Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Pension / Garantipension

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten
eller ingen inkomst under livet.
För att få rätt till garantipension måste du ha bott minst tre år i Sverige. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige, från och med det år du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar storleken på garantipensionen motsvarande det antal bosättningsår du har. Har du till exempel bott 20 år i Sverige har du rätt till halv garantipension.

Garantipensionen betalas ut av staten när du fyller 65 år.


Uppdaterad: 2012-06-08 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se