Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / Utdelade stipendier / Utdelade stipendier och bidrag

Utdelade stipendier och bidrag

Här nedan finns en förteckningar över stipendier och bidrag beslutade år från och med 2011 fram till idag. För sökning av beslutade stipendier och bidrag tidigare år, se Stipendieregistret.

Stipendier och bidrag beslutade år 2015

Bild och form
Residens i utlandet (januari)

Stipendier och bidrag beslutade år 2014

Bild och form
Extra fördelning av arbetsstipendium (december)
Internationellt kulturutbyte (december)
Assistentstipendium (november)
Internationellt kulturutbyte (oktober)
Arbetsstipendium (oktober)
Stockholms ateljéstipendium (juni)
Ateljévistelser vid The Pottery Workshop i Jingdezhen (maj)
Internationellt kulturutbyte (maj)
Ateljévistelser vid Iaspisprogrammet (maj)
Projektbidrag (mars)
Internationellt kulturutbyte (mars)
Utländska ateljévistelser (januari)


Musik
Projektbidrag (mars)
Internationellt kulturutbyte (mars)
Internationellt kulturutbyte (juni)
Arbetsstipendier (juni)
Internationellt kulturutbyte (oktober)
Internationellt kulturutbyte (december)
Nationellt kompositionsresidens (december)


Teater
Arbetsstipendier beslut 6 oktober 2014
Projektbidrag, beslut 19 febr 2014
Internationellt kulturutbyte och resebidrag, mars 2014
Internationellt kulturutbyte och resebidrag. juni 2014
Internationellt kulturutbyte och resebidrag oktober 2014
Internationellt kulturutbyte och resebidrag december 2014


Film
Arbetsstipendier beslut 6 oktober 2014
Projektbidrag, beslut 19 febr 2014
Internationellt kulturutbyte och resebidrag, mars 2014
Internationellt kulturutbyte och resebidrag. juni 2014
Internationellt kulturutbyte och resebidrag oktober 2014
Internationellt kulturutbyte och resebidrag december 2014


Dans

Arbetsstipendier beslut 6 oktober 2014
Projektbidrag, beslut 19 febr 2014

Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram - KID:
Internationellt Kulturutbyte Dans december 2014
Resebidrag Dans december 2014
Internationellt Kulturutbyte oktober 2014
Resebidrag oktober 2014
Internationella Koreografstipendiet delas inte ut 2014
Studiostipendium, Stockholm juni 2014
Internationellt Kulturutbyte Dans juni 2014
Resebidrag Dans juni 2014
Internationellt Kulturutbyte mars 2014
Resebidrag mars 2014
Vistelsestipendium Berlin och New York 2014

 

 

_____________________________________________________

Stipendier och bidrag beslutade år 2013

Bild och form
Extra fördelning av arbetsstipendier, december 2013
Internationellt kulturutbyte, december 2013
Arbetsstipendier 2013
Internationellt kulturutbyte, september 2013
Ateljévistelser vid Iaspis för nyexaminerade, juni 2013
Ateljévistelser vid Iaspis, juni 2013

Internationellt kulturutbyte, juni 2013
Assistentstipendium, maj 2013
Bidrag till kostnadskrävande arbete/projekt, maj 2013
Internationellt kulturutbyte, mars 2013
Utländska ateljévistelser, 2013


Teater
Arbetsstipendier och projektbidrag, beslut 4 mars 2013
Resebidrag och Internationellt kulturutbyte, första fördelningen mars 2013
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, andra fördelningen juni 2013
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, tredje fördelningen oktober 2013
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, fjärde fördelningen december 2013


Musik
Arbetsstipendier 2013
Internationellt kulturutbyte, första fördelningen mars 2013
Internationellt kulturutbyte, andra fördelningen juni 2013
Internationellt kulturutbyte, tredje fördelningen oktober 2013
Internationellt kulturutbyte, fjärde fördelningen december 2013
Projektbidrag 


Film
Arbetsstipendier och projektbidrag, beslut 4 mars 2013
Resebidrag och Internationellt kulturutbyte, första fördelningen mars 2013
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, andra fördelningen juni 2013
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, tredje fördelningen oktober 2013
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, fjärde fördelningen december 2013

Dans
Arbetsstipendier och projektbidrag, beslut 4 mars 2013

Dans: Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram - KID:
Studiostipendium Stockholm, december 2013
Internationellt Kulturutbyte december 2013
Resebidrag december 2013
Internationella Koreografstipendiet 2013
Internationellt Kulturutbyte oktober 2013
Resebidrag oktober 2013
Internationellt Kulturutbyte, juni 2013
Resebidrag, juni 2013
Studiostipendium Stockholm, juni 2013
Internationellt Kulturutbyte, mars 2013
Resebidrag, mars 2013
Vistelsestipendium New York och Berlin 2013
Studiostipendier, dans, beslut dec 2012

____________________________________________________
ARKIV

Stipendier och bidrag beslutade år 2011-2012

Bild och form
Extra fördelning av arbetsstipendier, december
Internationellt kulturutbyte, december
Arbetsstipendier, september
Internationellt kulturutbyte, september
Internationellt kulturutbyte, juni
Ateljévistelse för nyexaminerade, juni
Ateljévistelse vid Iaspis, juni
Assistentstipendier, maj
Bidrag till kostnadskrävande arbeten/projket, mars
Internationellt kulturutbyte, mars 2012
Stockholms ateljéstipendium


Musik
Projektbidrag
Internationellt kulturutbyte, första fördelningen 2012
Internationellt kulturutbyte, andra fördelningen 2012
Arbetsstipendier
Internationellt kulturutbyte, tredje fördelningen 2012
Internationellt kulturutbyte, fjärde fördelningen 2012


Teater, dans, film

Arbetsstipendier och projektbidrag:
Arbetsstipendier Teater, Dans, Film 2012
Målinriktade arbetsstipendier Teater, Dans, Film 2012
Projektbidrag Teater, Dans, Film 2012
Alla AR, MR, PR teater, dans, film i bokstavsordning 2012


Resebidrag, internationella kulturutbyten teater och film:
Resebidrag Teater och Film. Beslut 8 mars 2012
Internationellt kulturutbyte- Teater och Film. Beslut 8 mars 2012
Resebidrag teater och film, beslut 28 maj 2012
Internationellt kulturutbyte teater, beslut 28 maj 2012
Internationella kulturutbyten FILM, beslut 6 juni 2012
Internationellt kulturutbyte teater och film, beslut 1 oktober 2012
Resebidrag teater och film, beslut 1 oktober 2012
Internationellt kulturutbyte teater och film, beslut 10 december 2012
Resebidrag teater och film, beslut 10 december 2012


Dans: Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram - KID:
Internationellt Kulturutbyte, mars 2013
Resebidrag, mars 2013
Vistelsestipendium New York och Berlin 2013
Studiostipendier, dans, beslut dec 2012
Internationellt Kulturutbyte, dans, beslut december 2012
Resebidrag, dans, beslut december 2012
Internationella Koreografstipendipendiet 2012
Internationellt Kulturutbyte, dans, tredje fördelningstillfället 2012
Resebidrag, dans, tredje fördelningstillfället 2012
Internationellt Kulturutbyte, dans, tilläggsomgång september 2012
Resebidrag, dans, tilläggsomgång september 2012
Internationella Kulturutbyten, dans beslut juni 2012
Resebidrag, dans beslut juni 2012
Studiostipendium, dans beslut juni 2012
Vistelsestipendium PAF beslut 2012
Resebidrag, dans, mars 2012
Internationellt kulturutbyte, dans, mars 2012
Internationella dansprogrammets vistelsestipendier till New York och Berlin  
    Stipendier och bidrag beslutade år 2011

Musik
 
Internationellt kulturutbyte i Sverige, september
Internationellt kulturutbyte i utlandet, september
Arbetsstipendier
Bidrag till samarbete mellan komponister och musiker/sångare
Internationellt kulturutbyte

Teater, dans, film
Internationellt kulturutbyte dans
Resebidrag dans
Vistelsestipendium till Paf-dans
Studiostipendium- dans
Internationellt kulturutbyte teater, film-beslut 30 maj 2011
Resebidrag teater, film - beslut 30 maj 2011
Internationellt kulturutbyte teater, film - mars
Resebidrag teater, film - mars
Arbetsstipendier teater, film, dans
Målinriktade arbetsstipendier teater, film, dans
Projektbidrag teater, film, dans    
Internationellt kulturutbyte dans, mars
Resebidrag dans, mars    
danceWEB 2011
Resebidrag teater, film oktober 2011
Internationellt kulturutbyte teater, film oktober 2011
Resebidrag Dans oktober 2011
Internationellt kulturutbyte Dans oktober 2011
Resebidrag teater, film beslut 28 november 2011
Internationellt kulturutbyte teater, film beslut 28 nov 2011 
Internationellt kulturutbyte, dans, december 2011
Resebidrag, dans, december 2011
Studiostipendium december 2011
Vistelsestipendium till Paf december 2011
Internationella koreografstipendiet december 2011

Bild och form
Internationellt kulturutbyte, mars
Bidrag till kostnadskrävande arbete/projekt
Assistentstipendier
Internationellt kulturutbyte, juni
Dynamostipendiet
Arbetsstipendier
Internationellt kulturutbyte, september    
Internationellt kulturutbyte, december

Uppdaterad: 2015-01-22 Tipsa om sidan

FLERÅRIGA LÖPANDE STIPENDIER

Alla konstområden:
Långtidsstipendier 10-åriga

Bild och Form, Musik, Teater.
5-åriga arbetsstipendier

Alla konstområden:
Innehavare av statlig inkomstgaranti

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se