Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Sjukförsäkring / Sjukpenninggrundande inkomst

Sjukpenninggrundande inkomst

Din beräknade inkomst avgör din sjukpenning

Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) används för att räkna ut hur stor exempelvis din föräldrapenning eller sjukpenning kommer att bli. Din SGI fastställs av Försäkringskassan utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst, dvs. din totala lön före skatt. Din SGI ska motsvara den ersättning för utfört arbete som du beräknas komma att få under det kommande året.

Detta är inte sjukpenninggrundande inkomst:

 • sjukpenning, föräldrapenning eller annan dagersättning
 • stipendier
 • studiestöd
 • ersättning från a-kassa
 • pension
 • kapitalinkomst
 • skattepliktiga förmåner, till exempelvis värdet av fri bil eller kost och logikostnadsersättningar, t.ex. traktamenten
 • avgångsvederlag.

Din tidigare inkomst kan ge vägledning

I praktiken har många konstnärligt yrkesverksamma svårt att beräkna hur stora inkomsterna kommer att bli. För att kommande arbeten ska räknas krävs ofta att dessa är avtalade och går att påvisa. Ofta är det inte så det går till i branschen och detta kan leda till svårigheter med att få en riktig SGI fastställd. För att åstadkomma en rättvisande SGI behöver Försäkringskassan ofta titta igenom hur dina inkomster sett ut under tidigare år, för att med ledning av dessa beräkna hur det kommande årets inkomster kan tänkas bli. Det är dock viktigt att veta att det är den framtida inkomsten som SGI ska återspegla.

Om du är egen företagare

Om du är egen företagare, dvs. har F-skatt, ska du uppge den inkomst du beräknar att få från näringsverksamheten (resultatet) som årsinkomst. Om ditt företag har funnits längre än 24 månader beräknar Försäkringskassan normalt din sjukpenninggrundande inkomst efter hur dina inkomster har utvecklats de senaste tre åren, tillsammans med den inkomst som du själv har lämnat. Försäkringskassan tittar då på vad du har deklarerat och om du gjort några avsättningar eller återföringar till periodiserings- eller expansionsfonder, eller om du har gjort avdrag för outnyttjat underskott.

För att Försäkringskassan ska kunna räkna ut din SGI så ska du skicka in dina näringsbilagor de tre senaste åren till dem. Om du har lämnat in en deklaration som ännu inte är beslutad av Skatteverket kan du även skicka in den.
Den inkomst som ligger till grund för beräkningen av din SGI blir inte alltid samma som underlaget för skatteberäkning. När Försäkringskassan beräknar din sjukpenninggrundande inkomst kan den summa som du redovisar under ”Överskott” eller ”Underskott” i deklarationen öka eller minska om du har använt dig av expansionsfonder, periodiseringsfonder eller har gjort avdrag för outnyttjat underskott.

Verksamhet under uppbyggnad

Du som nyligen har startat ett företag har under ett uppbyggnadsskede om 24 månader ha rätt att få en sjukpenninggrundande inkomst som motsvarar vad en anställd skulle få för liknande arbete med samma utbildning och erfarenhet.

Tak för SGI

Det finns ett tak för hur hög SGI man har rätt till. I år, 2015, är basbeloppet 44 500 kr och det innebär att taket för närvarande är 333 750 kronor (7,5 prisbasbelopp).

När det gäller föräldrapenningen kan dock inkomster på upp till 445 000 kronor (tio prisbasbelopp) beaktas.


Uppdaterad: 2015-01-20 Tipsa om sidan
 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se