Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Musik

Konstnärsnämnden stödjer yrkesverksamma musiker, sångare och komponister genom olika typer av stipendier och bidrag. Vi fördelar cirka 20 miljoner kronor om året till verksamma inom musik.

Vem kan söka?

Samtliga stipendier och bidrag är avsedda för enskilda och huvudsakligen frilansande konstnärer utan fast anställning. Institutioner, fria grupper och motsvarande hänvisar vi till Statens kulturråd. För att få stöd ska du vara permanent bosatt i Sverige och/eller ha din huvudsakliga konstnärliga verksamhet här i landet. Observera att du inte kan få stöd genom oss om du är under utbildning, exempelvis vid konstnärlig högskola.

För att ansöka digitalt på Konstnärsnämndens hemsida krävs att du har en e-legitimation. Mer information om e-legitimation och hur du söker digitalt hittar du här.

Hur bedöms din ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som riksdagen fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet samt ekonomiska behov. Nämnden strävar också så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och verksamhetsort.

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om stöd fattas av arbetsgruppen för musik. Långtidsstipendier fördelas av nämndens styrelse, efter beredning i arbetsgrupperna.

Arbetsgruppen består av tretton ledamöter som utses av Konstnärsnämndens styrelse. Ledamöterna är själva professionellt verksamma till exempel som musiker, komponister, skribenter och pedagoger inom olika delar av musikområdet.

Kort beskrivning av stipendier inom musikområdet

Arbetsstipendier
Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete.

Bidrag för internationellt kulturutbyte
Bidraget ges för att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för exempelvis gästspel eller andra samarbetsprojekt, men även till konstnäreres internationella samarbeten i Sverige.

Långtidsstipendier
Stipendiet är som regel tioåriga och ska ge konstnärer arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla sin verksamhet.

Pensionsbidrag
Bidraget fördelas för närvarande inte. Bidrag som beslutats tidigare löper på livstid.

Projektbidrag
Projektbidrag ges till avgränsade experiment- och utvecklingsarbeten eller samarbeten, alla med tidplan och budget.

 

 

Uppdaterad: 2014-10-23 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se