Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Arbeta vitt

Förutom att svartarbete är olagligt kan det också försämra villkoren inom en arbetsmarknad. Det stänger dessutom ute dig från samhällets trygghetssystem. Om du eller din arbetsgivare inte betalar in skatt och avgifter mister du rätten till många ersättningar. Det kan också innebära problem om du söker bostad, lån eller liknande, eftersom du inte kan visa upp att du har haft en inkomst. Det blir inte heller några pensionsinsättningar.

Utan skatt inga ersättningar

Enligt skattelagstiftningen ska allt arbete beskattas. Om du utför svartarbete betyder det att du inte betalar in skatt eller sociala avgifter, trots att du enligt lagen ska göra det.

Om du är anställd betyder svartarbete att din arbetsgivare inte betalar skatt eller sociala avgifter för dig.  Du saknar då rätt till socialförsäkringar och kan inte styrka storleken på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) gentemot Försäkringskassan.

Utöver att du saknar rätt till ersättning vid sjukdom och föräldrapenning om du blir förälder, påverkas även din pension då du saknar redovisad inkomst. Tänk även på att svartarbete kan innebära problem om du behöver ansöka om lån eller annan kredit hos bank eller liknande låneinstitut eftersom du inte kan visa upp någon inkomst.

Svartarbete snedvrider konkurrensen

Om du går med på att arbeta svart så kan du påverka andra i din bransch genom att snedvrida kostnaderna. Seriösa aktörer på marknaden får svårt att konkurrera med arbetsgivare och uppdragsgivare som kringgår skattelagstiftning och andra regler.

På längre sikt påverkar svartjobben hela vårt samhälle eftersom du som arbetar svart inte är med och bidrar till sjukvård, skola och andra saker som skattepengarna används till.Uppdaterad: 2014-07-07 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se