Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Nyheter

Senaste nytt

Här kan du läsa om de senaste nyheterna från Konstnärsnämnden.

Kommittén Kulturbryggans verksamhet ska inordnas som särskilt beslutsorgan i Konstnärsnämnden

2015-03-20
Regeringen har beslutat att Kommittén Kulturbryggans verksamhet ska inordnas som särskilt beslutsorgan i Konstnärsnämnden från och med den 1 oktober 2...

1,5 miljoner kr till internationella utbyten inom bild och form

2015-03-18
Genom att fördela stipendier på drygt 1,5 miljoner kronor stödjer Konstnärsnämnden 74 bild- och formkonstnärers utställningar och arbets- eller studie...

Projektbidrag till bild- och formkonstnärer

2015-03-18
Bildkonstnärsfonden har beslutat att fördela drygt 8,8 miljoner kronor till 38 bild- och formkonstnärers projekt. Fördelningen gjordes efter gransknin...

Nya internationella beslut inom dansområdet 2015

2015-03-17
Svensk dans fortsätter att verka på den internationella arenan. Till årets första ansökningsomgång av fyra, sökte 111 danskonstnärer drygt 2 miljoner...

Stark svensk närvaro på Venedigbiennalen 2015

2015-03-06
Biennalens curator Okwui Enwezor har bjudit in fyra konstnärer verksamma i Sverige. Petra Bauer, Carsten Höller, Runo Lagomarsino och Meriç Algün Ring...

Förslag till ny modell för utvärderingar av utbildningar på forskarnivå

2015-03-06
Konstnärsnämnden ser positivt på förslagen men framhåller några aspekter.

Konstnärsnämndens samverkan med Umeå - Europas kulturhuvudstad 2014 – slutredovisning

2015-03-06
Konstnärsnämnden har på regeringens uppdrag samverkat i genomförandet av Umeå Kulturhuvudstad 2014 och har därmed i olika former arbetat för att bidra...

Konstnärsnämndens budgetunderlag för 2016-2018

2015-03-06
Konstnärsnämnden har från 2014 genom en ny instruktion fått ett förstärkt uppdrag att främja konstnärernas förutsättningar för det konstnärliga skapan...

Slutlig redovisning av uppdraget att inrätta en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet inlämnad till regeringen och Kulturdepartementet

2015-02-27
Konstnärsnämnden har lämnat in denna slutliga redovisning för arbetet med att utveckla en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet ...

Förslag till former för ett internationellt utbytesprogram för litterära upphovspersoner

2015-02-24
Konstnärsnämnden gavs i uppdrag av regeringen i regleringsbrevet för 2014 att ”ta fram former för hur ett internationellt utbytesprogram inom litterat...
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

  
Uppdaterad: 2014-02-12 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se