Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Välkommen till Konstnärsguiden

Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag i att ge kunskap och rådgivning om konstnärernas villkor i trygghetssystemen. Nämnden har därför byggt upp en webbportal för att mer riktat förmedla information som berör konstnärers (konstnärer inom alla konstområden) villkor i skatte- och trygghetssystemen.

Portalen har namnet Konstnärsguiden och förmedlar samhällsinformation i förhållande till konstnärligt skapande. Informationen på guiden bygger till stor del på hänvisningar och länkningar till andra myndigheters egen information men försöker också belysa speciella problemställningar som kan uppstå för konstnärer.

Guiden uppdateras kontinuerligt två gånger om året för att följa nya förordningar och rättsliga förändringar.

Under 2014 kommer en fortsatt utveckling och översyn av innehållet göras för att förtydliga de konstnärliga frågeställningarna.  Under våren 2014 har information lagts ut som berör arbete och boende utomlands.

Om du hittar något fel eller saknar någon information kontakta då. Stefan Ahlenius

 

 

Uppdaterad: 2014-07-07 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se