Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Pension / Premiepension

Premiepension

Premiepensionen sköts av Pensionsmyndigheten. De pengar som avsätts till premiepensionen betalas inte ut till dagens pensionärer utan sparas för att användas när du själv går i pension. Pengarna placeras i värdepappersfonder som du själv väljer. Om du inte väljer någon fond placeras dina pengar i Premiesparfonden som förvaltas av sjunde AP-fonden.

Fondernas tillväxt påverkar din pension

Hur stor din premiepension blir bestäms bland annat av tillväxten på dina fonder. Det är viktigt att poängtera att även små skillnader i årlig värdestegring kan få stor betydelse för din framtida premiepension.

Du kan dela med dig av pensionen

Du kan överföra premiepensionsrätt till din make/maka eller registrerade partner. Du måste föra över ett helt års premiepensionsrätt åt gången och den pensionsrätt som du en gång har fört över kan du inte få tillbaka. Om du överför pensionsrätt kommer din egen pension att bli lägre än den annars skulle ha blivit.

Du kan välja efterlevandeskydd

Du kan, i samband med att du går i pension, välja att ha ett efterlevandeskydd. Det betyder att din pension även omfattar din make/maka, din registrerade partner eller din sambo om ni har gemensamma barn.  Efterlevandeskyddet innebär att pensionen fortsätter att betalas ut även om du skulle avlida. Eftersom din pension räknas om för att räcka även för din make/maka, registrerade partner eller sambo, blir den lägre.

Du kan ta ut pension även om du arbetar

Du kan tidigast ta ut din premiepension vid 61 års ålder. Observera att du kan ta ut premiepension trots att du fortsätter att arbeta. Skulle du bli arbetslös är det dock viktigt att du meddelar din a-kassa att du tar ut premiepension. Storleken på den dagpenning du har rätt till från a-kassan påverkas. Du kan bli återbetalningsskyldig om du inte meddelar din a-kassa. Kontakta din a-kassa om du vill veta mer.

Pensionsbeloppet kan variera

Pensionen betalas alltid ut under resten av ditt liv. Ditt pensionskapital kan vara placerat i fonder även under utbetalningstiden. Pensionsbeloppet kan då komma att variera eftersom det följer värdet på dina fonder.

Vill du ha ett fast månadsbelopp kan du överföra pengarna till en traditionell försäkring med fasta utbetalningsbelopp. Pensionsmyndigheten tar då hand om förvaltningen och betalar ut ett garanterat månadsbelopp till dig. Detta val kan du göra i samband med att du går i pension eller senare under pensionstiden.Uppdaterad: 2012-06-08 Tipsa om sidan

Mer information

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se