Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Återbetala studielån / Lån mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001

Lån mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001

Du som har tagit lån mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 betalar tillbaka detta med ett årsbelopp som är fyra procent av din sammanlagda inkomst enligt senaste taxeringen. Du får reda på hur mycket du ska betala varje år i ett årsbesked från CSN. Där redovisas också hur din skuld har förändrats under föregående år. Du kan välja mellan att betala varje månad,
en gång per kvartal eller en gång per år.

Återbetalning

Hur mycket du ska betala varje år (årsbeloppet) beror på din inkomst. Som inkomst räknas inte bara din lön utan även inkomst av kapital, näringsverksamhet liksom inkomster i utlandet. Varje år betalar du fyra procent av den inkomst du hade två år tidigare.

Läs mer om beräkningen av återbetalningen här.

Läs mer om vad som räknas som inkomst här.

Nedsättning på grund av låg inkomst eller synnerliga skäl

Du kan ansöka om nedsättning om din inkomst har minskat väsentligt jämfört med den senaste taxeringen eller om du har starka individuella skäl. Ditt årsbelopp räknas i så fall ned till fyra procent av din beräknade sammanlagda inkomst under betalningsåret. Förutsättningen för att få nedsättning är att din inkomst beräknas minska med minst 15 procent jämfört med den taxerade inkomsten.

Observera att inte bara lön räknas som inkomst vid beräkning av återbetalning av studielån. Även inkomst av kapital och inkomst av näringsverksamhet räknas.

Läs mer om nedsättning på grund av låg inkomst här.

Läs mer om nedsättning på grund av synnerliga skäl här

Anmäl ändring till CSN

Om du har fått nedsättning måste du meddela CSN ändringar som gäller din inkomst eller dina studier. När taxeringen för det år du har ansökt om nedsättning för är klar hämtar CSN uppgifter om din sammanlagda inkomst från Skatteverket och jämför den med din ansökan. Om ditt nedsatta preliminära årsbelopp är lägre än det slutliga årsbeloppet får du betala mellanskillnaden som ett resterande slutligt årsbelopp. Det tillkommer även en tilläggsavgift på 6 procent av beloppet samt en expeditionsavgift.

Din ansökan om nedsättning eller ändring av inkomst måste ha kommit in till CSN senast den 30 november 2016.

Läs mer om ändringar här.

Avskrivning av lån

Du kan få ditt lån avskrivet av olika anledningar, exempelvis ålder, dödsfall eller behörighetsgivande studier. Möjligheten att få avskrivning på grund av synnerliga skäl är mycket begränsad, men kan exempelvis komma i fråga för dig som har en mycket låg sjukersättning eller för dig som har fått studietiden förlängd på grund av ett handikapp. Om du har studerat som vuxen finns möjlighet att få en del av lånet för gymnasiestudierna avskrivna.

Läs mer om avskrivning här.

I Mina sidor får du veta mer om ditt lån och din skuld. Där kan du även ändra betalningssätt mellan plusgiro och bankgiro, få information om dina inbetalningar och beställa blanketter för återbetalning.

Uppdaterad: 2016-07-20 Tipsa om sidan

 

Exempel på nedsättning:

Jennys sammanlagda inkomst under 2014 är 200 000 kronor enligt den senaste taxeringen. Jennys årsbelopp för 2016 är
8 000 kr vilket motsvarar fyra procent av den sammanlagda inkomsten 2014.

Jenny  har nu blivit arbetslös vilket medför att hennes inkomst minskar. Hon beräknar inkomsten för 2016 till ca 150 000 kronor.

Eftersom inkomsten för 2016 minskar med mer än 15 procent kan årsbeloppet sättas ned till 6 000 kronor vilket motsvarar fyra procent av inkomsten 2014.

Exempel - återbetalning:

Erik  är musiker och arbetade i Sverige under 2014. Han hade då en inkomst på 222 450 kronor. Under 2016 ska därför betala 8 898 kronor, som är fyra procent av inkomsten.

Exempel - lägre inkomst:

Ulrika arbetar som perukmakare och hade under 2014 en inkomst på 190 000 kronor och hennes årsbelopp för 2016 blir då
7 600 kronor. Ulrika räknar med att inkomsten för 2016 blir 160 000 kronor och ansöker därför om att få betala mindre. Eftersom Ulrikas inkomst minskat med minst 15 procent i förhållande till vad hon tjänade 2014 beviljas hon nedsättning.  

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se