Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Nyheter

Senaste nytt

Här kan du läsa om de senaste nyheterna från Konstnärsnämnden.

Musikers och komponisters synpunkter på arrangörer

2013-06-18
I samband med Konstnärsnämndens och Kulturrådets regeringsuppdrag att kartlägga arrangörsverksamheten inom musikområdet genomförde nämnden en enkätund...

Resebidrag, internationellt kulturutbyte och Studiostipendium Stockholm

2013-06-17
Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram har fördelat Resebidrag, stöd till Internationellt Kulturutbyte samt Studiostipendium Stockholm.

Författaren Folke Isaksson har avlidit

2013-06-17
Författaren Folke Isaksson har avlidit.

Beslut om internationellt kulturutbyte och ateljévistelser inom bild och form

2013-06-14
Iaspisdelegationen beslutade den 12 juni om att fördela drygt en miljon kronor i bidrag till bild- och formkonstnärers internationella kulturutbyten. ...

Årets andra internationella bidrag på musikområdet

2013-06-12
Fyra gånger om året fördelar Konstnärsnämnden bidrag till internationellt kulturutbyte inom musikkonsten. Vid andra fördelningen beviljas 67 ansökning...

Årets arbetsstipendier inom musikområdet utdelade

2013-06-12
Konstnärsnämnden delar årligen ut arbetsstipendier till musikkonsten. Vid årets fördelning beviljas 182 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 9, 6...

Nya internationella bidrag till film- och teaterverksamma

2013-06-04
Sommarens utdelning av bidrag till olika internationella kulturutbyten till verksamma inom film och teater beslutade den 28 maj. Totalt beviljades st...

Årets assistentstipendiater utsedda

2013-05-29
Sveriges bildkonstnärsfond har fördelat 20 assistentstipendier till bild- och formkonstnärer. Stipendierna är på 100 000 kronor och ger möjlighet att ...

Fördelning av bidrag till bild- och formkonstnärers kostnadskrävande arbeten/projekt

2013-05-28
Bildkonstnärsfonden har fördelat 43 bidrag till bild- och formkonstnärers kostnadskrävande arbeten och projekt. Sammanlagt beviljades 8,9 miljoner kro...

Tonsättaren Anders Eliasson avliden

2013-05-21
Tonsättaren Anders Eliasson har avlidit 66 år gammal.
 << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 

  
Uppdaterad: 2014-02-12 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se