Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Bild & Form / Assistentstipendium

Assistentstipendium

Bildkonstnärsfonden fördelar omkring 20 assistentstipendier på 100 000 kr. Stipendiet ska ge dig möjlighet att utvecklas genom att arbeta med en mer erfaren kollega under en period, kanske även utomlands.

Stipendiet är tänkt att ge möjlighet till fem till tio månaders verksamhet som assistent. Den som får stipendiet förväntas inte arbeta mer än halva tiden som assistent. Övrig tid kan anvädas till eget arbete. Observera bara att du inte kan få stipendiet för att fortsätta ett samarbete med dina ordinarie lärare på en konstnärlig högskola. Du kan assistera en person eller en grupp som är verksam inom ditt eget konstområde, men även inom andra yrkesområden om det kan vara utvecklande för ditt konstnärskap.

Ansökan och beslut 
Du står själv för ansökan men den du ska assistera ska också ge sin egen beskrivning av det arbete du kommer att utföra. För att få ett bra utbyte av stipendiet är det mycket viktigt att båda parter i detalj kommit överens om hur samarbetet ska gå till när det gäller arbetsformer, omfattning, tider, villkor och så vidare.

Du kan inte studera samtidigt som du har ett assistentstipendium men stipendiet kan sökas i slutet av en konstnärlig utbildning. För att få ett eventuellt stipendium utbetalat krävs i så fall att du lämnar kopia på examensbeviset.

Utbetalning
Stipendiet är ett skattefritt engångsbelopp och betalas ut till stipendiaten innan stipendierperioden påbörjas.

Redovisning
När arbetet som assistent avslutats redovisas stipendieperioden i en webbenkät som skickas till dig via mejl.


Uppdaterad: 2015-06-29 Tipsa om sidan

 

 

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se