom landet.

Moms du inte får dra av

Märk väl att du inte får dra av momsen på privata inköp, även om de betalats med företagets pengar.

Registrera dig för moms

Om du är skyldig eller vill redovisa moms måste du registrera dig för moms hos Skatteverket. Du kan registrera dig elektroniskt på Verksamt.se  eller skicka in blanketten Skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket. Du hittar länkar till dessa i menyn till höger.

Momsredovisning

Moms redovisas numera i en momsdeklaration. Sista möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen var den 2 maj 2013. En viktig förändring är att moms som ska betalas in inte längre ska ingå i företagets debitering av preliminär skatt. Istället ska den moms du ska betala vara Skatteverket tillhanda senast samma dag som du ska lämna momsdeklarationen.

En nyhet är att riksdagen har beslutat att tidpunkten för att lämna moms-deklarationen i vissa fall ska samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014. De gäller redovisningsperioder från och med den 1 januari 2013.

Läs mer om förändring om momsdeklaration 

Se ny momsdeklaration  

Faktura krävs för momspliktiga varor eller tjänster

När du säljer momspliktiga varor eller tjänster till juridiska personer eller andra näringsidkare måste du utfärda en faktura. Faktureringskrav finns inte om du säljer till privatpersoner. Av fakturan ska bland annat framgå vad du har sålt, vilken momssats som gäller för din försäljning samt momsbeloppet.

Momsfritt

Gage på artistframträdanden är momsfria om artisten:

 •  är en utövande konstnär
 • framträder inför levande publik
 • framför ett litterärt eller konstnärligt verk som är skyddat av upphovsrättslagen. 

Sångare, musiker, dansare, skådespelare, recitatörer och dirigenter är exempel på utövande konstnärer som kan uppträda momsfritt under förutsättning att de säljer sitt framträdande själv eller genom sitt bolag.

Det arbete som till exempel regissörer eller scenografer gör sker inte inför publik, vilket innebär att deras ersättning inte är momsfri.

Momsfriheten gäller alla varor och tjänster som anses underordnade det artistiska framförandet, t. ex. resor, hotellrum, rekvisita eller instrument.

En konstnär som själv säljer egna konstverk för mindre än 336 000 kronor per år behöver inte heller redovisa någon moms på försäljningen. Observera! Om du överskrider fribeloppet blir all din försäljning momspliktig, även den du inte tidigare tagit ut moms för. Momssatsen är då 12 procent.

6 procent moms

Momsen är 6 procent vid upplåtelse eller överlåtelse av:

 • överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter till ljud- eller bildupptagning av den utövande konstnärens framförande
 • upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätten till litterära verk t.ex. skönlitterära verk, beskrivande verk, översättningar och bearbetningar
 • upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätten till konstnärliga verk t.ex. musikaliska verk, sceniska verk, filmverk, bild- och form konstverk

Momsen är därför 6 procent på:

 • upphovsrättsliga ersättningar från skiv-, film-, radio- och TV-bolag
 • upphovsrättsliga ersättningar från STIM
 • upphovsrättsliga ersättningar från BUS

12 procent moms

Om du är konstnär och själv säljer egna konstverk för över 336 000 kronor per år eller frivilligt väljer att momsregistrera dig ska du redovisa moms med 12 procent på din försäljning.

25 procent moms

Momsen är 25 procent om du upplåter eller överlåter rätten till t.ex:

 • fotografier
 • reklamalster
 • system eller program för automatisk databehandling
 • film, videogram eller liknande upptagning med information
 • utför tjänster eller uppdrag
Föredragshållare, exempelvis en konstnär som berättar om sitt konstnärskap och visar delar ur sin produktion tar ut moms på 25 procent.
Momsen är 25 procent på bruks- och byggnadskonst som säljs som varor.

Läs mer i Skatteverkets broschyr Moms inom kulturområdet .

Uppdaterad: 2014-07-07 Tipsa om sidan

Exempel moms:

Nicole är konstnär och har just sålt en tavla till sin granne Stina. Tavlan kostade 12 000 kronor. Eftersom Stina har köpt tavlan i egenskap av privatperson behöver Nicole inte skriva ut någon faktura. Hon behöver heller inte ta ut någon moms eftersom hon själv har sålt ett eget konstverk och inte säljer konst för över 336 000 kronor om året. Hade Nicole en omsättning på över 336 000 kronor eller frivilligt registrerat sig för moms hade hon tagit ut moms på 12 procent.

Skådespelaren Margareta har enskild firma och är momsregistrerad. Det händer att hon anlitas av andra företag för att hålla föredrag om skådespelaryrket. Då skriver hon en faktura med moms på 25 procent till sin uppdragsgivare eftersom syftet är att uppträda som föredragshållare och inte som skådespelare. Hade hon framträtt som skådespelare inför en levande publik hade hennes gage varit momsfritt.

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se