Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Välkommen till Konstnärsguiden

Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag, att genom bevakning och analys, fördjupa och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt förutsättningar för konstnärligt skapande. Konstnärsnämnden har därför som en del av uppdraget byggt upp webbportalen Konstnärsguiden.

Vem har nytta av Konstnärsguiden?

Konstnärsguiden riktar sig till yrkesverksamma konstnärer. Med konstnär avses en professionellt skapande och utövande person inom konstområden som litteratur, musik, bild- och form, teater, dans och film.

Konstnärsguiden förmedlar samhällsinformation som berör konstnärers villkor och konstnärlig verksamhet i förhållande till skatte- och trygghetssystem. Informationen på guiden hänvisar till andra myndigheters egen information men belyser också speciella problemställningar som kan uppstå för konstnärer. Guiden uppdateras kontinuerligt två gånger om året för att följa förändringar i lagar och regler.

Under 2015 skapades en engelsk version av Konstnärsguiden, The Artists’ Guide för konstnärer verksamma i andra länder som vill arbeta eller besöka Sverige men även för konstnärer bosatta och verksamma här som inte är svensktalande. 

Under våren 2016 kommer Konstnärsguiden få uppdaterade deklarationsexempel och en ny och aktuell deklarationsvägledning samt byggas ut med information om kompletterande försäkringsskydd som ligger utanför det allmänna försäkringsskyddet.

Om du hittar något fel eller saknar någon information kontakta då. Stefan Ahlenius

Uppdaterad: 2016-02-15 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se