Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Sjuk igen

Om du är anställd

Om du börjar arbeta igen och därefter insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. I det fallet räknas inte någon ny karensdag.

Läs mer om sjuklön och sjukpenning som anställd.

Om du är egen företagare

Om du som är företagare med enskild firma har valt en karenstid på din försäkring får du räkna av karenstiden från föregående sjukperiod om du blir sjuk igen inom 20 dagar. Har du inte valt karenstid gäller den allmänna återinsjuknanderegeln. Den innebär att om du blir arbetsför och därefter insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare, det vill säga ingen ny karensdag räknas.

Läs mer om sjukpenning för egen företagare med enskild firma.

Har du ett aktiebolag gäller den allmänna återinsjuknanderegeln som innebär att om du insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare utan att någon ny karensdag räknas.

Läs mer om sjuklön och sjukpenning för företagare med aktiebolag.

Uppdaterad: 2015-06-18 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se