Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Nyheter

Senaste nytt

Här kan du läsa om de senaste nyheterna från Konstnärsnämnden.

Svar på EU-kommissionens meddelande om framtiden för europeisk upphovsrätt

2016-03-14
Det är viktigt att upphovsrätten tar hänsyn till hur medborgarna faktiskt använder och upplever konstnärliga uttryck som exempelvis bildkonst, littera...

Kulturbryggans utlysning öppen

2016-03-14
Kulturbryggans första utlysning för året är nu öppen! Det går att söka både startstöd och genomförandestöd. Utlysningen stänger den 1 april (midnatt m...

Två mottagare av statlig inkomstgaranti har avlidit

2016-03-11
Bildkonstnärerna Olle Bonniér och Tore Ahnoff har avlidit.

Remiss av Kulturrådets delredovisning av rapporten kulturverksamheter i vissa bostadsområden

2016-03-03
Konstnärsnämnden har idag lämnat in sitt remissvar av Kulturrådets delredovisning av kulturverksamheter i vissa bostadsområden till regeringen.

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2017-2019

2016-03-01
Det krävs fortsatta och ökade satsningar för att genomföra de nationella kulturpolitiska målen menar Konstnärsnämnden i sitt budgetunderlag för åren 2...

Sara Arrhenius ny ordförande i Bildkonstnärsfonden

2016-02-25
Regeringen beslutade den 25 februari 2016 att utse konsthallschefen Sara Arrhenius till ordförande i Bildkonstnärsfonden och vice ordförande i Konstnä...

Konstnärsnämndens verksamhet 2015

2016-02-25
Konstnärsnämnden lämnade in årsredovisningen för år 2015 till regeringen den 22 februari 2016.

Martina Hoogland Ivanow tilldelas Stockholms ateljéstipendium

2016-02-25
Stockholms kulturförvaltning, Kulturhuset/Stadsteatern och Konstnärsnämnden har beslutat att fotografen Martina Hoogland Ivanow (född 1973) blir nästa...

Nio konstnärer har fått Iaspisprogrammets residens i utlandet

2016-02-23
Nio sverigebaserade konstnärer har tilldelats vistelser vid Iaspisprogrammets residens i utlandet 2016 till 2017. De åker till England, Japan, Kina,...

Västra Götalandsregionen och Konstnärsnämnden satsar gemensamt

2016-02-18
Ett internationellt musikresidens under uppbyggnad i Göteborg och fler besök av internationella experter. Detta är några resultat av en överenskommels...
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

  
Uppdaterad: 2014-02-12 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se