Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Återbetala studielån / Lån före 1989

Lån före 1989

Du som tog studielån före 1989 betalar tillbaka detta genom årliga studiemedelsavgifter. Hur mycket du ska betala varje år får du reda på i årsbeskedet som kommer i början av året. Där redovisas också hur din skuld har förändrats under föregående år. Du kan välja att betala varje månad, en gång per kvartal eller en gång per år.

Återbetalning

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror på hur stor skuld du har och hur länge du ska betala på ditt lån. Din årsavgift förändras i regel varje år. Det beror på att din skuld räknas om med ett regleringstal som fastställs i slutet av året utifrån konsumentprisindex. Det tillkommer en expeditionsavgift på årsavgiften. Hur länge du ska betala på ditt lån beror på din ålder.

Läs mer om återbetalning av studiemedel här.

Nedsättning på grund av låg inkomst eller synnerliga skäl

Om du har en låg inkomst kan du få nedsättning av din årsavgift. Du kan också få nedsättning om det finns starka individuella skäl, exempelvis om du har kostnader i samband med sjukdom eller om du får försörjningsstöd under en längre tid.

Observera att inte bara lön räknas som inkomst vid beräkning av återbetalning av studielån. Även inkomst av kapital och inkomst av näringsverksamhet räknas.

Läs mer om nedsättning på grund av låg inkomst här.

Läs mer om nedsättning på grund av synnerliga skäl här.  

Anmäl ändring till CSN

Om du har fått nedsättning måste du meddela CSN ändringar som gäller din inkomst eller dina studier. När taxeringen för det år du har ansökt om nedsättning för är klar hämtar CSN uppgifter om din sammanlagda inkomst från Skatteverket och jämför den med din ansökan. Om ditt nedsatta preliminära årsbelopp är lägre än det slutliga årsbeloppet får du betala mellanskillnaden som en kvarstående avgift. Det tillkommer även en tilläggsavgift på 12 procent av beloppet samt en expeditionsavgift.

För att du ska kunna få nedsättning av årsavgiften måste din ansökan ha kommit in till CSN senast den 31 oktober året därpå. Detta är också sista dagen för att anmäla ändrad inkomst eller att ta tillbaka ansökan.

Läs mer om ändringar här.

Avskrivning av lån

Du kan få ditt lån avskrivet av olika anledningar, t.ex. ålder, dödsfall eller behörighetsgivande studier. Möjligheten att få avskrivning på grund av synnerliga skäl är mycket begränsad, men kan exempelvis komma i fråga för dig som har en mycket låg sjukersättning eller för dig som har fått studietiden förlängd på grund av ett handikapp. Om du har studerat som vuxen finns möjlighet att få en del av lånet för gymnasiestudier avskrivna.

Läs mer om avskrivning här.

I Mina sidor får du veta mer om ditt lån och din skuld. Där kan du även ändra betalningssätt mellan plusgiro och bankgiro, få information om dina inbetalningar och beställa blanketter för återbetalning.

Uppdaterad: 2016-07-20 Tipsa om sidan

 

Exempel återbetalningstid:

Petra var 28 år när hon började betala tillbaka sitt lån 1993. Hon ska betala till och med det år hon fyller 50. Petras återbetalningstid blir därför 23 år. Petra kommer därför att ha betalat tillbaka lånet under 2016.

Exempel på nedsättning:

Emma har fått en årsavgift på 12 000 kronor att betala för 2015. Hon har en inkomst på 200 000 kronor för betalningsåret. Årsavgiften kan dock inte bli högre än 5 procent av den sammanlagda inkomsten.

Emma kan därför få årsavgiften för 2016 nedsatt till 10 000 kronor, vilket motsvarar
5 procent av 200 000 kronor.

Exempel på nedsättning av starka individuella skäl:

Carina ska betala av sitt studielån med
10 000 kronor för aktuellt år. Under en femmånadersperiod har hon dock fått försörjningsstöd och Carina ansöker därför om att få betala mindre och hon skickar även med ett intyg från socialkontoret.

Eftersom hon fått försörjningsstöd under två kvartal, beslutar CSN att minska årsbeloppet till hälften. Carina ska nu i stället betala 5 000 kronor för året.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se