Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Inkomster / Vikten av att betala skatt

Vikten av att betala skatt

Enligt skattelagstiftningen ska allt arbete beskattas. Om du utför svartarbete betyder det att du inte betalar in skatt och sociala avgifter vilket förutom att det är olagligt också försämrar din sjukpenning och din kommande pension.

Förutom att svartarbete försämrar din egen sjukpenning och kommande pension försämrar det också villkoren på din arbetsmarknad, både för dig och för andra. Uteblivna skatteinbetalningar stänger dig ute från samhällets trygghetssystem. Det kan också innebära problem om du söker bostad, lån eller liknande, eftersom du inte kan visa upp att du har haft en inkomst.

Svartarbete snedvrider konkurrensen

Om du går med på att arbeta svart så påverkar du andra verksamma i din bransch genom att snedvrida konkurrensen. Seriösa aktörer på marknaden får svårt att konkurrera med arbetsgivare och uppdragsgivare som kringgår skattelagstiftning och andra regler.

På längre sikt påverkar svartjobben hela vårt samhälle eftersom de som arbetar svart inte är med och bidrar sjukvård, skola, kultur och andra gemensamma verksamheter som skattepengarna används till.

Uppdaterad: 2018-01-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se