Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Den ger dig möjlighet till visst ekonomiskt stöd under en begränsad tid, för att söka efter ny anställning.

Försäkringen förutsätter ett aktivt arbetssökande från din sida samt att du är beredd att exempelvis pendla, flytta eller skola om dig för att få nytt jobb.

För att veta mer läs broschyren ”Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen”.

Om du är medlem i a-kassa

Det är a-kassan som utreder och beslutar om din ersättningsrätt samt betalar ut eventuell arbetslöshetsersättning, Kontakta din a-kassa om du har frågor om din ersättning. Här hittar du kontaktuppgifter till alla A-kassor.

Om du inte är medlem i a-kassa

Om du inte är medlem i någon a-kassa vänder du dig till Alfa-kassan för information och utbetalning av din grundersättning.

Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen

För att anses som arbetssökande måste du bland annat vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Där kan du också få information om allmänna villkor för arbetslöshetsersättning.

Arbetsförmedlingen kontrollerar att du uppfyller villkoren för ersättning och är skyldiga att underrätta din a-kassa om förhållanden som kan tänkas påverka ersättningsrätten.

Arbetsförmedlingen Kultur Media

Arbetsförmedlingen Kultur Media är en rikstäckande specialförmedling inom kulturområdet. Läs mer om AF Kultur Media.

AF Kultur Media har kontor på tre orter, men finns representerade i hela landet. Arbetsförmedlingen bygger även upp en digital service för inskrivning och kartläggningssamtal.

Centrumbildningarna

Centrumbildningarna samlar de fria professionella kulturutövarna i Sverige. De förmedlar och producerar kultur över hela landet och är specialiserade på olika konstområden. Det finns 13 olika organisationer.

Uppdaterad: 2018-03-14 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se