Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Sjuk igen

Om du är anställd

Om du börjar arbeta igen och därefter insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. I det fallet räknas inte någon ny karensdag.

Om du har egen firma

Om du har valt en karenstid på din försäkring får du räkna av karenstiden från föregående sjukperiod om du blir sjuk igen inom 20 dagar.

Har du inte valt karenstid gäller den allmänna återinsjuknanderegeln. Den innebär att om du blir arbetsför och därefter insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare, det vill säga ingen ny karensdag räknas.

Allmänt högriskskydd

Det allmänna högriskskyddet innebär att om du haft fler än 10 sjukperioder under 12 månader bakåt i tiden, så har du rätt till sjukpenning från första dagen. Även karensdagar som infallit före den 1 juli räknas med i den tolvmånadersperiod som nämns ovan.

Särskilt högriskskydd

Du kan få särskilt högriskskydd om du har en sjukdom som gör att du riskerar många sjukperioder under ett år, riskerar längre sjukperioder (minst 28 dagar i följd) under ett år eller om du ska genomgå en donation. Om du har rätt till särskilt högriskskydd får du sjukpenning redan från och med den första dagen i en sjukperiod och ingen karensdag dras. Detta gäller för alla sjukperioder under den tid som beslutet gäller. Har du redan ett beslut om särskilt högriskskydd gäller det beslutet automatiskt från och med den 1 juli de sju första dagarna i en sjukperiod. 

Uppdaterad: 2015-01-20 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se