Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & ateljéer / Internationellt kulturutbyte

Iaspis stöd till internationellt kulturutbyte

Som bild- eller formkonstnär kan du få stipendium för att arbeta eller visa dina verk utomlands. Du kan även få stöd för ett internationellt samarbetsprojekt utomlands eller med inbjudna utövare i Sverige. Stödet är en del av Iaspis internationella program som ingår i Konstnärsnämndens verksamhet. Syftet är att skapa arbete och inkomster för svenska konstnärer och stödja konstnärlig utveckling genom utbyte med andra länder.

Stipendium för arbets- eller studievistelse

Har du blivit inbjuden att arbeta i en utländsk ateljé/verkstad eller delta i en workshop/kurs tillsammans med andra konstnärer kan du söka stipendium för att täcka kostnader för resa, deltagaravgift, bostad och uppehälle.

Stipendium för utställning i utlandet

Bidrag för utställningar i utlandet kan du främst få för att täcka kostnader för resor, transporter, försäkringar och uppehälle under den tid utställningen byggs upp och under vernissage. Om styrelsen bedömer utställningen som särskilt viktig kan du även få bidrag till produktioner t ex arbete, material, utställningskatalog.

Stipendium för internationella samarbetsprojekt i Sverige 

Stipendiet är ett särskilt stöd för att konstnärer verksamma i Sverige ska kunna bjuda in utövare eller andra personer från utlandet för att ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Kärnan i projektet ska vara de svenska bild- och formkonstnärernas utbyte av samarbetet. Formerna kan variera; symposier, seminarier, workshops eller andra gemensamma konstnärliga projekt. Stipendiet ges för att täcka de inbjudna utländska gästernas kostnader för resor och uppehälle, och kan även ges för lokaler där samarbetet sker.

Vad krävs för att söka?

För att söka måste du vara bosatt i Sverige och/eller ha din huvudsakliga konstnärliga verksamhet här. Vid bedömningen av din ansökan tar Bildkonstnärsfonden i första hand fasta på omfattningen och kvaliteten på din konstnärliga verksamhet. Vid ett utbyte bedöms det också som viktigt om platsen och sammanhanget för utbytet kan vara utvecklande för dig, och om villkoren som erbjuds från institutionen eller organisationen är rimliga.

Prioriteringar

Bildkonstnärsfonden prioriterar att stödja konstnärer som bjuds in av andra länders egna institutioner. Ansökningar som gäller mer allmänna. Fonden strävar efter mångfald och en så jämn spridning som möjligt när det gäller konstområden, kön, ålder, fördelning över landet osv.

Ansökan och beslut

Ansökningar till arbets- och studievistelse, utställning och internationella projekt kan lämnas in när som helst under året. Ansökningstiden går ut fyra gånger per år, och cirka en månad efter detta datum meddelas besluten. Din ansökan måste gälla ett projekt som inte är avslutat när beslutet fattas, du kan alltså inte få bidrag i efterhand. Får du avslag kan du lämna in en ny ansökan, men bara om viktiga förhållanden kring utbytet förändrats efter det första beslutet.

Beslut om bidragen fattas av Iaspis delegation, som är en del i Sveriges bildkonstnärsfond. Lägsta belopp som behandlas är 3 000 kr. 

Så ansöker du 

Uppdaterad: 2014-11-19 Tipsa om sidan

 

REDOVISNINGAR

Ta del av redovisningar från tidigare stipendiater.

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se