Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Skulder

Skulder

Om du känner att du börjar förlora kontrollen över din ekonomi har Konsumentverket användbara råd. Hjälp kan du också få hos din
kommunala budget- och skuldrådgivare. Är du djupt skuldsatt kan du
ha rätt till skuldsanering. Det ansöker du om hos kronofogden.

Betala eller ta kontakt i tid

Vet du med dig att en fordran är riktig är det bäst att betala i tid om du har möjlighet. Annars ökar kostnaderna för varje instans som anlitas. Om du inte kan betala i tid eller inte kan betala hela summan på en gång så måste du kontakta den du är skyldig pengar (borgenären eller inkassoföretaget) och komma överens om en betalningsplan.

Om du inte vill betala, förklara varför i tid

Om du har invändningar mot en faktur/fordran är det viktigt att du framför dem till den som ställt fakturan (borgenären) så tidigt som möjligt och gärna skriftligt. Om du anser att du inte är skyldig att betala, bör du varje gång du krävs på betalning skriva och förklara varför du inte vill betala.

Obetalda skulder kan gå till inkasso och kronofogde

Om du inte har betalat en skuld kan borgenären välja att själv driva in skulden eller ge ett inkassoföretag i uppdrag att driva in skulden. Borgenären eller inkassoföretaget skickar då ett kravbrev till dig där du uppmanas att betala skulden eller förklara varför du inte anser dig skyldig att betala. Om du trots kravbrevet inte betalar din skuld kan borgenären eller inkassoföretaget vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att driva in pengarna.

En betalningsanmärkning ligger kvar även när du har betalat

Betalningsanmärkningar om fysiska personer får noteras bara om betalningsförsummelsen är fastställd av domstol eller annan myndighet, oftast kronofogdemyndigheten.

Uppgifter om betalningsanmärkningar ska gallras senast tre år efter den dag då anmärkningen tillkom. Betalningsanmärkningen tas inte bort tidigare även om du betalar din skuld.

Enbart ett inkassokrav leder inte till någon betalningsanmärkning.

Från och med juli 2014 blev det dyrare att bestrida och överlämna ansökningar om betalningsförläggande till domstol. Orsaken är att Tingsrätten från detta datum tar ut en tilläggsavgift för ansökningar om betalningsföreläggande och även handräckningar som överlämnas till domstol. Avgiften betalas av den som lämnar in ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning.


Se mer information om skulder på Kronofogden.se, Konsumentverket.se och Datainspektionen.se.


Uppdaterad: 2015-01-21 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se