Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Arbetsstipendium inom bild och form

Arbetsstipendiet ska göra det möjligt för dig som konstnär att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendiet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till vidareutbildning, arbetslokaler eller investeringar i utrustning och material. Det finns tre typer av arbetsstipendier.

Ettårigt arbetsstipendium
Arbetsstipendiet som engångsbelopp tilldelas dig som inte tidigare fått något arbetsstipendium. Beloppet är för närvarande 100 000 kr och det är skattefritt. Efter två år utan arbetsstipendium har du möjlighet att söka ett tvåårigt arbetsstipendium. Det innebär att den som haft ett ettårigt arbetsstipendium 2014 eller tidigare kan ansöka om ett nytt arbetsstipendium tidigast 2017.

Tvåårigt arbetsstipendium
Det tvååriga arbetsstipendiet riktar sig till dig som tidigare fått ett arbetsstipendium. Stipendiet utbetalas under två år. Beloppet är för närvarande 120 000 kr/år och summan är skattefri.

Du har rätt att söka arbetsstipendium igen, men tidigast efter tre år utan tvåårigt arbetsstipendium. Fick du stipendiet åren 2012-2013 eller tidigare kan du alltså få ett nytt 2017. Syftet med detta intervall är att kunna ge fler konstnärer möjlighet att utvecklas med hjälp av stipendierna.

Femårigt arbetsstipendium
Femåriga arbetsstipendier tilldelas sökande som kan visa på en dokumenterad konstnärlig verksamhet av god kvalitet under en längre tid. Stipendiet är på tre basbelopp per år (för närvarande 134 000 kr per år) och är skattepliktigt. Direkt efter stipendietiden kan du ansöka om en fortsättning för att få en andra period, om du rapporterar om ditt arbete och det bedöms motsvara kraven. Totalt sett finns 55  femåriga arbetsstipendier och först när ett av dessa stipendier löpt ut kan ett nytt fördelas. I allt väsentligt ska de femåriga arbetsstipendierna likna långtidsstipendier som längst är tio år. Se även Långtidsstipendier (tioåriga).

År 2017 kan 10-årigt långtidsstipendium  ansökas på samma blankett som ett arbetsstipendium. För att ansöka om ett långtidsstipendium gäller samma typer av arbetsprover och  ekonomiska uppgifter som för ett arbetsstipendium.
Läs mer om att ansöka om långtidsstipendium.

Ansökan och beslut
Arbetsstipendier annonseras ut en gång om året, se Ansökningstider. Du ansöker via Konstnärsnämndens e-tjänst eller genom att ladda ned och fylla i en pdf-blankett som sedan måste skrivas ut och skickas in per post. Samma ansökningsformulär gäller för ettårigt-, tvåårigt- och femårigt arbetsstipendium.  Bildkonstnärsfonden behandlar ansökningarna och beslutet meddelas i oktober.

Utbetalning och skatt
Stipendiet betalas ut  till dig personligen, i oktober. Ett- och tvååriga stipendier är skattefria, det femåriga stipendiet beskattas.

Uppdaterad: 2017-03-15 Tipsa om sidan

 

 

Relaterad information

Information om hur ansökningsformuläret ska fyllas i

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se