Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Företagsformer

Företagsformer

Enskild firma

Enskild firma är den vanligaste företagsformen bland konstnärer och kallas även enskild näringsverksamhet eller enskild näringsidkare.
En enskild firma är ingen egen juridisk person utan det är ditt personnummer som är företagets organisationsnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, som t.ex. skulder och ingångna avtal. Det är alltså du som privatperson och inte företaget som exempelvis hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess.

En enskild firma ägs alltid av bara en person, men du kan driva verksamhet i enskild firma tillsammans med make/maka eller sambo med vilken du har gemensamma barn.

Handelsbolag

Ett handelsbolag ska ha två eller flera delägare, så kallade bolagsmän. Trots att handelsbolaget är en juridisk person med eget organisationsnummer, tar man som delägare i ett handelsbolag på sig ett privat ekonomiskt ansvar. En delägare är personligt och solidariskt ansvarig gentemot utomstående. Det innebär att den som har en fordran på bolaget kan kräva betalning på hela beloppet hos vem som helst av delägarna. Sedan är det upp till denne att i sin tur kräva övriga delägare på deras del av skulden.

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar, kommanditdelägare, och minst en med ett obegränsat ansvar, komplementär. Kommanditdelägaren ansvarar endast för det kapital han eller hon har satt in i bolaget. Komplementärdelägaren är dock alltid obegränsat personligt ansvarig.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en juridisk person med eget organisationsnummer. Bolaget kan ha en eller flera ägare. Ägarens personliga ansvar är begränsat till det satsade aktiekapitalet. Det finns alltså en klar skiljelinje mellan ägaren och företaget.
Som arbetande delägare i bolaget anses du som anställd och kan ta ut lön. Som aktieägare finns det även möjlighet att få utdelning på dina aktier.

För små aktiebolag, vilket de flesta aktiebolag som drivs av konstnärer är, har man tagit bort revisionsplikten. Ett privat aktiebolag ska dock ha en revisor om bolaget uppfyller minst två av följande tre villkor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

Fler än 3 anställda (i medeltal)
Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning
Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening består av minst tre personer, som blir medlemmar i föreningen. En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Utbytet kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader. Den ekonomiska föreningen är en egen juridisk person med eget organisationsnummer. Medlemmarnas ekonomiska ansvar är begränsat till insatt kapital som kan variera från 1 krona och uppåt.

Som arbetande medlem i föreningen anses du som anställd och kan ta ut lön. Som medlem finns det även möjlighet att få utdelning på föreningens vinst.

En ekonomisk förening måste åtminstone ha en lekmannarevisor.


Se mer på verksamt.se 
En sajt där myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket  samlat information, verktyg och e-tjänster som du kan ha nytta av.

För mer specifik information rörande särskilt konstområde finns konstnärsorganisationer, se vidare på KLYS-Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd


 

 

Uppdaterad: 2014-07-07 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se