Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Nyheter

Senaste nytt

Här kan du läsa om de senaste nyheterna från Konstnärsnämnden.

Konstnärsnämndens samverkan med Umeå - Europas kulturhuvudstad 2014 – slutredovisning

2015-03-06
Konstnärsnämnden har på regeringens uppdrag samverkat i genomförandet av Umeå Kulturhuvudstad 2014 och har därmed i olika former arbetat för att bidra...

Konstnärsnämndens budgetunderlag för 2016-2018

2015-03-06
Konstnärsnämnden har från 2014 genom en ny instruktion fått ett förstärkt uppdrag att främja konstnärernas förutsättningar för det konstnärliga skapan...

Slutlig redovisning av uppdraget att inrätta en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet inlämnad till regeringen och Kulturdepartementet

2015-02-27
Konstnärsnämnden har lämnat in denna slutliga redovisning för arbetet med att utveckla en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet ...

Förslag till former för ett internationellt utbytesprogram för litterära upphovspersoner

2015-02-24
Konstnärsnämnden gavs i uppdrag av regeringen i regleringsbrevet för 2014 att ”ta fram former för hur ett internationellt utbytesprogram inom litterat...

Årsredovisning 2014 inlämnad till regeringen

2015-02-24
Den 23 februari lämnade Konstnärsnämnden in årsredovisningen för 2014 till regeringen.

Vistelsestipendium Berlin och New York 2015

2015-02-13
Konstnärsnämnden har beslutat om 2015 års vistelsestipendier inom dans i Berlin och New York.

Översyn av statens nuvarande insatser för dansen

2015-02-04
Kulturrådet och Konstnärsnämnden har lämnat in denna slutrapport med en analys och bedömning av hur statens insatser inom dansområdet motsvarar dagens...

Informationsmöte i Göteborg 2/2 för verksamma inom dansområdet

2015-01-30
Till verksamma inom danskonsten i det fria kulturlivet i Göteborg

Filmregissören Måns Månsson får Konstnärsnämndens Mai Zetterling-stipendium

2015-01-24
Årets Mai Zetterling-stipendiat blir regissören och filmfotografen Måns Månsson från Stockholm. Han var senast aktuell med Hassel-privatspanaren och b...
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

  
Uppdaterad: 2014-02-12 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se