Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Skatter / F-skatt

F-skatt

Om du har inkomst av näringsverksamhet, till exempel genom en enskild firma, har du F-skatt. Det innebär att du själv betalar dina skatter och sociala avgifter (egenavgifter) varje månad. Oavsett företagsform måste du alltid ansöka om F-skatt hos Skatteverket.

Ange tydligt att du har F-skatt när du får uppdrag

När någon anlitar dig för ett arbete är det viktigt att du talar om att du har F-skatt. Det kan du göra genom att redan i offerten eller avtalet ange att du innehar F-skatt. Det bör även framgå av dina fakturor att du är godkänd för  F-skatt. Du kan exempelvis skriva "Godkänd för F-skatt".

Ansöka om F-skatt

När du ansöker om F-skatt gör Skatteverket en bedömning om du bedriver näringsverksamhet utifrån tre villkor:

 • Självständighet
 • Vinstsyfte
 • Varaktighet

Om självständighet
Att du är självständig innebär att du tar uppdrag från flera olika uppdragsgivare och själv beslutar hur uppdragen ska utföras. Om du stadigvarande arbetar för endast en eller några få uppdragsgivare kan Skatteverket ifrågasätta om du ska ha F-skatt eller anses som anställd.

Om vinstsyfte
Syftet med en verksamhet är att den ska gå med vinst eller uppvisa ett ekonomiskt överskott på sikt. Det är själva syftet att göra vinst som står i förgrunden och en verksamhet kan därför bara ha ett underskott under några år. En verksamhet som under lång tid inte uppvisar vinst kan bedömas sakna vinstsyfte och därför mista sin F-skattsedel. Verksamheten kan då komma att klassas som en hobbyverksamhet. En hobbyverksamhet kan också omvänt komma att betraktas som en näringsverksamhet i det fall intäkterna överstiger vissa fastställda beloppsgränser.

Om varaktighet
Din verksamhet ska vara yrkesmässig och bedrivas regelbundet och varaktigt. Tillfälliga inkomster anses i vanliga fall som tjänsteinkomster.

Ansökan på särskild blankett

Ansökan om F-skatt gör du på en särskild blankett. Du hittar både den och en informationsbroschyr om hur den ska fyllas i på Skatteverkets webbsida.
Skatteverkets broschyr

Du kan även ansöka elektroniskt om F-skatt. Det gör du på
Verksamt.se 

Beräkning av F-skatt

De belopp du anger i skatte- och avgiftsanmälan ligger till grund för uträkningen av din preliminära F-skatt. Beroende på vilken företagsform det gäller beräknas överskottet av verksamheten och F-skatten något annorlunda.

Upphovsmannakonto

Som fritt utövande konstnär har man möjlighet att använda sig av ett upphovsmannakonto. När man har inkomster som varierar mycket mellan olika år är upphovsmannakonto ett sätt att fördela inkomsterna jämnare. Ett år då ditt resultat är ovanligt bra kan du i vissa fall sätta in en del av vinsten på banken, på ett särskilt upphovsmannakonto. Där är pengarna låsta tills du tar ut dem och det måste du göra inom fem år. När du tar ut pengarna från kontot ingår de i ditt resultat och blir beskattade. Läs mer om upphovsmannakonto.

F-skatt för enskild firma och delägare i handelsbolag

För enskild firma och delägare i handelsbolag beräknas F-skatt med kommunal skatt och egenavgifter på det beräknade överskottet (nettoomsättning). Vid beräkning av nettoomsättningen är det viktigt att du inte glömmer att ta hänsyn till de schablonavdrag för egenavgifter som du får göra. Avdragen minskar det beskattningsbara underlaget, vilket ger en lägre skatt än om du inte tagit med avdragen. Schablonavdraget varierar beroende på din ålder. Du kan läsa mer hos Skatteverket.

Du som är har en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag kan också välja antalet karensdagar som du vill ha. I sjukförsäkringen har alla egna företagare en grundläggande karenstid på 7 dagar. Du kan nu välja mellan alternativen 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. De dagar du har karens får du ingen ersättning för vid sjukdom, men du betalar i gengäld mindre i egenavgifter. Val av antalet karensdagar gör du hos Försäkringskassan. Om du inte själv angivit annat har du 7 karensdagar.

I enskild firma och handelsbolag är överskottet till fullo beskattat i och med F-skatten. Det innebär att du som delägare inte anses ta ut lön, utan du gör så kallade egna uttag ur verksamheten.

F-skatt för aktiebolag och ekonomisk förening

För aktiebolag och ekonomisk föreningen med inkomst av näring uppgår bolagsskatten till 22 % på det beräknade överskottet. Här görs inget schablonavdrag för egenavgifter. Istället får man i dessa företagsformer göra avdrag i den löpande bokföringen för lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter.

I aktiebolag och ekonomisk förening kan du som delägare eller medlem inte ta ut pengar privat hur som helst ur verksamheten. Vanligast är att du är anställd och därmed får lön för nedlagt arbete. Precis som vid annan anställning dras det skatt från din bruttolön som arbetsgivaren (i detta fall ditt bolag) betalar in till Skatteverket för din räkning.

Egenavgifter och arbetsgivaravgifter

Storleken på egen- och arbetsgivaravgifterna varierar bland annat beroende på din ålder. För närvarande består de av:

 • ålderspensionsavgift
 • efterlevandepensionsavgift
 • sjukförsäkringsavgift
 • föräldraförsäkringsavgift
 • arbetsskadeavgift
 • arbetsmarknadsavgift
 • allmän löneavgift.

Egenavgifterna är inkluderade i F-skatten för enskild firma och handelsbolag och betalas in månadsvis.

Arbetsgivaravgifter redovisas särskilt och betalas in månadsvis. Tänk på att anmäla dig som arbetsgivare till Skatteverket om du har anställda. Det gäller även för dig med aktiebolag eller ekonomisk förening där du själv är anställd.

Aktuella belopp, procentsatser  och annan information hittar du på Skatteverkets webbplats.

Inbetalning av F-skatt

Du får ett besked om hur mycket F-skatt du ska betala för hela året och inbetalning görs sedan varje månad med lika stora belopp.

När du först ansöker om F-skatt har du möjlighet att begära uppskov i tre månader med betalningen. Tänk på att detta inte innebär en lägre sammanlagd skatt utan att samma totalsumma fördelas över kortare tid. Den enda skillnaden är att du börjar betala in tre månader senare.

Redovisning av moms

I och med nya Skatteförfarandelagen kan du inte redovisa moms i samband med inkomstdeklarationen längre. Momsen ska nu redovisas i särskild momsdeklaration.  

Företag som har en årsomsättning på högst en miljon kr behöver dock bara redovisa moms en gång per och här finns en viktig nyhet från och med 1 januari 2014. Som en förenkling för små företag med ett beskattningsunderlag under en miljon har tidpunkten för att lämna momsdeklaration som avser helt beskattnings-år nu samordnats med tidpunkten för att lämna inkomstdeklarationen. Små företag slipper därför det tidigare förslaget om att momsdeklarationen som avser helt beskattningsår ska lämnas flera månader tidigare än inkomstdeklarationen som avser samma period. I och med denna ändring kan arbetet med bokslut, inkomstdeklaration och momsdeklaration samordnas.

Du kan läsa mer på Konstnärsguiden under rubriken "Moms". 

Undvik kvarskatt eller låsta pengar

Du bör alltid göra en budget och försöka uppskatta årets intäkter och kostnader för att beräkna ett så rättvisande resultat som möjligt. Tanken är att den preliminära skatten ska vara så nära den slutliga skatten som möjligt. Då slipper du kvarskatt eller alternativt att ligga ute med pengar som du kunde använt i din verksamhet.

Du kan justera skatten under året

Om din verksamhet inte beräknas gå med vinst första året får du ange noll kronor som beräknad nettoomsättning. Om du under året upptäcker att din beräkning slår fel på grund av att du tjänar betydligt mer eller mindre än du tidigare angivit, kan du när som helst lämna in en preliminärdeklaration till Skatteverket för att justera din F-skatt.

F-skatten är med andra ord preliminär och den stäms sedan av mot den slutliga skatt som beräknas när året är slut och du lämnat din självdeklaration.

Du kan mista din F-skatt

Skatteverket kan återkalla din F-skatts. Det kan exempelvis hända om du inte deklarerar eller betalar dina skatter som du ska. Det kan innebära stora problem för dig som företagare då många andra företag endast anlitar uppdragstagare med F-skatt. Även kreditgivare kan kontrollera att du innehar F-skatt för din verksamhet och att du sköter redovisning och inbetalning av skatt. Om F-skatten återkallas får du istället A-skatt och ska därmed skattemässigt behandlas som en anställd av uppdragsgivaren. Även om du har ett företag ska alltså uppdragsgivaren i så fall göra skatteavdrag.
Uppdaterad: 2014-07-07 Tipsa om sidan


Skatteverkets servicetelefon: 020-567 000, direktval 6801 för F-skatt

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se