Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Återbetala studielån / Lån mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001

Lån mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001

Du som har tagit lån mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 betalar tillbaka detta med ett årsbelopp som är fyra procent av din sammanlagda inkomst enligt senaste taxeringen. Du får reda på hur mycket du ska betala varje år i ett årsbesked från CSN. Där redovisas också hur din skuld har förändrats under föregående år. Du kan välja mellan att betala varje månad,
en gång per kvartal eller en gång per år.

Nedsättning ned till 4 procent av din inkomst

Du kan ansöka om nedsättning om din inkomst har minskat väsentligt jämfört med den senaste taxeringen eller om du har starka individuella skäl. Ditt årsbelopp räknas i så fall ned till fyra procent av din beräknade sammanlagda inkomst under betalningsåret. Förutsättningen för att få nedsättning är att din inkomst beräknas minska med minst 15 procent jämfört med den taxerade inkomsten.

Observera att inte bara lön räknas som inkomst vid beräkning av återbetalning av studielån. Även inkomst av kapital och inkomst av näringsverksamhet räknas

Meddela nedsättningen till CSN

Om du har fått nedsättning måste du meddela CSN ändringar som gäller din inkomst eller dina studier. När taxeringen för det år du har ansökt om nedsättning för är klar hämtar CSN uppgifter om din sammanlagda inkomst från Skatteverket och jämför den med din ansökan. Om ditt nedsatta preliminära årsbelopp är lägre än det slutliga årsbeloppet får du betala mellanskillnaden som ett resterande slutligt årsbelopp.

Det tillkommer även en tilläggsavgift på 6 procent av beloppet samt en expeditionsavgift på 100 kronor.

Avskrivning av lån

Du kan få ditt lån avskrivet av olika anledningar, exempelvis ålder, dödsfall eller behörighetsgivande studier. Möjligheten att få avskrivning på grund av synnerliga skäl är mycket begränsad, men kan exempelvis komma i fråga för dig som har en mycket låg sjukersättning eller för dig som har fått studietiden förlängd på grund av ett handikapp.

Om du har studerat som vuxen finns möjlighet att få en del av lånet för gymnasiestudierna avskrivna.

"Mina sidor" visar ditt lån och din skuld

I Mina sidor får du veta mer om ditt lån och din skuld. Där kan du även ändra betalningssätt mellan plusgiro och bankgiro, få information om dina inbetalningar och beställa blanketter för återbetalning.


Uppdaterad: 2014-01-24 Tipsa om sidan

Exempel på nedsättning:
Jennys sammanlagda inkomst under 2011 är 200 000 kronor enligt den senaste taxeringen. Jennys årsbelopp för 2013 är 8 000 kr vilket motsvarar fyra procent av den sammanlagda inkomsten 2011.

Jenny har nu blivit arbetslös vilket medför att hennes inkomst minskar. Hon beräknar inkomsten för 2013 till ca 150 000 kronor.

Eftersom inkomsten för 2013 minskar med mer än 15 procent kan årsbeloppet sättas ned till 6 000 kronor vilket motsvarar fyra procent av inkomsten 2013.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se