Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bostadsbidrag

Bostadsbidrag

Hur stort bostadsbidraget blir beror på:

 • hur många personer som bor i hushållet
 • bostadskostnad och bostadsyta
 • inkomst och förmögenhet.

Flera typer av inkomster påverkar bostadsbidraget:

 • inkomst av tjänst
 • inkomst av näringsverksamhet
 • kapitalinkomster
 • vissa utlandsinkomster
 • bidragsdelen av studiemedel
 • rekryteringsbidrag
 • skattefria stipendier som överstiger 3 000 kr per månad (36 000 kr per år)
 •  viss del av förmögenhet.

Läs mer inkomster som räknas med i Försäkringskassans faktablad.

Snabbare om alla uppgifter finns med

Beslut och pengar kommer snabbare om ansökan är korrekt ifylld och alla handlingar finns med (dvs. hyreskontrakt, hyresavi, lånehandlingar m.m.).

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter och inrapporterar ändringar, annars riskerar du att bli återbetalningsskyldig. Tänk på att en sen inkomst på året slås ut retroaktivt under året vilket också innebär att man kan bli återbetalningsskyldig. Har du en möjlighet att skjuta upp en sen inkomst till nästkommande år kan det vara värt att överväga. 

Om din inkomst kan bli lägre än väntat

Glöm inte att ansöka om bostadsbidrag även om du tror att din inkomst kommer att bli för hög. Blir inkomsten trots allt inte så hög som du hade trott kan du få bostadsbidraget utbetalt retroaktivt.

Bidrag ett år i taget

Bostadsbidraget betalas ut som längst 12 månader i taget. En ny ansökan om bostadsbidrag behövs därför göras varje år. 
 

Uppdaterad: 2015-01-21 Tipsa om sidan

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se