Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Föräldraförmåner

Föräldraförmåner

Som blivande och nybliven förälder har du rätt till stöd i olika former.
Här nedan spaltar vi upp förmånerna och under respektive rubrik hittar du mer information 0m dem.

Innan barnet är fött:

Du som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. Båda föräldrarna kan också vara lediga med föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning före förlossningen.

Som blivande mamma kan du ha rätt till graviditetspenning om ditt arbete är riskfyllt eller fysiskt påfrestande så att du inte kan fortsätta arbeta graviditeten ut. Detta gäller även egenföretagare från 1 jan 2014. Vad gäller som riskfyllt eller fysiskt påfrestande arbete

Om din graviditet sätter ner din arbetsförmåga kan du ha rätt till sjukpenning. Beslutet görs alltid genom en individuell prövning.

När barnet är fött:

Du som är nybliven pappa kan få pappadagar, det vill säga tio extra dagars ledighet,  i samband med ditt barns födelse.

Som nyblivna föräldrar har ni rätt att vara hemma med föräldrapenning i sammanlagt 480 dagar. Vid tvillingfödsel får ni ytterligare sammanlagt 180 dagar.

Delar ni antalet lediga dagar med föräldrapenning mer jämställt kan ni få en jämställdhetsbonus.

Som förälder kan du ha rätt till vårdnadsbidrag för barn som fyllt ett år, men ännu inte tre år. Förutsättningen är att du inte utnyttjar en offentligt finansierad förskola. Förutsättningarna varierar från kommun till kommun.

Fram tills barnet fyllt åtta år eller slutat första klass har du rätt att arbeta deltid.

Idag går barnbidraget automatiskt till barnets mamma. Från den 1 mars 2014 kommer barnbidraget, under förutsättning att ni har gemensam vårdnad, istället delas lika och betalas ut till båda föräldrarna (endast nya ärenden). Detta gäller såvida ni inte gemensamt anmält annat till Försäkringskassan.

Om barnet blir sjukt:

Du har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn, så kallade vab-dagar. Kravet på frånvarointyg är borttaget från och med 1 januari 2013. I vissa fall, då barnet är sjukt längre är 7 dagar, kan du dock behöva visa läkarintyg.

Om föräldrapenningen:

Din föräldrapenning beräknas på din SGI.

Om barnomsorg på obekväm arbetstid:

Kommunerna har ingen skyldighet att erbjuda barnomsorg på annan tid än normal arbetstid, enligt Regeringsrätten. Men du kan kontakta din egen kommun och höra hur det fungerar just där.  

  

Uppdaterad: 2015-01-20 Tipsa om sidan

Mer information

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se