Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Nyheter

Senaste nytt

Här kan du läsa om de senaste nyheterna från Konstnärsnämnden.

ÖPPET HUS på Iaspisprogrammet

2016-03-17
Fredag den 18 mars kl. 13 – 21, öppnar Iaspisprogrammets stipendiater sina ateljéer i samarbete med Curatorlab. Välkomna till öppna ateljéer, publika ...

Svar på betänkandet Ny Museipolitik SOU 2015:89

2016-03-17
Konstnärsnämnden delar betänkandets övergripande bedömning att museipolitiken delvis bör få en ny inriktning som tydligt beskriver de principiella utg...

655 000 kronor till resor och utbyten inom teater och film

2016-03-17
I årets första omgång fick 69 teater- och filmkonstnärer dela på 655 000 kronor för olika utbyten och resor till 29 länder i världen.

10,3 miljoner kronor till bild- och formkonstnärers projekt, internationella utbyten och resor

2016-03-15
Bildkonstnärsfonden fördelar cirka 8,8 miljoner kronor i projektbidrag och 1,5 miljoner kronor till internationella kulturutbyten och resor.

Svar på EU-kommissionens meddelande om framtiden för europeisk upphovsrätt

2016-03-14
Det är viktigt att upphovsrätten tar hänsyn till hur medborgarna faktiskt använder och upplever konstnärliga uttryck som exempelvis bildkonst, littera...

Kulturbryggans utlysning öppen

2016-03-14
Kulturbryggans första utlysning för året är nu öppen! Det går att söka både startstöd och genomförandestöd. Utlysningen stänger den 1 april (midnatt m...

Två mottagare av statlig inkomstgaranti har avlidit

2016-03-11
Bildkonstnärerna Olle Bonniér och Tore Ahnoff har avlidit.

Remiss av Kulturrådets delredovisning av rapporten kulturverksamheter i vissa bostadsområden

2016-03-03
Konstnärsnämnden har idag lämnat in sitt remissvar av Kulturrådets delredovisning av kulturverksamheter i vissa bostadsområden till regeringen.

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2017-2019

2016-03-01
Det krävs fortsatta och ökade satsningar för att genomföra de nationella kulturpolitiska målen menar Konstnärsnämnden i sitt budgetunderlag för åren 2...

Sara Arrhenius ny ordförande i Bildkonstnärsfonden

2016-02-25
Regeringen beslutade den 25 februari 2016 att utse konsthallschefen Sara Arrhenius till ordförande i Bildkonstnärsfonden och vice ordförande i Konstnä...
 << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 

  
Uppdaterad: 2014-02-12 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se