Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Internationella Dansprogrammet

Dansaren och koreografen Maria Nilsson Waller i sin föreställning Blanca på Dublin Dance Festival i maj 2015. Foto: José Miguel Jiménez

Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram (KID) startade 2009 med uppdraget att internationalisera dansen. Programmet ska vidga och utveckla svenska koreografers och dansares internationella plattform, och ge konstnärerna ökade möjligheter till att skapa egna långsiktiga, internationella kontakter.
Programmet omfattar stipendier, residens, samverkansprojekt i Sverige och utomlands. KID ska även informera om svensk dans, vilket vi gör genom expertbesök, mässnärvaro och andra främjande insatser.

A K T U E L L T

VILL DU MEDVERKA VID TANZMESSE I DÜSSELDORF 2016?
Konstnärsnämnden samordnar den svenska närvaron vid den internationella dansmässan Tanzmesse i Düsseldorf 31 augusti – 3 september 2016. 
De som vill presentera sig i det svenska båset för en internationell branschpublik, kan anmäla sig redan nu till anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se  
De som vill anmäla sin föreställning för Open Call Artistic Proposal  (deadline 30.9.2015) ska först anmäla sig hos Konstnärsnämnden som registrerar dig som avsändare. Medverkan i Konstnärsnämndens och Kulturrådets samordning är möjlig för fria aktörer som har stöd från Konstnärsnämnden eller Kulturrådet, samt agenter/producenter som företräder dessa. Läs mer på Tanzmesse 

PRESENTATION AV STUDIOSTIPENDIATERNA ÖPPET HUS
Studiostipendiaterna Minna Elif Wendin, Göteborg (SE) och Dragana Alfirević, Belgrade/Ljubljana (RS/SL) gör en studiopresentation under Iaspis Öppet Hus fredag 18/9 kl 20.00. Läs hela programmet här >>

AGE ON STAGE
Konstnärsnämndens internationella dansprogram samverkar kring seminariet AGE ON STAGE 16 oktober 2015 kl 13.15-18.00 på Dansmuseet i Stockholm under festivalen FUCKING BURN IT – Age on Stage. Ett seminarium om ålder, arbetsmarknad och kultur i allmänhet och om ålder på scen som dansare i synnerhet.
Läs mer här>>

KONFERENS POSTDANCE
Konstnärsnämndens internationella dansprogram samverkar kring konferensen POSTDANCE som 14-16 oktober äger rum på MDT i Stockholm. Temat för konferensen är POSTDANCE - beyond the kinesthetic experience and back.
Under tre dagar samlas teoretiker, studenter, pedagoger, curatorer för att diskutera dansen från 1960-talet fram till idag.
Läs mer på MDTs hemsida>>

Nästa deadline för Internationellt Kulturutbyte och Resebidrag
inom alla konstområden samt Internationella Koreografstipendiet
- sista ansökningsdag för pappersansökningar 27/8 17.00 -
- sista ansökningsdag för digitala ansökningar 3/9 24.00 -

Informationsträff i Stockholm
Konstnärsnämnden håller ett informationsmöte om stipendier och bidrag
inom teater, dans och film. Vilka stipendier finns? Vilka kan söka och till vad?
Hur gör jag min ansökan? Vad ska jag tänka på när jag ansöker?
Kom och träffa handläggare och ställ frågor.
Måndag 31 augusti kl. 17.30-19.00
Maria Skolgata 83, 2 tr.
T-bana Zinkensdamm

Läs om Konstnärsnämndens beslut inom dansområdet >>

Translate, Intertwine, Transgress -
Konstnärsnämndens internationella program; Dansprogrammet och Iaspis samverkar kring symposiet Translate, Intertwine, Transgress som äger rum på Moderna Museet och MDT 11-13 juni.
I anslutning till symposiet arrangeras LAB workshops med Jeanine Durning och Melati Suryodarmo. Läs mer om LAB >>
Läs mer om symposiet>>
Läs mer om utställningen Efter Babel på Moderna Museet>>

Aktuella expertbesök i samverkan med Scenkonstbiennalen; internationella arrangörer/journalister bjuds in till Malmö för att ta del av dansutbudet, bl a från USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland. Läs mer under fliken Expertbesök>>

I samverkan med Scenkonstbiennalen har Konstnärsnämnden delat ut resestipendier á  2 500 kr till 10 dansare/koreografer för att kunna närvara vid Scenkonstbiennalen som äger rum i Malmö 26-31 maj 2015.

Rosalind Goldberg blir årets vistelsestipendiat vid Movement Research i New York, Mirko Guido blir årets vistelsestipendiat vid Uferstudios i Berlin.
Läs nyheten här>>

Läs Konstnärsnämndens och Kulturrådets Rapport om dansområdet>>

Läs residensblogg från Malmö och Göteborg 

Läs redovisningar från konstnärskollegors beviljade stöd
för internationellt kulturutbyte och resebidrag


Nyheter från Internationella Dansprogrammet

Till arkivet


Uppdaterad: 2015-09-28 Tipsa om sidan
Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram arbetar för att vidga och utveckla svenska koreografers och dansares internationella plattform, och ge danskonstnärer bosatta i Sverige ökade möjligheter till långsiktiga, internationella relationer. Läs mer om vårt uppdrag och vår organisation.

 

INTERNATIONELLA DANSPROGRAMMETS LOGOTYPER
finns för nedladdning här »


Grind
Jefta van Dinther i Grind
Foto: Viktor Gårdsäter

Lotta Melin 
Ur Lotta Melins föreställning Hiding the Elephant

Dinis Machado på residens hos Alkantara Festival i Portugal 
Dinis Machado på residens hos Alkantara Festival i Portugal
Foto: Joana Cardoso Reis

 
Claire Cunningham (Storbritannien) residenskonstnär i Malmö


Daouda Keïta (Mali) gästar Göteborgs Dans och Teater Festival maj 2014

Petra Kupper
Petra Küppers (Tyskland/USA) gästar Dansbyrån i Göteborg på sitt andra residens i augusti 2014

Mårten Spångberg 
Mårten Spångbergs La Substance, but in English visades på Moma PS1 i New York i januari 2014

Juli Reinartz
Juli Reinartz i soloföreställningen ATLANTIC som
spelades på MDT i Stockholm under dansfestivalen
Dans <3 Stockholm i december 2013

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: vxl: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se