Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring

Du som är arbetslös har under vissa förutsättningar rätt till arbetslöshets-ersättning. Kravet är dels att du anses som arbetssökande och dels att du uppfyller minst ett av två möjliga arbetsvillkor.

Stöd att söka ny anställning 

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Den ger dig möjlighet till visst ekonomiskt stöd  under en begränsad tid, för att söka efter ny anställning. Försäkringen förutsätter ett aktivt arbetssökande från din sida samt att du är beredd att exempelvis pendla, flytta eller skola om dig för att få nytt jobb.

Om du är medlem i a-kassa

Det är a-kassan som utreder och beslutar om din ersättningsrätt samt betalar ut eventuell arbetslöshetsersättning. Kontakta din a-kassa om du har frågor om din ersättning.

Om du inte är medlem i a-kassa

Om du inte är medlem i någon a-kassa vänder du dig till Alfa-kassan för information och utbetalning av din grundersättning.

Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen

För att anses som arbetssökande måste du bland annat vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Där kan du också få information om allmänna villkor för arbetslöshetsersättning.

Arbetsförmedlingen kontrollerar att du uppfyller villkoren för ersättning och är skyldiga att underrätta din a-kassa om förhållanden som kan tänkas påverka ersättningsrätten.

Arbetsförmedlingen Kultur

Arbetsförmedlingen Kultur är en rikstäckande specialförmedling inom kulturområdet. Du hittar mycket information på AF Kulturs webbplats. AF Kultur har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Centrumbildningarna

Centrumbildningarna samlar de fria professionella kulturutövarna i Sverige. De förmedlar och producerar kultur över hela landet och är specialiserade på olika konstområden. Det finns 12 olika organisationer. Se vidare under länk i högerspalt.
 
 

Uppdaterad: 2015-01-20 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se