Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Utdelade stipendier och bidrag 2015

Bild och form
Internationellt kulturutbyte (mars)
Projektbidrag (mars)
Residens i utlandet (januari)

Musik
Projektbidrag (mars)

Internationella musikprogrammet - KIM
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (mars)

Teater
Projektbidrag, beslut 18 mars 2015
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, första fördelningen 2015

 

Film
Projektbidrag, beslut 18 mars 2015
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, första fördelningen 2015


Dans
Projektbidrag, beslut 18 mars 2015

Internationella Dansprogrammet - KID:
Internationellt Kulturutbyte och Resebidrag beslut mars 2015
Residens Berlin och New York
danceWEB
Studiostipendium Stockholm januari 2015

 

I menyn till vänster kan du välja om du vill se utdelade stipendier och bidrag för tidigare år. För stipendier och bidrag beviljade före 2011 gå till stipendieregistret.

Uppdaterad: 2015-05-06 Tipsa om sidan

FLERÅRIGA LÖPANDE STIPENDIER

Alla konstområden:
Långtidsstipendier 10-åriga

Bild och Form, Musik, Teater.
5-åriga arbetsstipendier

Alla konstområden:
Innehavare av statlig inkomstgaranti

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se